სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
სიახლეები, უნივერსიტეტები

2022 წლის ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი საგნების არჩევანი გაიზარდა
20-10-2021
-
+


ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო გრანტის განაწილების წესში ცვლილება შევიდა, რომლის მიხედვითაც დამტკიცდა ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი საგნების ჩამონათვალი სფეროების მიხედვით.

ასევე, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება არ არის უფლებამოსილი, საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის დამატებით დააწესოს გამოცდა ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ იმ საგანში/საგნებში, რომელიც სავალდებულო საგნად არის განსაზღვრული საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი სწავლის სფეროსათვის ამ ბრძანების N3 დანართის შესაბამისად. გარდა ამისა, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება არ არის უფლებამოსილი,  გაერთიანებულად გამოაცხადოს მიღება ისეთ პროგრამებზე, რომელთათვისაც ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, განსხვავებული საგნის/საგნების ჩაბარებაა სავალდებულო“.

სახელოვნებო-შემოქმედებით ან/და სასპორტო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მიღების მიზნებისათვის, აბიტურიენტი ვალდებულია, ამ დებულების მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული სავალდებულო საგნების გარდა, ჩააბაროს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული ერთ-ერთი საგანი. თუ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება არ დააწესებს დამატებით გამოცდას, აბიტურიენტი უფლებამოსილია სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვების მიზნებისათვის ჩააბაროს ამ ბრძანების №3 დანართით განსაზღვრული ერთი ან რამდენიმე საგანი, სწავლის სფეროს შესაბამისად.

ბრძანებას ხელს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი მიხეილ ჩხენკელი აწერს და ის ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. დოკუმენტი და ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი საგნების სრული ჩამონათვალი სფეროების მიხედვით, შეგიძლიათ, იხილოთ ბმულზე.

იხილეთ ასევე:

შეიცვლება თუ არა გრანტის გადანაწილების წესი - ნუნუ მიცკევიჩი განმარტებას აკეთებს

გაეცანით შეცვლილი ტესტების ნიმუშებს -  ცვლილებები ქართული ენასა და ლიტერატურაში და გეოგრაფიაში შევიდა

აბიტურიენტები ქართულში ერთ თემას დაწერენ, გეოგრაფიაში კი რუკა აღარ ექნებათ - გორგოძე 2022 წლის ეროვნულ გამოცდებზეკომენტარები


სიახლეები
დირექტორის სტანდარტი წლის ბოლოს შემუშავდება - სამინისტრო სკოლის ლიდერობის კონცეფციაზე მუშაობს
ისრაელში ინფიცირების შემთხვევებმა იმატა და მათი ნახევარი 11 წლის და უმცროსი ასაკის ბავშვებში ფიქსირდება
ელექტრონული ჟურნალი თანამედროვეობას მორგებული ოფიციალური დოკუმენტია
შეიძლება თუ არ რომ გაკვეთილის დაწყებამდე მოსწავლეებს შეზღუდული ჰქონდეთ ზარის წამოწყება
საჯარო მოხელეს საჩუქრის აღება შეუძლია, თუმცა ეს არ გულისხმობს მასწავლებლებისთვის, ოქროს ბეჭდის ჩუქებას
სკოლები
სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საზოგადოება