სიახლეები
სიახლეები, საინტერესო

ვინ არის პასუხისმგებელი ისგ-ს შედგენაზე და რამდენი ადამიანი უნდა იყოს ჯგუფში, რომელიც სსსმ მოსწავლისთვის მუშაობს?
26-10-2021
-
+


ინკლუზიური განათლება ყველა მოსწავლის სასწავლო პროცესში ჩართვას გულისხმობს, მიუხედავად მათი შესაძლებლობებისა და უნარ-ჩვევებისა. ასეთ დროს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეები ინდივიდუალური და/ან მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმებით სწავლობენ.

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შესრულებაზე პასუხისმგებელი სკოლის ისგ ჯგუფია. თითოეული სსსმ მოსწავლისათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შესამუშავებლად განისაზღვრება ისგ ჯგუფი, რომელსაც სსსმ მოსწავლისათვის ისგ-ს შემუშავება და მისი განხორციელება ევალება. ჯგუფი ვალდებულია ისგ-ის მასალა წარუდგინოს სკოლის დირექტორს.

ვინ არიან ისგ-ის ჯგუფის წევრები?

სკოლის ისგ ჯგუფი შედგება შემდეგი წევრებისაგან:

  • სსსმ მოსწავლის კლასის დამრიგებელი;
  • საგნის მასწავლებლები, რომლებიც უშუალოდ ასწავლიან მოსწავლეს;
  • სკოლაში ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტი/სპეციალისტები;
  • სსსმ მოსწავლის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი;
  • საჭიროების შემთხვევაში მოწვეული სხვა სპეციალისტი.

ისგ ჯგუფს უნდა ჰყავდეს კოორდინატორი, რომელიც წარმართავს ჯგუფის წევრების მუშაობას და პასუხისმგებელია ჯგუფის საქმიანობაზე. ჯგუფს ხელმძღვანელობას უწევს დამრიგებელი.

აუცილებელია, რომ ისგ ჯგუფი შეიკრიბოს სასწავლო წლის განმავლობაში მინიმუმ 4-ჯერ. ჯგუფის წევრები შეხვედრაზე განიხილავენ სსსმ მოსწავლის ჩართულობას სასწავლო პროცესში, მის სასწავლო შედეგებს, გამოწვევებს, განიხილავენ გამოყენებული სწავლების სტრატეგიების ეფექტურობას, მსჯელობენ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის საჭიროებაზე, სწავლებაში ახალი მიდგომებისა და მეთოდების დანერგვის საჭიროებასა და აუცილებელ რესურსებზე.

ისგ ჯგუფის შეხვედრებზე სპეციალური მასწავლებელი ან კლასის დამრიგებელი აწარმოებს სხდომის ოქმებს, რომლებიც მოსწავლის პირად საქმეში ინახება.

სასწავლო წლის დასასრულს, ისგ ჯგუფის წევრმა თითოეულმა მასწავლებელმა უნდა შეაფასოს სსსმ მოსწავლის მიღწევების (ცოდნა, უნარ-ჩვევები) შესაბამისობა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ სასწავლო შედეგებთან და ანგარიში წარუდგინოს დირექტორს, პედაგოგიურ საბჭოსა და მშობელს.


კომენტარები


ეტალონი
გამარჯვებულის ტიტულისთვის ერთმანეთს მუნიციპალიტეტის 19 გუნდი ეჯიბრებოდა
ჩოხატაურში „გუნდური ეტალონი“ მიმდინარეობს
16 აპრილს „ეტალონის“ გუნდური ჩემპიონატს ხონმა უმასპინძლა
„ეტალონის“ გუნდური ჩემპიონატის გაზაფხულის სეზონი ამჯერად ხონში გრძელდება
გამარჯვებულის ტიტულისთვის ერთმანეთს ხობის 23 სკოლის გუნდი ეჯიბრებოდა
სიახლეები
პროფესიული უნარების გამოცდის საცდელი ტესტირების შედეგები ცნობილია
ტესტირებაში მონაწილოება ათასამდე მსურველმა მიიღო
პიროვნება
მე ვცდილობ გავიგო ჩემი თითოეული მოსწავლის უნიკალური გამოცდილება, შესაძლებლობები და სწავლის სტილი
სკოლები
საქველმოქმედო აქციას ხელმძღვანელობდნენ პედაგოგები: ინგა კვერნაძე და ზაიარა ტყაბლაძე
ღონისძიების შემდეგ ჩატარდა ფესტივალი - „მეგრული სამზარეულო“, რომელიც  ხალხურ ცეკვით დაგვირგვინდა
სკოლაში მოსწავლეთა მრავალფეროვანი ნამუშევრების გამოფენა მოეწყო, რომელმაც მნახველთა დიდი მოწონება დაიმსახურა
მუზეუმში მოსწავლეები სახელმწიფოს ისტორიას გაეცნენ, დაათვალიერეს დაცული ექსპონატები და მიიღეს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია
მოსწავლეები დაესწრნენ ორგანიზაციულ შეხვედრებსა და პრეზენტაციებს
საინტერესო
გამარჯვებულის ტიტულისთვის ერთმანეთს მუნიციპალიტეტის 19 გუნდი ეჯიბრებოდა
16 აპრილს „ეტალონის“ გუნდური ჩემპიონატს ხონმა უმასპინძლა
„ეტალონის“ გუნდური ჩემპიონატის გაზაფხულის სეზონი ამჯერად ხონში გრძელდება
გამარჯვებულის ტიტულისთვის ერთმანეთს ხობის 23 სკოლის გუნდი ეჯიბრებოდა
2024 წლის „ხობის ეტალონი გუნდის“ წოდებისთვის ერთმანეთს 23 გუნდი ეჯიბრება
სიახლეები
საზოგადოება