სიახლეები
სიახლეები

რა მთავარი ფუნქციები აქვს საჯარო სკოლებში სამეურვეო საბჭოებს?
21-03-2024
-
+


საჯარო სკოლების სამეურვეო საბჭოს წევრებს მალე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება მოუწევთ. სწორედ მათ უნდა აირჩიონ სკოლის ხელმძღვანელები. შეგახსენებთ, რომ ამ ეტაპზე დაახლოებით 1200-მდე საჯარო სკოლას არ ჰყავს დირექტორი. აქვე, ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ჯერჯერობით სამინისტროს არც დირექტორობის მსურველთა ტესტირების შედეგები გამოუქვეყნებია და არც ის განუცხადებია, როდის დაინიშნება გასაუბრებები. თუმცა სკოლის ხელმძღვანელის არჩევის გარდა სამეურვეო საბჭოებს სხვა ფუნქციებიც აქვთ. 

სამეურვეო საბჭოების დამოუკიდებლობაზე, მათ ქმედითუნარიანობაზე ამ ეტაპზე არაფერს დავწერთ, თუმცა გეტყვით, რომ სულ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა სახელმწიფო აუდიტის ანგარიში, რომლშიც წერია, რომ სამეურეო საბჭოს როლი სკოლის მართვის პროცესში ფორმალური ხასიათისაა...  განათლების, მეცნიერებისა და  ახალგაზრდობის სამინისტროს ოფიციალურ გვერდზე დეტალურად არის გაწერილი ის მთავარი ფუნქციები, რომლებიც საჯარო სკოლებში სამეურვეო საბჭოებს აქვთ რომელსაც „ეტალონი“ უცვლელად გთავაზობთ.


დირექტორის არჩევა:

 • სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს სკოლის დირექტორს;
 • უფლებამოსილია შრომითი ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევის შემთხვევაში ხელშეკრულება შეუწყვიტოს სკოლის დირექტორს;

სკოლის ბიუჟეტი:

 • სკოლის დირექტორის წარდგინებით ამტკიცებს სკოლის ბიუჯეტს, აგრეთვე ამტკიცებს დირექტორის მიერ მომზადებულ წლიურ ანგარიშს და უზრუნველყოფს მის საჯაროობას;
 • აკონტროლებს სკოლის დირექციის მიერ ფინანსების ხარჯვასა და ქონების განკარგვას;
 • სამეურვეო საბჭოს თანხმობა აუცილებელია ისეთი გარიგების დადებისას, რომლის ღირებულებაც აღემატება სკოლის ბიუჯეტის 5%-ს.

სკოლის შინაგანაწესი:

 • სკოლის დირექტორის წარდგინებით ამტკიცებს სკოლის შინაგანაწესს, რომელიც ამომწურავად განსაზღვრავს დისციპლინური გადაცდომების ნუსხას და მათთვის გათვალისწინებულ დისციპლინურ სახდელებს, სკოლიდან გადაყვანის პირობებს;
 • დისციპლინური გადაცდომების განხილვის მიზნით, სკოლის წესდებით გათვალისწინებული წესით ირჩევს დისციპლინურ კომიტეტს, რომლის შემადგენლობაში შედის თანაბარი რაოდენობის მასწავლებელი,  მშობელი და საშუალო საფეხურის მოსწავლე;
 • უფლებამოსილია წესდებით გათვალისწინებული წესით დისციპლინური კომიტეტის გადაწყვეტილებების შესახებ საჩივრები თავად განიხილოს ან შექმნას სააპელაციო კომიტეტი. სააპელაციო კომიტეტი, სამეურვეო საბჭო განიხილავს აგრეთვე საჩივრებს, რომლებიც ეხება დირექტორის მიერ დისციპლინურ გადაცდომებზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს.  
 • სკოლის წესდებით გათვალისწინებული წესით განიხილავს საჩივრებს და იღებს შესაბამის ზომებს;
 • ეროვნული სასწავლო გეგმა, სახელმძღვანელოები, შიდა სასკოლო გამოცდები:
 • გამოხატავს თანხმობას პედაგოგიური საბჭოს  მიერ შემუშავებული სასკოლო სასწავლო გეგმებისა და ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის მიერ გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოებიდან პედაგოგების მიერ შერჩეული, სასწავლო წლის განმავლობაში გამოსაყენებელი სახელმძღვანელოების ნუსხის თაობაზე;
 • უფლებამოსილია, ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად, სასწავლო წლის დამამთავრებელი გამოცდების ჩატარების მიზნით დაავალოს დირექტორს, მიმართოს გამოცდების ეროვნულ ცენტრს და დადოს შესაბამისი ხელშეკრულება;

სხვადასხვა:

 • სამეურვეო საბჭო საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იხილავს სკოლისათვის სახელის მინიჭების შესახებ ინიციატივას;
 • სკოლის დირექტორის წარდგინებით ამტკიცებს სკოლის ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკას, სკოლის განვითარების სტრატეგიას და სკოლის ყოველწლიურ სამოქმედო გეგმას;
 • უფლებამოსილია მოსთხოვოს სკოლის დირექტორს, ვადამდე შეუწყვიტოს შრომითი ხელშეკრულება მასწავლებელს ხელშეკრულების პირობების დარღვევისას, სააღმზრდელო საქმიანობისათვის შეუფერებელი ქმედების ჩადენისას და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;
 • მოსწავლეთა თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარების თარიღს ნიშნავს სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე.

კომენტარები


ეტალონი
გამარჯვებული სამეულის ვინაობა 20 კითხვის შედეგებით გახდება ცნობილი
ღონისძიებას წალენჯიხის N4 საჯარო სკოლა მასპინძლობდა
„ეტალონის“ გუნდური ჩემპიონატის გაზაფხულის სეზონი მარტვილის მუნიციპალიტეტით დაიწყო
ღონისძიებას „ეტალონის“ ავტორი და უცვლელი წამყვანი გოჩა ტყეშელაშვილი უძღვება
გაზაფხულის სეზონის გუნდური ჩემპიონატი სტარტს 10 აპრილიდან აიღებს
სიახლეები
„ეტალონის“ გუნდური ჩემპიონატი ამჯერად მესტიაში გაიმართა
მინისტრმა დირექტორების ახალი სტანდარტი დაამტკიცა - ბრძანება სამინისტროს მიერ დაფუძნებულ კოლეჯებს ეხება
როგორ და სად უნდა ნახოთ ტესტის ქულა - ინსტრუქცია
პიროვნება
მე ვცდილობ გავიგო ჩემი თითოეული მოსწავლის უნიკალური გამოცდილება, შესაძლებლობები და სწავლის სტილი
სკოლები
სასკოლო საზოგადოება ხელმძღვანელის შედეგებითა და მიღწევებით ამაყობს
„ვფიქრობთ, ეს შთამბეჭდავი გაკვეთილი კარგად ჩარჩება მეხსიერებაში V კლასის ყველა მოსწავლეს და გაკვეთილზე დამსწრეებს“
პედაგოგის წარმატებაზე სკოლის დირექტორი ვერა ბენიძეც დიდი სიამაყით საუბრობს და უხარია, რომ პედაგოგი შორენა ქავზინაძე მისი გუნდის ღირსეული წევრია
პირველკლასელებმა დედაენისადმი მიძღვნილი ლექსები მხატვრულად გააჟღერეს და დღე მეტად ემოციური გახადეს
გაკვეთილზე შექმნილმა მხიარულმა ატმოსფერომ და შთამბეჭდავმა აქტივობებმა, მომავალი გამოფენის მოლოდინი დაუტოვა ბავშვებს
საინტერესო
გამარჯვებული სამეულის ვინაობა 20 კითხვის შედეგებით გახდება ცნობილი
ღონისძიებას წალენჯიხის N4 საჯარო სკოლა მასპინძლობდა
ღონისძიებას „ეტალონის“ ავტორი და უცვლელი წამყვანი გოჩა ტყეშელაშვილი უძღვება
მნიშვნელოვანია მასწავლებლებმა იფიქრონ იმაზე, თუ რა სტრატეგიები აქვთ უკვე დანერგილი, რომლები მუშაობს კარგად და რომლები საჭიროებს განმტკიცებას
სიახლეები
საზოგადოება