სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
სიახლეები

მასწავლებელთა პროფესიული წინსვლის სქემაში მთავრობამ ახალი ვალდებულებები და აქტივობები დაამტკიცა - როგორ მოიპოვებთ უფროსი, წამყვანი და მენტორის სტატუსს
01-12-2020
-
+


მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში საქართველოს მთავრობის დადგენილებით ცვლილებები გამოქვეყნდა. განისაზღვრა აქტივობები და ვალდებულებები, რომლებიც უფროსი, წამყვანი და მენტორის სტატუსის მოპოვების მსურველმა პედაგოგებმა უნდა დააკმაყოფილონ. ცვლილებების მიხედვით, სტატუსის ასამაღლებლად გამოცდის ჩაბარება მოუწევთ, როგორც უფროს, ისე წამყვან მასწავლებლებს.

სქემა არეგულირებს მასწავლებლის/სპეციალური მასწავლებლის პროფესიულ განვითარებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, განსაზღვრავს მასწავლებლის/სპეციალური მასწავლებლის სტატუსის სახეებს, შესაბამისი სტატუსის მინიჭების, დადასტურების, შეჩერების/აღდგენის წესებს, აგრეთვე მასწავლებლის/სპეციალური მასწავლებლის სტატუსის მინიჭების განსაკუთრებულ შემთხვევებს.

სქემა არეგულირებს მასწავლებლის შეფასების წესსა და ელექტრონულ საქმისწარმოებასთან დაკავშირებულ საკითხებს.

უფროსი მასწავლებლის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს პირს, რომელიც წარმატებით ჩააბარებს საგნის გამოცდას, გადალახავს გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისათვის საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მიერ დადგენილ ზღვარს, აკმაყოფილებს მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებსა და ერთ-ერთ შემდეგ მოთხოვნას:

ა) უნდა ჰქონდეს განათლების მიმართულებით მაგისტრის აკადემიური ხარისხი (ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის საგნის/საგნების სწავლების უფლების მითითებით);

ბ) უნდა ჰქონდეს  ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის/საგნობრივი ჯგუფის შესაბამისი ბაკალავრის/მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი და მასწავლებლად მუშაობის დაწყებიდან 2 წლის ვადაში უნდა გაიაროს მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ან მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დისტანციური კურსი;

გ) უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის/საგნობრივი ჯგუფის შესაბამისი ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში გავლილი უნდა ჰქონდეს მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა;

დ) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლობის უფლება, უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით;

ე) წარმატებით უნდა ჰქონდეს გავლილი მასწავლებლობის მაძიებლობის პროგრამა.

უფროსი მასწავლებლის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს პირს, რომელიც აკმაყოფილებს მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს და აქვს:

ა) მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად მინიჭებული განათლების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი (ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის საგნის/საგნების სწავლების უფლების მითითებით);

ბ) ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი საგნის ან განათლების მიმართულებაში შემავალი დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.

წამყვანი მასწავლებლის სტატუსის მისაღებად უფროსი მასწავლებელი ვალდებულია, გაიაროს კომპლექსური შეფასება, რაც მოიცავს:

ა) პროფესიული უნარების გამოცდის წარმატებით ჩაბარებას;

ბ) მასწავლებლის პრაქტიკული საქმიანობის შეფასებას, რომელიც მოიცავს:

ბ.ა) გარე დაკვირვებასა და მასწავლებლის მიერ თემატური ერთეულის ფარგლებში განხორციელებულ გაკვეთილის შემდგომ რეფლექსიას (თვითშეფასებას);

ბ.ბ) სასკოლო საზოგადოების წევრებთან გასაუბრებას (ინტერვიუირებას) და პორტფოლიოს შეფასებას.

მენტორი მასწავლებლის სტატუსის მოსაპოვებლად წამყვანი მასწავლებელი ვალდებულია, გაიაროს კომპლექსური შეფასება, რომელიც მოიცავს:

ა) პროფესიული უნარების გამოცდის ჩაბარებას;

ბ) მასწავლებლის პრაქტიკული საქმიანობის შეფასებას, რომელიც მოიცავს;

ბ.ა) გარე დაკვირვებასა და მასწავლებლის მიერ თემატური ერთეულის ფარგლებში განხორციელებულ გაკვეთილის შემდგომ რეფლექსიას (თვითშეფასებას);

ბ.ბ) სასკოლო საზოგადოების წევრებთან გასაუბრებას (ინტერვიუირებას) და პორტფოლიოს შეფასებას.

დადგინდა მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის მიზანიც. სქემის მიზანია, კვალიფიციური კადრების მომზადება, მასწავლებლის კომპეტენციის ამაღლება და პროფესიული განვითარება, სწავლა-სწავლების ხარისხის ამაღლება მოსწავლეთა შედეგების გასაუმჯობესებლად.

სიახლეებია ასევე იმ პრაქტიკოს მასწავლებლებისთვის, რომლებიც გამოცდაზე ჯერ არ გასულან.

მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში შესული ყველა სიახლის სანახავად გადადით ბმულზე.

იხილეთ ასევე:
უფროს მასწავლებლებს გამოცდის შედეგის გამოყენება მენტორის სტატუსის მოსაპოვებლად შეეძლებათ - ცვლილება სქემაში 

პრაქტიკოსი პედაგოგები გამოცდაზე 1,4, 7 და 10 კრედიტის დაგროვებას კვლავ შეძლებენ - სკოლაში უფროს მასწავლებლად დასაქმების პირობები ცნობილია


კომენტარები


სკოლები
მოსწავლეებმა განსაკუთრებით გაამახვილეს ყურადღება მეკვლეობის ჩვეულებაზე
სკოლა უზრუნველყოფილია პირბადეებით, უკონტაქტო თერმომეტრებით, დეზობარიერითა და სადეზინფექციო სითხეებით
სიახლეები
მომდევნო ოთხი წლის განმავლობაში დაგეგმილია პედაგოგთა და სკოლის თანამშრომელთა ხელფასების ზრდა
ვინ დაფარავს სოციალურად დაუცველი სტუდენტების უმაღლესში სწავლის მეორე სემესტრის გადასახადს
„მასწავლებელი ვარ, ოჯახში კი ორი მოსწავლეა; ჩვენ 30 ლარი უნდა გადავიხადოთ და შეღავათი როგორ გამოდის?!“
ეკატერინე ტიკარაძემ განაცხადა, რომ სავაჭრო ობიექტების გახსნის შემდეგ განიხილება განათლების სექტორის გახსნა
საინტერესო
ამას დიდი ბრიტანეთის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ინსტიტუტის კვლევის მონაცემები მოწმობს
მოსწავლეთა უმეტესობა ცხოვრების ჩვეული რიტმიდან ამოვარდნას ასწრებს და სასწავლო პროცესში დაბრუნების შემდეგაც, სადღესასწაულო ეიფორიაშია
წამალს კორონავირუსით იფიცირებულ 10 000 ადამიანზე ცდიან
ყველა სკოლა და კოლეჯი სამშაბათიდან თებერვლის არდადეგებამდე დისტანციურ სწავლაზე გადადის
მუტირებული კორონავირუსი „VUI - 202012/01“ ვრცელდება მარტივად, ვიდრე მისი წინამორბედები
პიროვნება
„მშობლებმაც დიდი ტვირთი აიღეს, რომელიც უნდა გაწიონ და ასწიონ ჩვენთან ერთად“
„ვუფრთხილდებით ერთმანეთს, ბავშვებს და სკოლაშიც არ ცდება გაკვეთილები“
„სიკეთისა და ბედნიერების მომტანი ყოფილიყოს. ჯერ ვირუსი დაგვემარცხებინოს და მალე ჩვენი ქვეყანაც გვენახოს გამთლიანებული“
„ყველა მასწავლებელს თავის მეთოდი აქვს; მე კი მიყვარს ურთიერთობა ბავშვებთან და წლების განმავლობაში არ დამჭირვებია ხმამაღალი სიტყვის წარმოთქმა“
„მინდა, მომავალმა თაობებმა უკეთ ითამაშონ და უფრო მეტი შეძლონ“
ეტალონი
„გისურვებთ წარმატებებს და საკლასო ოთახებში აღდგენილ სასწავლო პროცესს“
„დიდი გულით მივულოცავ მთელს საქართველოს ახალ წელს“ – 2021 წლის სურვილებს რესურსცენტრის ხელმძღვანელები, დირექტორები და მოსწავლეები გვიზიარებენ
30 ათასზე მეტი სტატია, 15 მილიონი მკითხველი, 1700-ზე მეტი საჯარო და ათეულობით კერძო თანამოაზრე სკოლა
24 დეკემბერს ქუთაისის „ეტალონი მოსწავლე“ დისტანციურ ფორმატში გამოვლინდა
„ეტალონის“ დისტანციური ფორმატის მორიგი კონკურსი 24 დეკემბერს ქუთაისელი მოსწავლეებისთვის ჩატარდა
სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საზოგადოება