სიახლეები
სიახლეები

სკოლაში ბილინგვური სასკოლო სასწავლო გეგმის დანერგვის კოორდინატორის შრომის  ანაზღაურება 620 ლარი იქნება
15-01-2022
-
+


არაქართულენოვან საჯარო სკოლაში ბილინგვური სასკოლო სასწავლო გეგმის დანერგვის კოორდინატორის შრომის  ანაზღაურება 620 ლარი იქნება - აღნიშნული გადაწყვეტიელბა საქართველოს მთავრობამ მიიღო. 

ცვლილება „ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ბრძანებაში აისახა და მას ხელი პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მოაწერა.

არაქართულენოვან საჯარო სკოლებში ბილინგვური განათლების მიდგომის გამოყენებით ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მიზნით, სამინისტროს მიერ შერჩეულ საჯარო სკოლებს, ამ დადგენილებით გათვალისწინებული  დაფინანსების  გარდა, მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დადგენილი წესით, ყოველთვიურად გამოეყოფათ დამატებითი დაფინანსება, საჯარო სკოლაში ბილინგვური სასკოლო სასწავლო გეგმის დანერგვის კოორდინატორის შრომის  ანაზღაურებისათვის −  620  ლარის  ოდენობით და „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-6 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საპენსიო შენატანისთვის − დასაქმებულზე გასაცემი დასაბეგრი ხელფასის 2 პროცენტის ოდენობით

კომენტარები


სიახლეები
2022 წლის 25 იანვრისთვის სკოლაში 2 851 პრაქტიკოსი და მხოლოდ, 426 მაძიებელი მასწავლებელია
2008 წელს დედამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დაგვეტოვებინა მშობლიური სოფელი ვილდა და წამოვსულიყავით. ბევრმა რთულმა წელმა განვლო მას შემდეგ, უცხო მხარეში
სკოლები
ჩემპიონატში  VI და VII კლასის ვაჟთა და გოგონათა გუნდები მონაწილეობდნენ
პროექტის მიზანია, 11-13 წლის მოზარდებში სოციალურ - ემოციური უნარების განვითარების ხელშეწყობა
VII კლასის მოსწავლეებმა მოქალაქეობის შესწავლისას საინტერესო კომპლექსური დავალება შეასრულეს
კლუბს ფიზიკის მასწავლებელი, თეა ღვინიანიძე უხელმძღვანელებს
სიახლეები
საზოგადოება