სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
სიახლეები

მასწავლებლის კარიერული წინსვლის სქემის 6 ხარვეზი - განათლების სამინისტრო დოკუმენტის მინუსებზე ალაპარაკდა
15-10-2021
-
+


განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ მასწავლებლის პროფესიული განვითარების მოქმედი სისტემის ხარვზები გამოავლინა. უწყების მიერ შემუშავებულ დოკუმენტში, აღნიშნულია, რომ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების დღეს მოქმედ სისტემას აქვს ძლიერი მხარეები, თუმცა იკვეთება ხარვეზებიც, რაც აფერხებს საშუალო საფეხურის მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლებას.

მასწავლებლის პროფესიულ განვითარებას საქართველოს განათლების სისტემაში ყოველთვის მნიშვნელოვანი ადგილი ეჭირა. განათლების რეფორმის პირველ ფაზას მალევე მოჰყვა ტრენინგების სერია სხვადასხვა პროვაიდერის მხრიდან. 2008-2011 წლიდან ტრენინგების სერვისის მიწოდება ცენტრალიზებული გახდა და გადაეცა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრს.

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების დღეს მოქმედ სისტემას აქვს ძლიერი მხარეები (კერძოდ: სისტემურობა, მკაფიოობა პროფესიული წინსვლის გზებთან დაკავშირებით, ზეგავლენა მასწავლებლის ცხოვრებაზე), თუმცა იკვეთება გარკვეული ხარვეზებიც, რაც აფერხებს საშუალო საფეხურის მასწავლებლებისთვის კვალიფიკაციის ამაღლებას.

კერძოდ:

ა) სქემა აგებულია დასჯა-წახალისების პრინციპებზე;

ბ) სქემას აქცენტი გადააქვს ერთეულ მასწავლებლებზე და არა სკოლაზე, როგორც ერთიან გუნდზე;

გ) ანგარიშვალდებულების სისტემა სქემაში ორიენტირებულია მასწავლებლის აქტივობებზე და მხედველობის არედან იკარგება მოსწავლე;

დ) აქცენტი კეთდება მასობრივ ცენტრალიზებულ ტრენინგებზე, რომლის ეფექტიც წინდაწინვე შეზღუდულია;

ე) მკაფიო არ არის კონცეფცია, რომელიც წარმოაჩენს კორელაციას მასწავლებლის პროფესიულ განვითარებასა და სქემის ფარგლებში მასწავლებლის მიერ განხორციელებულ აქტივობებს შორის;

ვ) სქემაში ნაკლებად არის ასახული ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესში გამოკვეთილი პრიორიტეტები.


კომენტარები


სიახლეები
სკოლებში სახელოვნებო განათლების სწავლების უფლება პროფესიული განათლების მქონე დარგის სპეციალისტებსაც ექნებათ
სტანდარტები შესაბამისობაში იქნება ახალი სკოლის მოდელის კონცეფციასთან

პრაქტიკოსების ნაწილს გამოცდით სტატუსის ამაღლება 2025 წლამდე შეეძლებათ - ცვლილება სპეცმასწავლებლებს ეხება
„სკოლებში მივიდა მითითებები, დირექტივები, რომელიც ცალსახად კანონის დარღვევაა. დირექტორებს ეუბნებიან, მასწავლებლებს ხელი მოაწერინონ განცხადებაზე" 
„ისტორიული პროცესები აღწერილია გამართულად, კომპეტენტურად და მრავალმხრივად“ - სამინისტროს განმარტება
სკოლები
პროექტის დასახელება იყო: „უმარტივესი მიკროორგანიზმებით გამოწვეული მძიმე ინფექციური დაავადება - მალარია“
სკოლაში ამ თემასთან დაკავშირებით საინტერესო აქტივობა განხორციელდა
სკოლის დირექტორი ნონა ივანიძე ამაყობს მოსწავლეთა მიღწევებით
სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საზოგადოება