სიახლეები
სიახლეები

მასწავლებლის სახლი განმარტავს, რომელი აქტივობები უნდა შეიტანოთ პორტფოლიოში
23-01-2022
-
+


მასწავლებელთა პროფესიული და კარიერული წინსვლის სქემის მიხედვით, უფროს და წამყვან მასწავლებლებს სტატუსის ასამაღლებლად პროფესიული უნარების გამოცდის ჩაბარება მოუწევთ. საგამოცდო ტესტი ერთი და იგივე იქნება, თუმცა გადასალახი ბარიერი - განსხვავებული.

საგამოცდო ლიტერატურა მრავალფეროვანი და ვრცელია, მიუხედავად ამისა, მასწავლებლები მხოლოდ გამოცდის ჩაბარებით ვერ მოიპოვებენ სტატუსს, ისინი პრაქტიკულ ნაწილშიც უნდა შეფასდნენ, სადაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფეხური - პორტფოლიოს შეფასებაა.

მასწავლებლებს კითხვა გაუჩნდათ - რომელი აქტივობები უნდა შეიტანონ პორტფოლიოში? როგორი პორტფოლიო იქნება სრულყოფილი და შეფასდება დადებითად და როგორი - არა? ამის გასარკვევად etaloni.ge-მ მასწავლებლის სახლს მიმართა, სადაც განგვიმარტეს, რომ პორტფოლიოში პედაგოგის საქმიანობა უნდა ჩანდეს და უნდა აიტვირთოს ის აქტივობები, რომელსაც სქემა მოითხოვს. რა თქმა უნდა, ინფორმაცია სქემაშიც მოვიძიეთ.

წამყვანობის მსურველი მასწავლებლის პორტფოლიო შეფასდება მასწავლებლის სტანდარტით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების საფუძველზე, რომელიც განთავსებული უნდა იყოს „ესქულში“ არსებულ ელექტრონულ პორტფოლიოში.

რაც შეეხება მენტორის სტატუსს - უმაღლესი საფეხურის მსურველი მასწავლებლის პორტფოლიო შეფასდება სქემის მე-4 მუხლით და მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების საფუძველზე.

მე-4 მუხლი კი მასწავლებლის ვალდებულებებს აწესებს. კერძოდ:

  •  სასწავლო წლის დასაწყისში, თვითშეფასების საფუძველზე საგნობრივი სასწავლო გეგმის (კურიკულუმის) შედგენა;
  • საგნობრივი სასწავლო გეგმის თითოეული თემის ფარგლებში სასწავლო პროცესის წარმართვა და განხორციელებული საქმიანობის რეფლექსია (თვითშეფასება);
  • თითოეული თემატური ერთეულის ფარგლებში განხორციელებული თვითშეფასების/შეფასების და საგაკვეთილო დაკვირვების/დაკვირვებების შედეგების ანალიზის საფუძველზე პროფესიული საჭიროებების გამოკვეთა და საგნობრივი სასწავლო გეგმის განვითარების დინამიკის უზრუნველყოფა;
  • ყოველი სემესტრის/სასწავლო წლის ბოლოს, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების დირექტორთან ან ხარისხის განვითარებისა და მხარდაჭერის ჯგუფთან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), პროფესიული განვითარების მიზნით განხორციელებული აქტივობების/სტრატეგიების შედეგების განხილვა, რის შედეგადაც დირექტორისგან ან ხარისხის განვითარებისა და მხარდაჭერის ჯგუფისგან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) იღებს განმავითარებელ უკუკავშირს;
  • ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში, საჭიროებებიდან გამომდინარე, სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული ან დადგენილი წესის შესაბამისად აღიარებული ტრენინგკურსის/კურსების გავლა:  უფროსი მასწავლებელი გაივლის ტრენინგს მინიმუმ 20 საკონტაქტო საათი; წამყვანი მასწავლებელი გაივლის ტრენინგს მინიმუმ 12 საკონტაქტო საათი; მენტორი მასწავლებელი გაივლის ტრენინგს მინიმუმ 6 საკონტაქტო საათი;
  • ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში, საჭიროებებიდან გამომდინარე, პროფესიული განვითარების სხვა აქტივობის/აქტივობების განხორციელება;
  • კოლეგებთან თანამშრომლობა სასკოლო კულტურის განვითარებისა და მოსწავლეთა შედეგების გასაუმჯობესებლად;
  • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში საქმიანობისას ეთიკური ნორმების დაცვა. 
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების დირექტორი ან ხარისხის განვითარებისა და მხარდაჭერის ჯგუფი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) აკვირდება მასწავლებლის საქმიანობას (მათ შორის, საგაკვეთილო პროცესს), აფასებს და აძლევს განმავითარებელ უკუკავშირს.

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების დირექტორი ან ხარისხის განვითარებისა და მხარდაჭერის ჯგუფი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), უფროსი მასწავლებელის შემთხვევაში ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში აკვირდება 3 და მეტ გაკვეთილს (საჭიროებიდან გამომდინარე), წამყვანი მასწავლებლის შემთხვევაში – არანაკლებ 2 გაკვეთილს, მენტორი მასწავლებლის შემთხვევაში კი – არანაკლებ 1 გაკვეთილს.

კანონის მიხედვით, ყოველივე ზემოთჩამოთვლილის მიხედვით შეფასდებიან პედაგოგები. მასწავლებლის სახლის განმარტებით, მთავარია, რომ პედაგოგს თითოეული პუნქტის შესაბამისი აქტივობის დამადასტურებელი დოკუმენტის „ესქულში“ ატვირთვა არ დაავიწყდეს.

„სტატუსის ამაღლების მსურველი მასწავლებლის პორტფოლიო შეფასდება იმის მიხედვით, რასაც სქემა მოითხოვს. იქნება ეს განვლილი ტრენინგები, ჩატარებული კვლევები, კლასებში შესრულებული კომპლექსური დავალებები, სტატიები, ასევე შეიძლება იყოს დირექციის დახასიათება, შეფასების ჯგუფის კომენტარი, ჩატარებული გაკვეთილების რეფლექსიები და ა.შ. რაც მეტი აქტივობა ექნება პედაგოგს პორტფოლიოში ატვირთული - მით უკეთესი. ასატვირთი დოკუმენტების მინიმალური და მაქსიმალური რაოდენობა დადგენილი არ არის“, - აღნიშნეს მასწავლებლის სახლში.


კომენტარები


ეტალონი
იხილეთ მეორე ეტაპის ყველაზე მაღალქულიანი მოსწავლეების რეიტინგი
საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატის პირველი ეტაპი 28 სექტემბერს ჩატარდება
21 სექტემბრიდან საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატ „ეტალონის“ მეორე პერიოდის კონკურსები იწყება
სიახლეები
დაწყებითი (I-IV) საგნის გამოცდა მასწავლებლობის 2 618 მსურველიდან ვერ ჩააბარა 2 346-მა - დეტალური სტატისტიკა საგნების მიხედვით
მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურების წესში ცვლილება შევიდა - ბრძანება
ნიშნების ჩამონათვალს, რომელიც შესაძლოა ჰქონდეს გამოწვევაში ჩარულ მოზარდს, აშშ-ის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ავრცელებს

საგნობრივ გზამკვლევებს განათლების სამინისტრო აქვეყნებს
3844 ნაშრომი გაასაჩივრეს წამყვანობისა და მენტორობის მსურველებმა - 1700- ნაშრომს ქულა მოემატა, ხოლო 123-ს დააკლდა


პიროვნება

„საგაკვეთილო პროცესში მნიშვნელოვანია განწყობის შექმნა, გააზრებულად დაგეგმილი აქტივობები“

„არც ერთი სასწავლო წლის გათენებისას არ გამნელებია ის უჩვეულო მღელვარება, როგორსაც განვიცდიდი მოსწავლეობის დროს“
სკოლები
ვიდეოზე მუშაობის პროცესი საინტერესო იყო, მოსწავლეები მასში დიდი მონდომებითა და ხალისით ჩაერთნენ
შეხვედრა საინტერესო და ნაყოფიერი იყო. მის მიმდინარეობაში პედაგოგები ინტერესით ჩაერთნენ
სკოლაში მასწავლებელთა მიღწევით ამაყობენ და კარიერულ წინსვლას უსურვებენ
საინტერესო
რატომ არიან პედაგოგები „სუპერგმირები“ - მასწავლებლები სწავლას აყვარებენ, შთააგონებენ, ზრუნავენ
დღეს, გინესის რეკორდსმენ მასწავლებლებს გაგაცნობთ
უცხოელი ექსპერტები პედაგოგებს ურჩევენ ყურადღება ძირითადად რა საკითხებზე უნდა გაამახვილონ
მათთან ურთიერთობა ფრთხილად დაიწყეთ, ეცადეთ, არ დააფრთხოთ და აგრძნობინეთ, რომ გაინტერესებთ
როგორ შევარჩიოთ მასწავლებლისთვის განკუთვნილი თაიგული სწორად

სიახლეები
საზოგადოება