სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საინტერესო

როდის დაიწყება მიღება მასწავლებლის 60 კრედიტიან პროგრამაზე? - ხშირად დასმული კითხვები და პასუხები
04-08-2020
-
+


მასწავლებლის მომზადების, ე.წ. 60-კრედიტიან პროგრამაზე მიღება ახალი სასწავლო წლისთვის, მასწავლებელთა გამოცდის გამოქვეყნების შემდეგ, სექტემბერში გამოცხადდება. პროგრამაზე რეგისტრაცია მხოლოდ რამდენიმე დღით გრძელდება, შესაბამისად, პირებს, რომლებსაც მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლა სურთ, ვურჩევთ, ხშირად ადევნონ თვალი სასურველი უნივერსიტეტის ვებგვერდებს.

პროგრამის დაწყებას განსაკუთრებით პედაგოგობის მსურველები ელოდებიან, რომლებმაც საგნის კომპეტენციის დამადასტურებელი გამოცდა წარმატებით ჩააბარეს.

რას ნიშნავს 60-კრედიტიანი პროგრამა და რა პრივილეგია ენიჭება პირს, რომელიც აღნიშნულ საგანმანათლებლო პროგრამას გაივლის?

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა მაძიებელი პედაგოგებისთვის უფროსის სტატუსის მინიჭების საშუალებაა. პროგრამის გავლა ასევე შეუძლია მასწავლებლობის მსურველს, რომელიც საგნის (რომლის სწავლებაც სურს სკოლაში) გამოცდას წარმატებით ჩააბარებს.

მასწავლებლობის მსურველი, რომელიც 60-კრედიტიან პროგრამას გაივლის, სკოლაში უფროსის სტატუსით შევა.

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის საფუძველია:

 • საგნის გამოცდის წარმატებით ჩაბარება;
 • უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ განსაზღვრული გამოცდის ჩაბარება.

რა საბუთებია საჭირო უნივერსიტეტებში წარსადგენად?

ა) განაცხადი (ივსება ადგილზე);
ბ) ავტობიოგრაფია (CV) - ქართულ ენაზე;
ბ) პირადობის მოწმობა და მისი ასლი. 
გ) ცნობა საგნის გამოცდის ჩაბარების შესახებ გამოცდაზე რეგისტრაციის ნომრის, მიღებული და მინიმალური გამსვლელი ქულის მითითებით. მასწავლებლის სერტიფიკატის არსებობის  შემთხვევაში, სანოტარო წესით დამოწმებული მასწავლებლის სერტიფიკატის ასლი;
დ) ორი ფოტოსურათი და ფოტოსურათის ელექტრონული ვერსია ელექტრონულ მატარებელზე (CD);
ე) ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის –  დიპლომის –  სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი ან შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა  შესაბამისი ხარისხის მინიჭების შესახებ, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების ნომერი და თარიღი; უცხოეთში მიღებული უმაღლესი განათლების შემთხვევაში - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული განათლების აღიარების დოკუმენტი;
ვ) სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მხოლოდ ვაჟებისთვის).
შენიშვნა: საბუთების მინდობილი პირის მიერ წარმოდგენის შემთხვევაში მინდობილმა პირმა თან უნდა იქონიოს სანოტარო წესით დამოწმებული მინდობილობა.

პროგრამაზე სწავლა ფასიანია თუ უფასო?

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლას სახელმწიფო აფინანსებს, თუმცა ბოლო წლების განმავლობაში კონკურსი დიდია. მსურველთა ნაწილი კი დაფინანსებულთა მიღმა რჩება. უნივერსიტეტთა ნაწილი პროგრამის გავლის მსურველებს ფასიან სწავლებასაც სთავაზობს, სრული ღირებულება კი 2 250 ლარია.

როგორი სახით ტარდება შიდაგამოცდები უნივერსიტეტებში?

უნივერსიტეტები მისაღებად სხვადასხვა სახის შიდაგამოცდას გვთავაზობენ, როგორიცაა ესეს წერა და გასაუბრება. შესაძლოა უნივერსიტეტმა საჭიროდ ჩათვალოს რომ შიდაკონკურსისთვის ესეს წერაც და გასაუბრებაც, ორივე დააწესოს.

რომელ უნივერსიტეტებში შემიძლია 60 კრედიტიანი პროგრამის გავლა?

გთავაზობთ უნივერსიტეტების ჩამონათვალს და პროგრამაზე მისაღებ მიმართულებებს. პროგრამის გამოცხადების შემდეგ აღნიშნულ ჩამონათვალს შესაძლოა დაემატოს სხვა საგნებიც, ამიტომ პროგრამის გამოცხადების შემდეგ დეტალები დააზუსტეთ სასურველ უნივერსიტეტთან:

 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქართული ენა და ლიტერატურა, რუსული ენა, ინგლისური ენა, გერმანული ენა, ფრანგული ენა,მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, გეოგრაფია, სამოქალაქო განათლება, ისტორია);
 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, ისტორია, სამოქალაქო განათლება, გეოგრაფია, ბიოლოგია, ფიზიკა, ინგლისური ენა,გერმანული ენა, რუსული ენა, ქართული როგორც მეორე უცხო ენა, მუსიკა, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, დაწყებითი I-IV (ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, ბუნებისმეტყველება);
 • სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (მათემატიკა, ინფორმატიკა, ფიზიკა, ქიმია, გეოგრაფია, ბიოლოგია, ისტორია, ქართული ენა და ლიტერატურა, ინგლისური ენა,გერმანული ენა, ფრანგული ენა, რუსული ენა);
 • თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია (მუსიკა);
 • სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (მათემატიკა, ქართული ენა და ლიტერატურა, ინგლისური ენა, რუსული ენა, გერმანული ენა, ისტორია და საზოგადოებრივიმეცნიერებები, ბიოლოგია, გეოგრაფია, ქიმია, ფიზიკა);
 • შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი (ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, ინგლისური ენა, ისტორია);
 • აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, გეოგრაფია, ბიოლოგია, ფიზიკა, ქიმია, ინგლისური ენა, გერმანული ენა,ფრანგული ენა, რუსული ენა, ისტორია, მუსიკა);
 • იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია, გეოგრაფია, ისტორია,ინგლისური ენა, გერმანული ენა, სპორტი, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება);
 • ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, ინგლისური ენა, გერმანული ენა, რუსული ენა, ფრანგული ენა,ფიზიკა, ბიოლოგია, ქიმია, გეოგრაფია, ისტორია, სამოქალაქო განათლება, სპორტი, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება);
 • ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი (სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება);
 • გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი (ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, ინგლისური ენა, გერმანული ენა, ბიოლოგია, გეოგრაფია, ისტორია);
 • საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი (ქართული ენა და ლიტერატურა, ისტორია, მათემატიკა, ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია, ინგლისური ენა);
 • საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი (ქართული ენა და ლიტერატურა, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, ისტორია);
 • საქართველოს უნივერსიტეტი (ქართული ენა და ლიტერატურა, ინგლისური ენა, ფიზიკა, მათემატიკა, ისტორია, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები);
 • შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (მათემატიკა, ინგლისური ენა) - ინგლისურენოვანი პროგრამა;
 • აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (ქართული ენა და ლიტერატურა, ინგლისური ენა);
 • ევროპის უნივერსიტეტი (ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, ისტორია, სამოქალაქო განათლება, გეოგრაფია, ბიოლოგია, ფიზიკა, ქიმია, ბუნებისმეტყველება,ინგლისური ენა, რუსული ენა);
 • საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი - სპორტი.
ასევე დაგაინტერესებთ: 

მასწავლებლის მომზადების პროგრამას მოქმედების ვადა შესაძლოა 2023 წლამდე გაუხანგრძლივდეს

კომენტარები


სკოლები
ტესტირება სკოლაში „ეტალონიდან“ მიწოდებული ტესტებისა და ინსტრუქციის შესაბამისად ჩატარდა
თანამშრომლები ულოცავენ მასწავლებლებს პროფესიულ წინსვლას
სკოლებში გათბობის სისტემა დამონტაჟდა და სველი წერტილები მოეწყო
სიახლეები
ფესტივალის მიზანია ხელი შეუწყოს ქუთაისის პოპულარიზებას
საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ  შემდეგი კატეგორიის მაგისტრანტებს
ლექტორის სიტყვიერი შეურაცხყოფისთვის თსუ-მ სტუდენტი გარიცხა
საინტერესო
ღია ცის ქვეშ გაკვეთილების ჩასატარებლად კრეატიული იდეები შევაგროვეთ
საკვებზე კატეგორიული უარი შესაძლოა საფრთხილო იყოს
„ბავშვებს მაშინაც შეუძლიათ ვირუსის გავრცელება როცა ანტისხეულები აქვთ“
პიროვნება
„ცოტა რთულია ეს რეჟიმი -  თერმოსკრინინგი, დეზინფექცია... მაგრამ რა გაეწყობა, მთავარია, საკლასო ოთახებში ვართ“
„საკლასო ოთახებში დაბრუნებამ იმდენად გაგვაბედნიერა, რომ  ვერც რეკომენდაციები თუ შეზღუდვები ვერ ფარავს ამ სიხარულს“
ბავშვობა ჩოხატაურში, შუასურებში გაატარა, თუმცა მოგვიანებით ცხოვრება ქობულეთს დაუკავშირა
ეტალონი
„ეტალონთან“ მეგობრობა უკვალოდ არ ქრება და სწორედ ამაზე საუბრობენ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სფეროს წარმომადგენლები
„კონკურსი მონიტორინგის ერთგვარი საშუალებაა და გარკვეულ სურათს იძლევა - რა მზაობით შევუდექით ახალ სასწავლო წელს“
მესტიის სკოლებიდან „ეტალონის“ I ეტაპის ტესტირებაში მე-8, მე-9, მე-10 და მე-11 კლასის მოსწავლეები აქტიურად ჩაერთვნენ
II ეტაპზე გადასული მოსწავლეები ერთმანეთს „ხობის ეტალონი მოსწავლის“ ტიტულის მოპოვებაში შეეჯიბრებიან
ტესტირების დღესთან დაკავშირებით, ჩემპიონატში ჩართული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ყველა სკოლა ინფორმირებულია
სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საზოგადოება