სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
სიახლეები

ცნობილია, სტანდარტი, რომელიც ყველა სკოლამ უნდა დააკმაყოფილოს - იხილეთ შეფასების სქემა 
19-02-2023
-
+


როგორც საჯარო, ისე კერძო სკოლებმა ფუნქციონირების გასაგრძელებლად ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტი უნდა დააკმაყოფილონ. ამასთან გაწერილია სქემა, რომელიც დეტალურად აფასებს აკმაყოფილებს თუ არა სკოლა, ამა თუ იმ მოთხოვნას.

სტანდარტის დოკუმენტი რამდენიმე მნიშვნელოვან თავს მოიცავს, რომელთა შორისაა: სკოლის ფილოსოფია; სასკოლო კურიკულუმი; სასწავლო პროცესის ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერა და მოსწავლეთა მხარდაჭერა. თითოული თავირამდენიმე ქვეპუნქტადაა ჩაშლილი დოკუმენტში - ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტები 


აღსანიშნავია, რომ ავტორიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისობა ფასდება ოთხდონიანი სკალით„შეესაბამება სტანდარტის მოთხოვნებს“, „მეტწილად შეესაბამება სტანდარტის მოთხოვნებს”, „ნაწილობრივ შეესაბამება სტანდარტის მოთხოვნებს“ და „არ შეესაბამება სტანდარტის მოთხოვნებს“.

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტის კომპონენტის შეფასების სკალა განიმარტება შემდეგნაირად: 

1. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებელი ფასდება სტანდარტის კომპონენტთან მიმართებით, როგორც „შეესაბამება სტანდარტის მოთხოვნებს“, თუ დაწესებულებაში არსებული რესურსები, დამკვიდრებული პრაქტიკა/სისტემა და მიღწეული შედეგები (ახალი დაწესებულების შემთხვევაში - მიღწევადი მოსალოდნელი შედეგები) სრულად უზრუნველყოფს სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, მიღწეული დონის შენარჩუნებას და შემდგომ განვითარებას. ამასთან, შესაძლო მცირედი გამოწვევები გავლენას არ ახდენს დაწესებულების საქმიანობის ხარისხზე. 

2. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებელი ფასდება სტანდარტის კომპონენტთან მიმართებით, როგორც „მეტწილად შეესაბამება სტანდარტის მოთხოვნებს”, თუ დაწესებულებას გააჩნია უფრო მეტი ძლიერი, ვიდრე სუსტი მხარე, რომელიც მნიშვნელოვნად არ აუარესებს დაწესებულების საქმიანობის ხარისხს. დაწესებულებაში არსებული რესურსები და დამკვიდრებული პრაქტიკა/სისტემა მეტწილად უზრუნველყოფს კომპონენტის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას და დაწესებულებას შეუძლია შესაბამისი შედეგების დემონსტრირება. დაწესებულებას, სუსტი მხარეების დასაძლევად, მოკლევადიან პერიოდში (არაუმეტეს 12 თვისა), დასაძლევად აქვს მზაობა და რესურსებით უზრუნველყოფილი, სტანდარტებთან შესაბამისობის გეგმა.
 
3. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებელი ფასდება სტანდარტის კომპონენტთან მიმართებით, როგორც „ნაწილობრივ შეესაბამება სტანდარტის მოთხოვნებს“, თუ დაწესებულება მეტწილად ვერ აკმაყოფილებს კომპონენტის მოთხოვნებს და მას აქვს ისეთი სუსტი მხარე(ებ)ი, რომელთა დასაძლევადაც საჭიროა მნიშვნელოვანი რესურსების მობილიზება, თუმცა დაწესებულებას აქვს მზაობა და განსაზღვრულ პერიოდში (არაუმეტეს 24 თვისა) სუსტი მხარეების დასაძლევად რესურსებით უზრუნველყოფილი სტანდარტებთან შესაბამისობის გეგმა.
 
4. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებელი ფასდება სტანდარტის კომპონენტთან მიმართებით, როგორც „არ შეესაბამება სტანდარტის მოთხოვნებს“, თუ დაწესებულების სუსტი მხარე(ებ)ი საფრთხეს უქმნის დაწესებულების საქმიანობის ხარისხს და ვერ უზრუნველყოფს მის განვითარებას.

სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასების სქემა

კომენტარები


ეტალონი
„ეტალონი“ სიახლეებითა და გამოწვევებით დატვირთულ 2022 წელს აჯამებს 
გურამ მაჭარაშვილს საქვეყნო მნიშვნელობის დეპუტატის წოდება მიენიჭა
სიახლეები
სად შეწყდა სასწავლო პროცესი - ქარმა 7 სკოლა დააზიანა
პიროვნება
არასოდეს მიფიქრია სხვადასხვა პროფესიაზე, ბავშვობიდან ვიცოდი, რომ მასწავლებელი უნდა გამოვსულიყავი
სკოლები
პირველი კინოჩვენება და დისკუსია შედგა, უკვე გამოცდილ „სინედოკელებთან“ ერთად.
საინტერესო
დიდ მასწავლებელს აქვს უნარი შთააგონოს მოსწავლეები მეტი კითხვის დასმისკენ...
მათი საშუალებით, საგაკვეთილო პროცესი ბევრად საინტერესო ხდება, მოსწავლეები აქტიურდებიან და დავალებების შესრულება არ ეზარებათ
სკოლას გათავისუფლებულ პედაგოგს 2 მილიონამდე დოლარის გადაუხდის - დეტალები
მათ ჰგონიათ, რომ საკმარისად კარგები არ არინ, არაფერს იმსახურებენ და არ უნდათ, რომ გარშემომყოფებს იმედი გაუცრუონ
სასწავლო გაჩერებები - როგორ დავგეგმოთ და როდის გამოვიყენოთ მეთოდი?
სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საზოგადოება