სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
სიახლეები, სკოლები

თბილისის საბავშვო ბაღში 18 სხვადასხვა თანამდებობა არსებობს
30-01-2023
-
+


თბილისის საბავშვო ბაღებში დასაქმებულთა თანამდებობი საკმაოდ მრავალფეროვანია. პოზიციების მიხედვით ბაღში 18 განსხვავებული მიმართულების კადრი არსებობს. მათ შორისაა: საგანმანათლებლო პროგრამების კოორდინატორი, აღმზრდელი, სპეცმასწავლებლი, საქმისმწარმოებელი, ჯანმრთელობისა და ჰიგიენური უზრუნველყოფის კოორდინატორი, დამლაგებელი, მრეცხავი, დარაჯი, მებაღე და ა.შ. რა თქმა უნდა ერთ პოზიციაზე შესაძლოა, რამდენიმე პირი იყოს დასაქმებული რაც ბაღი კონტიგენტზეა დამოკიდებული.

etaloni.ge  ამჯერად გთავაზობთ, - თბილისის  საბავშვო ბაგა- ბაღში არსებულ  თანამდებობებს და მათ ფუნქციებს:   

საგანმანათლებლო პროგრამების კოორდინატორი
ფუნქციები:

 • კოორდინაციას უწევს აღმზრდელის, აღმზრდელის თანაშემწის და მუსიკის პედაგოგის საქმიანობას;
 • ჩართულია სააღმზრდელო მეთოდოლოგიის განხორციელების პროცესში თითოეულ ჯგუფში და აძლევს მათ რეკომედაციებს;
 • დირექტორს აწვდის ინფორმაციას თითოეული აღსაზრდელის ინდივიდუალური საჭიროებების შესაბამისად ოთახების სივრცეებად დაყოფასა და სხვა მინიშნება-სიმბოლოების განთავსების შესახებ;
სპეციალური პედაგოგი
ფუნქციები:

 • ინკლუზიური გარემოს შექმნის ხელშეწყობა და ცნობიერების ამაღლება ბაგა-ბაღებში;
 • აღმზრდელთან და ფსიქოლოგთან თანამშრომლობართული ქცევის პოზიტიურ გაძღოლაში;
 • მულტიდისციპლინარული გუნდის წევრებთან მუშაობა;
აღმზრდელი
ფუნქციები:

 • იცავს ბალანსს აღსაზრდელებთან ურთიერთობაში;
 • ზრუნავს ბავშვის დამოუკიდებელი უნარის წახალისებაზე;
 • მონაწილეობს მულტიდისციპლინარული გუნდის მოშაობაში;
 • ითვალისწინებს განათლების სისტემაში მიმდინარე ცვლილებებს;
 • იცავს კონფიდენციალურობას აღსაზრდელსა და მისი ოჯახის შესახებ.
საქმისმწარმოებელი
ფუნქციები:

 • აღრიცხავს თანამშრომელთა მოსვლის/წასვლის ჟურნალს და აწარმოებს მათ პირად საქმეებს;
 • ახდენს შემოსული და გასული კორესპონდენციების რეგისტრაციას და უზრუნველყოფს დოკუმენტების (წერილები, განცხადებები, ბრძანებები, განკარგულებები, ოქმები და სხვა დოკუმენტები) სამუშაო ვერსიის მომზადებას;
 • დირექტორთან შეთანხმებით გასცემს საჯარო ინფორმაციას;
საქმისმწარმოებელი (ბუღალტერი)
ფუნქციები:

 • პასუხს აგებს ბაღის ფინანსურ დოკუმენტაციაზე, საჭირო ფინანსური ორეპაციების განხორციელებასა და ბუღალტრული აღრიცხვიანობის წარმოებაზე.
ჯანმრთელობისა და ჰიგიენური უზრუნველყოფის კოორდინატორი (ექთანი)
ფუნქციები:

 • ზედამხედველობს ბაღის თანამშრომლების და აღსაზრდელების სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვას;
 • ზედამხედველობს ბავშვის ჯანმრთელობას და ჯანმრთელობის უეცარი გაუარესების  შემთხვევაში უწევს დახმარებას;
 • ზედამხედველობს ბავშვის სახლიდან მოტანილი პრეპარატის მიღებას;
 • უსაფრთხოების მიზნით საკვების მომზადების შემდეგ იღებს სინჯებს თითოეული მათგანიდან;
 • იცვას კონფიდენციალურობას აღსაზრდელისა და  მშობლის შესახებ.
ფსიქოლოგი
ფუნქციები:

 • კონსულტაციას უწევს ბაღის თანამშრომლებსა და მშობლებს;
 • ხელს უწყობს ოჯახის ჩართულობას, ხელს უწყობს ინკლუზიურ განათლებას;
 • მართავს პოზიტიურ გაძღოლასა და რთულ ქცევას;
 • მუშაობს ინდივიდუალურ და მცირე ჯგუფებთან;
 • მუშაობს მულტიდისციპლინარულ გუნდთან.
ლოგოპედი
ფუნქციები:

 • ხელს უწყობს კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების დარღვევის ან შეფერხების დროული გამოვლენას
 • კონსულტაციას უწევს აღმზრდელთან და მშობელთან თანამშრომობას დაკონსულტირებას
 • მუშაობს ბავშვებთან იდივიდუალური და მცირე ჯგუფებთან
 • თანამშრომლობსმულტიდისციპლინარულ გუნთან
აღმზრდელის თანაშემწე
ფუნქციები:

 • მონაწილეობს  სასწავლო და სააღმზრდელო პროცესში აღმზრდელთან ერთად;
 • მონაწილეობს მულტიდისციპლინური გუნდი მუშაობაში;
 • იცავს ბალანსს აღსაზრდელებთან ურთიერთობაში;
 • იცავს კონფიდენციალობას აღსაზრდელისა და მისი ოჯახის შესახებ.
მუსიკის პედაგოგი
ფუნქციები:

 • უზრუნველყოფს აღსაზრდელების მუსიკალურ აღზრდას, ასწავლის მათ სიმღერებს, მუსიკალურ თამაშებსა და ცეკვას, როლების შერჩევისას ითვალისწინებს ბავშვის ინტერესებს და უზრუნველყოფს არადისკრიმინაციულ მიდგომას
 • კონსულტაციას უწევს აღსაზრდელის მშობელს ბავშვის მუსიკალური აღზრდის საკითხზე.
ცეკვის პედაგოგი
ფუნქციები:

 • ავითარებს ბავშვის შემოქმედებით უნარებს;
 • უზრუნველყოფს ბავშვების მიმართ არადისკრიმინაციული მიდგომას;
 • უზრუნველყოფს ბავშვებისათვის საბავშვო ცეკვების სწავლებას.
დამლაგებელი
ფუნქციები:

 • ყოველ ორსაათში ერთხელ სველი წეისთ წმენდს მისთვის გამოყოფილი ჯგუფის საპირფარეშოებს ;
 •  დღის ბოლოს სველი წესით ალაგებს მისთვის განკუთვნილ ოთახებს, დერეფნებს, ეზოს და ეზოში არსებულ  სათამაშოებს ასუფთავებს
 • იცავს ბაღში მოქმედ სანიტარულ-ჰიგიენურ ნორმებს
მრეცხავი
ფუნქციები:

 • ყოველი კვირის ბოლოს რეცხავს აღსაზრდელების თეთრეულსა და პირსახოცებს
 • თვეში ორჯერ რეცხავს რბილ სათამაშოებს
 • ყოველდღიურად რეცხავს მისთვის გამოყოფილი ჯგუფის ჭურჭელს
 • იცავს ბაღში მოქმედ სანიტარულ-ჰიგიენურ ნორმებს
მზარეული
ფუნქციები:

 • პასუხისმგებელია საწყობიდან მიღებული პროდუქტების სათანადოდ ხარჯვაზე;
 • ამუშავებს პროდუქტებს და ამზადებს საკვებს;
 • უზრუნველყოფს ბაგა-ბაღის კვების რეჟიმს შესაბამისად საკვების თავის დროზე და ხარისხიანად მომზადებას;
 • უზრუნველყოფს ბავშვზე გათვალისწინებული ნორმის შესაბამისად მომზადებული  საკვების გაცემას;
 • აწარმოებს მზა საკვების ჩამოწერასა და აღრიცხვას;
 • იცავს სანიტარულ-ჰიგიენურ წესებს საკვების მომზადებისას;
 • წარმოადგინოს ყოველი წლის დასაწყისში ჯანმრთელობის ცნობა (ჭიების მატარებელზე,ბაქტერიულ და კანის დაავადებაზე)
მზარეულის დამხმარე
ფუნქციები:

 • პასუხისმგებელია საწყობიდან მიღებული პროდუქტების სათანადოდ ხარჯვაზე;
 • ამუშავებს პროდუქტებს და ამზადებს საკვებს;
 • უზრუნველყოფს ბაგა-ბაღის კვების რეჟიმს შესაბამისად საკვების თავის დროზე და ხარისხიანად მომზადებას;
 • უზრუნველყოფს ბავშვზე გათვალისწინებული ნორმის შესაბამისად მომზადებული საკვების გაცემას;
 • აწარმოებს მზა საკვების ჩამოწერასა და აღრიცხვას;
 • იცავს სანიტარულ-ჰიგიენურ წესებს საკვების მომზადებისას;
 • წარმოადგინოს ყოველი წლის დასაწყისში ჯანმრთელობის ცნობა (ჭიების მატარებელზე,ბაქტერიულ და კანის დაავადებაზე);
დარაჯი:
ფუნქციები:

 • ასრულებს ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს
 • ასრულებსმასზე დაკისრებული მოვალეობებს  დროულად და ხარისხიანად
მუშა
ფუნქციები:

 • ასრულებს ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს
 • ასრულებსმასზე დაკისრებული მოვალეობებს  დროულად და ხარისხიანად
მებაღე/მეეზოვე
ფუნქციები:

 • ასრულებს ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს
 • ასრულებსმასზე დაკისრებული მოვალეობებს  დროულად და ხარისხიანად

კომენტარები


ეტალონი
„ეტალონი“ სიახლეებითა და გამოწვევებით დატვირთულ 2022 წელს აჯამებს 
გურამ მაჭარაშვილს საქვეყნო მნიშვნელობის დეპუტატის წოდება მიენიჭა
სიახლეები
სად შეწყდა სასწავლო პროცესი - ქარმა 7 სკოლა დააზიანა
პიროვნება
არასოდეს მიფიქრია სხვადასხვა პროფესიაზე, ბავშვობიდან ვიცოდი, რომ მასწავლებელი უნდა გამოვსულიყავი
სკოლები
პირველი კინოჩვენება და დისკუსია შედგა, უკვე გამოცდილ „სინედოკელებთან“ ერთად.
საინტერესო
დიდ მასწავლებელს აქვს უნარი შთააგონოს მოსწავლეები მეტი კითხვის დასმისკენ...
მათი საშუალებით, საგაკვეთილო პროცესი ბევრად საინტერესო ხდება, მოსწავლეები აქტიურდებიან და დავალებების შესრულება არ ეზარებათ
სკოლას გათავისუფლებულ პედაგოგს 2 მილიონამდე დოლარის გადაუხდის - დეტალები
მათ ჰგონიათ, რომ საკმარისად კარგები არ არინ, არაფერს იმსახურებენ და არ უნდათ, რომ გარშემომყოფებს იმედი გაუცრუონ
სასწავლო გაჩერებები - როგორ დავგეგმოთ და როდის გამოვიყენოთ მეთოდი?
სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საზოგადოება