სიახლეები
სიახლეები, ინტერვიუ

2020 წელს უცხოური ენების ტესტებში ცვლილებები კვლავ განხორციელდება
06-09-2019
-
+


შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის უცხოური ენების ჯგუფის ხელმძღვანელი რუსუდან ტყემალაძის განცხადებით, 2019 წლის უცხოური ენის გამოცდებში განხორციელებულმა ცვლილებებმა გაამართალა. ცვლილებები 2020 წლის ტესტშიც იქნება მოსალოდნელი, თუმცა როგორც ჯგუფის ხელმძღვანელი etaloni.ge-სთან ინტერვიუში აღნიშნავს, კონკრეტული დეტალები ცნობილი მოგვიანებით გახდება, მანამდე კი მომავალმა აბიტურიენტებმა მომზადება ჩვეულ რეჟიმში უნდა დაიწყონ.

რაც შეეხება 2019 წლის ეროვნული გამოცდების უცხოური ენის ტესტში მიღებულ შედეგებს, რუსუდან ტყემალაძის შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველწლიურად მატულობს იმ აბიტურიენტთა რაოდენობა, რომლებიც იმსახურებენ მაღალ შეფასებას, სუსტი აბიტურიენტების რაოდენობა არ იკლებს.

- უცხოური ენის გამოცდებში საერთო ჯამში წელს აბიტურიენტების 95.5%-მა გადალახა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. როგორ შეაფასებდით მიღებულ შედეგებს?

- ის ფაქტი, რომ უცხოურ ენებში აბიტურიენტების 95.5-მა პროცენტმა გადალახა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, განპირობებულია იმით, რომ ჩვენს საგანში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ძალიან დაბალია - მხოლოდ 20%, მაშინ როდესაც ეს ზღვარი სხვა საგნების შემთხვევაში, უმეტესწილად, არის 25%. წლების წინ გადაწყდა, რომ უცხო ენა რთული საგანია  და მასში 20%-ზე მაღალი მინიმალური ზღვარის შემთხვევაში ბევრი აბიტურიენტი ჩაიჭრებოდა. მართალია, უცხო ენის ზოგადად და, განსაკუთრებით ინგლისური ენის ცოდნის დონემ აბიტურიენტებში ბოლო წლებში შესამჩნევად მოიმატა, მაგრამ, მიუხედავად ამისა,  სტატისტიკური ანალიზის მიხედვით, წელს დაახლოებით  3-ჯერ მეტი აბიტურიენტი ჩაიჭრებოდა (დაახლ. 12-13%, 4.5%-ის ნაცვლად), გადასალახი ზღვარი 20%-ის ნაცვლად, მაგ., 25 % რომ იყოს.

დაბალ მინიმალურ ზღვარს აქვს თავისი დადებითიც და უარყოფითიც. უარყოფითია ის, რომ ის აბიტურიენტი, რომელიც მხოლოდ ზღვარს გადალახავს და მიიღებს გამსვლელ ქულას (მაგ., 17 ან 18 ქულას), ფაქტობრივად, არის ძალიან სუსტი  და მას ძალიან გაუჭირდება დაძლიოს საუნივერსიტეტო პროგრამა. თუმცა დადებითი კი არის ის, რომ დაბალი გამსვლელი ქულის შემთხვევაში, უმაღლესი განათლების მიღების საშუალება ეძლევათ, მათ შორის იმ აბიტურიენტებსაც, რომლებიც სწავლობენ მაღალმთიანი სოფლების სკოლებში, ან არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან და, შესაბამისად, უცხოური ენის შესწავლის  ისეთი ხელსაყრელი პირობები არ აქვთ, როგორიც ეს დავუშვათ, თბილისელ ან ქუთაისელ აბიტურიენტებს. ვგულისხმობ, სწრაფ ინტერნეტ-კავშირს, ან სახლში კომპიუტერთან ხელმისაწვდომობას, მასწავლებლის კვალიფიკაციას და ა. შ.

- ანუ ნაწილობრივ აბიტურიენტების ცოდა გაუმჯობესებულია და ტესტი არ გამარტივებულა?

- ცალსახად შემიძლია ვთქვა, რომ ტესტი არ გაგვიმარტივებია. პირიქით, წელს უფრო მკაცრი გასწორების კრიტერიუმები გვქონდა, განსაკუთრებით ტესტის წერით ნაწილში. რაც შეეხება აბიტურიენტების ცოდნის დონის გაუმჯობესებას, გიდასტურებთ, რომ ეს მართლა ასეა. მიუხედავად იმისა, რომ, როგორც ვთქვი, წერის დავალებების შეფასებას უფრო მკაცრად მივუდექით, ვიდრე ეს წინა წლებში იყო, ინგლისურში დაახლოებით 700-მა აბიტურიენტმა ესეში  უმაღლესი შეფასება (16 ქულა) დაიმსახურა და მთლიან ტესტში 137-მა აბიტურიენტმა მიიღო უმაღლესი შეფასება (80 ქულა).

იმ აბიტურიენტების რაოდენობა, რომლებმაც მიიღეს 70 და მეტი ქულა, ანუ კარგი ან ძალიან კარგი შეფასება, არის დაახლოებით 20%. ეს მაჩვენებელი მეტყველებს იმაზე, რომ კარგად მომზადებული აბიტურიენტების რაოდენობა არის საკმაოდ მაღალი, თუმცა არ შემიძლია აქვე არ აღვნიშნო, რომ ასეთივეა სუსტი ან ძალიან სუსტი აბიტურიენტების რაოდენობაც, ანუ მათი, ვინც მინიმალური ზღვარი მხოლოდ რამდენიმე ქულით გადალახა. აქედან გამომდინარე, ყოველწლიურად მატულობს იმ აბიტურიენტთა რაოდენობა, რომლებიც იმსახურებენ მაღალ შეფასებას, სუსტი აბიტურიენტების რაოდენობა კი არ იკლებს.

- რა ტიპის შეცდომები ჰქონდათ აბიტურიენტებს ტესტში ყველაზე მეტად დაშვებული?

- ესეს გასწორებაში ყველაზე დაბალი ქულებით შეფასდა. მოცემულ დავალებაზე პასუხის ადეკვატურად გაცემის და აზრის ლოგიკურად და თანმიმდევრულად გადმოცემის უნარი. მაგალითად, აბიტურიენტს ვთხოვთ გამოხატოს მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელი წრის გახსნა ურჩევნია სკოლაში, მათემატიკის თუ ფოტოგრაფიის. დავალებაში პირდაპირ წერია „გამოხატე შენი აზრი და გაამყარე არგუმენტებით“. საკუთარი აზრის გამოხატვის მაგივრად, აბიტურიენტების უმეტესობა წერს ზოგადად, ყოველგვარი არგუმენტაციის და კონკრეტიკის გარეშე. იშვიათია ისეთი ფრაზები, როგორებიცაა „მე ვფიქრობ, რომ...“ ან, „ჩემი აზრით...“.

აბიტურიენტებს უჭირთ საკუთარი პოზიციის ჩამოყალიბება და ამ პოზიციის, თუნდაც მარტივი არგუმენტით ან მაგალითით დასაბუთება. ვფიქრობ, რომ სკოლაში უფრო მეტი დრო უნდა დაეთმოს მოსწავლეების მიერ პირადი აზრის გადმოცემის უნარის განვითარებას, როგორც მეტყველების, ისე წერის დროს.

- წელს  ჩატარებული ცვლილების შედგებად უცხოური ენის გამოცდიდან გრამატიკული დავალება ამოღებული იყო, რამდენად გამოჩნდა ტექსტებში აბიტურიენტთა გრამატიკული ცოდნა და როგორ ფიქრობთ, გაამართლა თუ არა ამ ცვლილებებმა?

- გრამატიკული დავალება, რომელიც ამოვიღეთ, ფაქტობრივად, ამოწმებდა გრამატიკული წესების ცოდნას და არა ამ ცოდნის გამოყენების უნარს. ნაკლებად მოწმდებოდა ის, თუ რამდენად შეუძლია აბიტურიენტს კონკრეტული ცოდნის გამოყენება ცხოვრებისეულ სიტუაციებში ან აკადემიურ სივრცეში. ეს დავალება ძალიან კარგია განმავითარებელი საკლასო ტესტირებისათვის, მაგრამ ეროვნული გამოცდა უფრო ენობრივი უნარების განვითარება/შემოწმებაზეა ორიენტირებული.

ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისის გათვალისწინებით, ამ დავალების ამოღებამ გაამართლა. ფაქტია ისიც, რომ ჩვენი ტესტი ამ ცვლილების შედეგად უფრო თანამედროვე ფორმატის გახდა და მიუახლოვდა უცხო ენებში მსგავსი ტესტების საერთაშორისო სტანდარტს. მნიშვნელოვანია ის გარემოებაც, რომ ეროვნული გამოცდებისათვის მომზადების პროცესში მასწავლებლებისა და აბიტურიენტების ყურადღება გადავიდა ცოდნის დაგროვებიდან ამ ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენების უნარის განვითარებაზე, რაც ცალსახად წინგადადგმული ნაბიჯია. 

- 2020 წლის გამოცდებისთვის თუ იგეგმება გარკვეული სიახლეები და რას უნდა ელოდონ აბიტურიენტები ?

- სიახლეებზე ვფიქრობთ, მაგრამ სანამ პილოტირებებს არ ჩავატარებთ და არ დავრწმუნდებით, თუ რამდენად გამართლებულია ეს ცვლილება, ამაზე ვერ ვისაუბრებ. ერთი რამ შემიძლია ვთქვა: ეს არ იქნება მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც შეცვლის ტესტის ფორმატს ან მაქსიმალურ ქულას, ასე რომ, გამოცდისთვის მომზადების პროცესი ჩვეულებრივი და ტრადიციული უნდა იყოს. ცვლილებების შესახებ გაცნობებთ მოგვიანებით.

ასევე იხილეთ: „აბიტურიენტთა ნაწილს წარმოდგენაც კი არა აქვს ტესტის ფორმატზე“ - ქართულის გამოცდას ჯგუფის ხელმძღვანელი ნანა ლოლაძე აფასებს

„ბოლო წლებში აბიტურიენტთა შედეგები მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა“ - ზოგადი უნარების ჯგუფის ხელმძღვანელი


კომენტარები


ეტალონი
„ეტალონი“ სიახლეებითა და გამოწვევებით დატვირთულ 2022 წელს აჯამებს 
სიახლეები
მაქსიმალური ქულები საგნების მიხედვით - NAEC-მა პირველადი შედეგები გამოაქვეყნა

„სამეურვეო საბჭოზე დიდი ზეგავლენა აქვს მოქმედ დირექტორს და სხვას ფაქტობრივად შანსი არ აქვს“

საათობრივი ბადე შეიცვალა ქართული და არაქართულენოვანი სკოლებისთვის
მეორე კლასში ახალი სავალდებულო საგანი დაემატა - რა იცვლება ახალი სასწავლო წლიდან
მადლობის სიგელები პედაგოგებსა და დირექტორებს მანდატურის სამსახურმა გადასცა
პიროვნება
„საკუთარ თავს ვკითხავდი - შევასრულე თუ არა ჩემზე დაკისრებული მოვალეობა?“
„საკუთარ თავს ვკითხავდი რა ვერ გავაკეთე ისე რაც უნადა გამეკეთებინა?“
„ჩემი ბავშვობის ოცნება იყო, ვყოფილიყავი დაწყებითი კლასების მასწავლებელი“
სკოლები

სკოლის დირექცია მადლობას უხდის ქართული ენის მასწავლებლებს

 

 

წიგნის კითხვის საერთაშორისო დღეს სკოლაც აქტიურად შეუერთდა
სკოლის ბიბლიოთეკარი, თეონა ჯანელიძე მოსწავლეებს ამ დღის მნიშვნელობაზე ესაუბრა და დაარსების ისტორია გააცნო.
ამას თან ერთვოდა დიდ ეკრანზე თემატურად წამროდგენილი სლაიდები, ფონად კი ჰარმონიული მუსიკა
საინტერესო
ხერხები, რომლებიც დაგეხმარებათ გაკვეთილი აქციოთ მეტად წარმტაცი, მოსწავლეთა ყურადღება კი მთელი გაკვეთილის მანძილზე შინარჩუნოთ
რატომ უნდა დავტოვოთ მორთული ნაძის ხე თებერვლამდე? - ნათლისღებამდე ნაძვის ხის აღება მხოლოდ ხალხური ტრადიციაა
მსოფლიოს გამორჩეული საბავშვო ბაღები, რომელთაც უნიკალური არქიტექტურა აქვთ
რა აქტივობები შევთავაზოთ არდადეგებიდან დაბრუნებულ მოსწავლეებს?
სიახლეები
საზოგადოება