სიახლეები
სიახლეები

ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ცვლილება შევიდა - დეეტალები  
04-01-2022
-
+


განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის, მიხეილ ჩხენკელის ბრძანებით, ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ცვლილება 31 დეკემბერს შევიდა. ცვლილების მიხედვით, ალტერნატიური სასწავლო გეგმასთან დაკავშირებული საკითხებს რამდენიმე თავი დაემატა. 

ალტერანატიური სასწავლო გეგმა 

ალტერნატიული სასწავლო მიზნების შემუშავება ხდება მძიმე, ღრმა და მრავლობითი დარღვევის მქონე მოსწავლეებისთვის, თუ შეუძლებელია ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული ზოგიერთი საგნის სწავლება.

ალტერნატიული სასწავლო გეგმა გონებრივი განვითარების მძიმე და მრავლობითი დარღვევების მქონე მოსწავლეებისთვის  არის  დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს და აღწერს ზოგადი  განათლების დაწყებითი საფეხურისათვის საგნების საგანმანათლებლო სტანდარტს, სწავლების რეკომენდაციებს, მიღწევების, ფუნქციური  უნარ-ჩვევებისა და ცოდნის შეძენის საშუალებებს. 

ალტერნატიული სასწავლო გეგმის მიხედვით თითოეული საგანი ისწავლება მრავალფეროვანი სასწავლო სტრატეგიების გამოყენებით და  მოსწავლეს ფუნქციურ და აკადემიურ ცოდნას აძლევს. ალტერნატიული სასწავლო გეგმა განკუთვნილია მძიმე გონებრივი განვითარების და მრავლობითი დარღვევების მქონე მოსწავლეებისთვის როგორც სპეციალიზებულ, ასევე ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის შემთხვევაში და ასევე შინ სწავლებისას. ალტერნატიული სასწავლო გეგმის   ფუნდამენტური პრინციპია – შედეგზე ორიენტირება მრავალფეროვანი, მოსწავლეზე ფოკუსირებული სწავლების ფორმებისა და სტრატეგიების გამოყენებით. გონებრივი განვითარების მძიმე და მრავლობითი დარღვევების მქონე მოსწავლეების სწავლებისას ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნის საფუძველზე ხელმძღვანელობს ალტერნატიული სასწავლო გეგმით.

ალტერნატიული სასწავლო გეგმა ზოგადი და სპეციალიზებული განათლების სფეროში მოღვაწე ყველა სუბიექტს ავალდებულებს უზრუნველყოს მძიმე გონებრივი განვითარების და მრავლობითი დარღვევების მქონე მოსწავლეთა სწავლების მაღალი სტანდარტი, რომლის ფუნდამენტური პრინციპი (ეროვნული სასწავლო გეგმის მსგავსად) – სასწავლო შედეგებზე ორიენტირებაა.

ალტერნატიული სასწავლო გეგმის  განხორციელებაზე პასუხისმგებელია: სპეციალიზირებულ სკოლაში საგნის მასწავლებელი, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში საგნის მასწავლებელი სპეციალურ მასწავლებელთან ერთად, შინ სწავლებისას – ყველა ის მასწავლებელი, რომელიც შინ სწავლების პროგრამას ახორციელებს. მძიმე და მრავლობითი გონებრივი დარღვევების და აუტისტური სპექტრის დარღვევების მქონე მოსწავლეებისათვის ალტერნატიულ სასწავლო გეგმასთან დაკავშირებული საკითხები რეგულირდება XXIX, XXX, XXXI და XXXII თავებით. 

ალტერანატიური სასწავლო გეგმა

კომენტარები


სიახლეები
მოსწავლეთა რეკორდულმა რაოდენობამ დისტანციური სწავლა აირჩია
2022 წლის 25 იანვრისთვის სკოლაში 2 851 პრაქტიკოსი და მხოლოდ, 426 მაძიებელი მასწავლებელია
2008 წელს დედამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დაგვეტოვებინა მშობლიური სოფელი ვილდა და წამოვსულიყავით. ბევრმა რთულმა წელმა განვლო მას შემდეგ, უცხო მხარეში
სკოლები
პროექტი აღნიშნული მიმართულებით მოსწავლეების ინტერესის გაღვივებასა და განათლების მიღებას შეუწყობს ხელს
მოსწავლეები გლობალური ონლაინ პროექტის - „გაკვეთილი საზღვრების გარეშე“ აქტივობებში მონაწილეობენ
ჩემპიონატში  VI და VII კლასის ვაჟთა და გოგონათა გუნდები მონაწილეობდნენ
პროექტის მიზანია, 11-13 წლის მოზარდებში სოციალურ - ემოციური უნარების განვითარების ხელშეწყობა
სიახლეები
საზოგადოება