სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
სიახლეები, საინტერესო

რომელი საგნის პედაგოგისთვის არაა აუცილებელი უმაღლესი განათლება?
16-10-2021
-
+


სკოლაში მასწავლებლად რომ დასაქმდეთ და სტატუსი მოიპოვოთ, ამისთვის შესაბამისი განათლება და პედაგოგისთვის განკუთვნილი გამოცდის ჩაბარებაა საჭირო. სხვადასხვა საგნის სწავლებისთვის განსხვავებული ცოდნაა საჭირო, თუმცა პედაგოგიური უნარების ფლობა ყველა მასწავლებელს მოეთხოვება.

მასწავლებლად დასაქმებისთვის უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი აუცილებელია, თუმცა არსებობს გამონაკლისი შემთხვევები, როდესაც კონკრეტული საგნის პედაგოგს არ მოეთხოვება უმაღლესი განათლება და პროფესიული ცოდნაც საკმარისია.

სკოლაში საბაზო/საშუალო საფეხურის სახელოვნებო ან სასპორტო საგნის/საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლობის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს და ერთ-ერთ შემდეგ მოთხოვნას:

  • უნდა ჰქონდეს სრული ზოგადი განათლება;
  • უნდა ჰქონდეს შესაბამისი სახელოვნებო ან სასპორტო უმაღლესი განათლება ანდა სასპორტო პროფესიული განათლება და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გავლილი უნდა ჰქონდეს მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა.

ასევე, სკოლაში სამხედრო საგნის/საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლობის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს და ერთ-ერთ შემდეგ მოთხოვნას:

  • უნდა ჰქონდეს სრული ზოგადი განათლება;
  • უნდა ჰქონდეს შესაბამისი სამხედრო განათლება და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გავლილი უნდა ჰქონდეს მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა.
იხილეთ ასევე: 2023 წლამდე მასწავლებლად დასაქმება ნებისმიერს შეუძლია - რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს მასწავლებლობის მსურველი?

კომენტარები


სიახლეები
სკოლებში სახელოვნებო განათლების სწავლების უფლება პროფესიული განათლების მქონე დარგის სპეციალისტებსაც ექნებათ
სტანდარტები შესაბამისობაში იქნება ახალი სკოლის მოდელის კონცეფციასთან

პრაქტიკოსების ნაწილს გამოცდით სტატუსის ამაღლება 2025 წლამდე შეეძლებათ - ცვლილება სპეცმასწავლებლებს ეხება
„სკოლებში მივიდა მითითებები, დირექტივები, რომელიც ცალსახად კანონის დარღვევაა. დირექტორებს ეუბნებიან, მასწავლებლებს ხელი მოაწერინონ განცხადებაზე" 
„ისტორიული პროცესები აღწერილია გამართულად, კომპეტენტურად და მრავალმხრივად“ - სამინისტროს განმარტება
სკოლები
პროექტის დასახელება იყო: „უმარტივესი მიკროორგანიზმებით გამოწვეული მძიმე ინფექციური დაავადება - მალარია“
სკოლაში ამ თემასთან დაკავშირებით საინტერესო აქტივობა განხორციელდა
სკოლის დირექტორი ნონა ივანიძე ამაყობს მოსწავლეთა მიღწევებით
სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საზოგადოება