სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
სიახლეები

რომელ პროგრამებზე შეუძლიათ აბიტურიენტებს 2020 წლის ეროვნულ გამოცდებზე მათემატიკის ან ისტორიის ჩაბარება?!
19-09-2019
-
+


2020 წელს აბიტურიენტები ერთიან ეროვნულ გამოცდებს ახალი მოდელით ჩააბარებენ. ახალი მოდელი გულისხმობს, გამოცდების რაოდენობის შემცირებას 4 სავალდებულო გამოცდიდან 3 გამოცდამდე. 2020 წელს ზოგადი უნარების გამოცდა სავალდებულო აღარ იქნება.

გამოცდები ჩატარდება სამ სავალდებულო საგანში:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა;
 • უცხოური ენა;
 • მათემატიკა/ისტორია.

თუ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება სავალდებულო საგნად განსაზღვრავს, როგორც მათემატიკას, ისე ისტორიას, აბიტურიენტი უფლებამოსილია აღნიშნული საგნებიდან ჩააბაროს ერთ-ერთი ან ორივე საგანი.

იხილეთ იმ პროგრამების ჩამონათვალი, სადაც აბიტურიენტებს მე-3 სავალდებულო საგნად როგორც მათემატიკის ისე ისტორიის ჩაბარება შეეძლებათ: 

 • აუდიოვიზუალური ხელოვნება - მათემატიკა/ისტორია
 • კინო-ტელეხელოვნება - მათემატიკა/ისტორია
 • რეჟისურა (მხატვრული ფილმი, დოკუმენტური, კლიპი, ანიმაციური ფილმი, ხმის, ტელე) - მათემატიკა/ისტორია
 • საოპერატორო ხელოვნება (კინო, ტელე) - მათემატიკა/ისტორია
 • ფოტოხელოვნება - მათემატიკა/ისტორია
 • მედიახელოვნება/ციფრული მედი - მათემატიკა/ისტორია
 • მულტიმედია დიზაინი - მათემატიკა/ისტორია
 • გრაფიკული დიზაინი - მათემატიკა/ისტორია
 • გრაფიკა/გრაფიკის ხელოვნება - მათემატიკა/ისტორია
 • ილუსტრირება - მათემატიკა/ისტორია
 • დიზაინი - მათემატიკა/ისტორია
 • სამრეწველო დიზაინი - მათემატიკა/ისტორია
 • მოდის დიზაინი - მათემატიკა/ისტორია
 • ტექსტილის დიზაინი - მათემატიკა/ისტორია
 • ინტერიერის დიზაინი - მათემატიკა/ისტორია
 • სახვითი ხელოვნება - მათემატიკა/ისტორია
 • ფერწერა - მათემატიკა/ისტორია
 • ქანდაკება - მათემატიკა/ისტორია
 • ხატწერა - მათემატიკა/ისტორია
 • თეატრის რეჟისურა (დრამის, მუსიკალური თეატრის, პანტომიმის თეატრის, თოჯინების თეატრის) - მათემატიკა/ისტორია
 • სამსახიობო ხელოვნება - მათემატიკა/ისტორია
 • ქორეოგრაფია - მათემატიკა/ისტორია
 • საშემსრულებლო ხელოვნება - მათემატიკა/ისტორია
 • კომპოზიცია - მათემატიკა/ისტორია
 • ჯაზის ხელოვნება - მათემატიკა/ისტორია
 • სპორტი - მათემატიკა/ისტორია
 • არქიტექტურის რესტავრაცია - მათემატიკა/ისტორია
 • მხატვრული მინა - მათემატიკა/ისტორია
 • მხატვრული კერამიკა - მათემატიკა/ისტორია
 • საიუველირო ხელოვნება - მათემატიკა/ისტორია
 • ხის მხატვრული დამუშავება - მათემატიკა/ისტორია
 • თავისუფალი მეცნიერებები - მათემატიკა/ისტორია
 • ციფრული ჰუმანიტარია - მათემატიკა/ისტორია
 • საგნის/საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლის განათლება - მათემატიკა/ისტორია
 • ევროპისმცოდნეობა - მათემატიკა/ისტორია
 • სოციალური მეცნიერებები - მათემატიკა/ისტორია
 • ახლო ან/და შუა აღმოსავლეთის კვლევები - მათემატიკა/ისტორია
 • საჯარო მმართველობა - მათემატიკა/ისტორია
 • ამერიკისმცოდნეობა - მათემატიკა/ისტორია
 • მევენახეობა და მეღვინეობა - მათემატიკა/ისტორია
 • თავდაცვა და უსაფრთხოება - მათემატიკა/ისტორია
 • სამხედრო მეცნიერება - მათემატიკა/ისტორია
 • საგანგებო სიტუაციების მართვა - მათემატიკა/ისტორია
 • პროფესიული უსაფრთხოება - მათემატიკა/ისტორია
 • კულტურული მემკვიდრეობის კვლევები - მათემატიკა/ისტორია
 • პოლიტიკის მეცნიერება - მათემატიკა/ისტორია
 • საერთაშორისო ურთიერთობები - მათემატიკა/ისტორია
 • კულტურის კვლევები - მათემატიკა/ისტორია
 • ჟურნალისტიკა - მათემატიკა/ისტორია
 • სამართალი - მათემატიკა/ისტორია
 • საერთაშორისო სამართალი - მათემატიკა/ისტორია
 • მუსიკის ტექნოლოგია - მათემატიკა/ისტორია
 • განათლების მეცნიერებები - მათემატიკა/ისტორია
 • სკოლამდელი განათლება - მათემატიკა/ისტორია
 • სპეციალური განათლება (მასწავლებლის განათლება) - მათემატიკა/ისტორია
 • მონტაჟის ხელოვნება - მათემატიკა/ისტორია
 • ბეჭდვითი მედია და ტექნოლოგია - მათემატიკა/ისტორია
 • რელიგიის კვლევები - მათემატიკა/ისტორია
 • არქეოლოგია - მათემატიკა/ისტორია
 • ხელოვნების ნიმუშთა რესტავრაცია - მათემატიკა/ისტორია
 • ფილოსოფია - მათემატიკა/ისტორია
 • კავკასიოლოგია - მათემატიკა/ისტორია
 • დემოგრაფია - მათემატიკა/ისტორია
 • საზოგადოებრივი გეოგრაფია - მათემატიკა/ისტორია
 • მასობრივი კომუნიკაცია (შინაარსი) - მათემატიკა/ისტორია
 • ინფორმაციის მართვის მეცნიერება - მათემატიკა/ისტორია
 • მარკეტინგი - მათემატიკა/ისტორია
 • გარემოსმცოდნეობა - მათემატიკა/ისტორია
 • ბუნებრივი გარემო და ველური ბუნება - მათემატიკა/ისტორია
 • პალეოანთროპოლოგია - მათემატიკა/ისტორია
 • საბაღო-საპარკო მეურნეობა - მათემატიკა/ისტორია
 • ადიქციის კვლევები (ადიქტოლოგია) - მათემატიკა/ისტორია
 • ფსიქოლოგია - მათემატიკა/ისტორია
 • სოციოლოგია - მათემატიკა/ისტორია
 • გენდერის კვლევები - მათემატიკა/ისტორია
 • ბიზნესის ადმინისტრირება - მათემატიკა/ისტორია
 • მენეჯმენტი - მათემატიკა/ისტორია
 • გამოყენებითი ბიომეცნიერებები ან/და ბიოტექნოლოგია - მათემატიკა/ისტორია
 • ეკოლოგია - მათემატიკა/ისტორია
 • დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები - მათემატიკა/ისტორია
 • გეოგრაფია (ფიზიკური) - მათემატიკა/ისტორია
 • გეოლოგია - მათემატიკა/ისტორია
 • სასურსათო ტექნოლოგია - მათემატიკა/ისტორია
 • მასალების (ხე, ქაღალდი, პლასტმასი, მინა, კერამიკა) საინჟინრო ტექნოლოგია - მათემატიკა/ისტორია
 • ტექსტილის ტექნოლოგია/საინჟინრო ტექნოლოგია - მათემატიკა/ისტორია
 • ტყავის ტექნოლოგია - მათემატიკა/ისტორია
 • აგრონომია - მათემატიკა/ისტორია
 • სატყეო საქმე - მათემატიკა/ისტორია
 • ვეტერინარია - მათემატიკა/ისტორია
 • სოციალური მუშაობა- მათემატიკა/ისტორია
 • ტურიზმი - მათემატიკა/ისტორია
იხილეთ ასევე: 2020 წლის ეროვნული გამოცდებისთვის დარგის მიხედვით ჩასაბარებელი საგნები ცნობილია - განათლების მინისტრის ბრძანება

რომელი უნივერსიტეტები ითხოვენ ზოგადი უნარების ჩაბარებას მეოთხე საგნად - 2020 წლის ეროვნული გამოცდები 

2020 წლის ეროვნული გამოცდებისათვის უმაღლესი სასწავლებლების მიერ არჩეული დამატებითი საგამოცდო საგნების ჩამონათვალი ცნობილია

კომენტარები


სკოლები
მასწავლებელს სქემა საშუალებას აძლევს, კატეგორიაში დაწინაურდეს და შესაბამისად უფრო მეტი ანაზღაურებაც მიიღოს
სტატუსი მუსიკის მასწავლებელმა ია ბერიძემ და ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგმა მარინა ნაკაშიძემ აიმაღლეს


ია ბერიძე მუსიკა. მარინა ნაკაშიძე ქართული.
სიახლეები
ბოლო დროს სოციალურ ქსელში გოჩა ტყეშელაშვილი ვიდეობის საშუალებით აქტიურად მიმართავს ახალგაზრდებს
კონკურსში მონაწილეობის მიღება ბათუმის ნებიემიერ სკოლის მე-7-დან მე-12 კლასის ჩათვლით მოსწავლეებს შეუძლიათ
etaloni.ge დაუკავშირდა მასწავლებლებს, რომლებსაც მიხეილ ბატიაშვილმა მენტორის სტატუსი მიანიჭა
მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში ცვლილება შევიდა
საინტერესო
ჯგუფური მუშაობის შემთხვევაში გახსოვდეთ, რომ სუსტი ბავშვები თავიანთ შესაძლებლობებს უკეთ პატარა ჯგუფებში ავლენენ
პირველ რიგში, ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცდომა არის ის, რომ ჩვენ მათ ვექცევით როგორც პატარას
სასურველია ზურგჩანთის შემცვლელობა ბავშვთან ერთად ყოველდღიურად გადაამოწმოთ და ამოიღეთ არასაჭირო ნივთები
2010-წლამდე შვედეთში უფასო განათლების მიღება უცხოელებსაც შეეძლოთ
ერაზმ როტერდამელმა, რაბლემ, მონტენმა იცოდნენ, რომ კარგი პედაგოგი ბავშვს პატივს სცემს და მისი სჯერა
პიროვნება
ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროსი, მაია ცქიტიშვილი 16 წლის იყო, დედა რომ გახდა
ეტალონი
„ეტალონი“ ძალიან მნიშვნელოვანი. მოხარული ვარ, რომ ინტელექტ-ჩემპიონატს საგარეჯო მასპინძლობს
ჩემთვის „ეტალონი“ არის ძალიან წარმატებული პროექტი, რომელსაც მთელი ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა  უდიდეს პატივს სცემს
ინტელექტ-ჩემპიონატში საგარეჯოს გამორჩეული ახალგაზრდები მონაწილეობდნენ
საზოგადოება