სიახლეები
სიახლეები

პროფესიის სტანდარტების შემუშავების წესი დამტკიცდა - დეტალები
07-06-2023
-
+


საქართველოს მთავრობის დადგენილებით პროფესიის სტანდარტების შემუშავების წესი დამტკიცდა.

პროფესიის სტანდარტის/პროფესიის სტანდარტების შემუშავებისა და დამტკიცების წესი განსაზღვრავს პროფესიის სტანდარტის შემუშავების, დამტკიცების, გადახედვისა და გაუქმების წესებსა და პროცედურას.

1. პროფესიის სტანდარტი წარმოადგენს კონკრეტულ პროფესიასთან დაკავშირებული ამოცანებისა და მოვალეობების ერთობლიობას.

2. პროფესიის სტანდარტი მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას:

ა) პროფესიის სტანდარტის დასახელებას ქართულ და ინგლისურ ენაზე;

ბ) პროფესიის სტანდარტის სარეგისტრაციო ნომერს;

გ) პროფესიის დასახელებას შესაბამისი კოდებით – „დასაქმების საერთაშორისო სტანდარტული კლასიფიკატორის“ ISCO-08 და ეკონომიკური საქმიანობის სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის მიხედვით;

დ) დასაქმების შესაძლებლობებს;

ე) შესაბამისი პროფესიით საქმიანობისთვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

ვ) პროფესიულ მოვალეობებს, რაც გულისხმობს სამუშაო ადგილზე შესასრულებელი ამოცანების ერთობლიობას;

ზ) პროფესიულ ამოცანებს, რაც გულისხმობს კონკრეტული პროფესიული მოვალეობის შესასრულებლად განსახორციელებელ ქმედებას/ქმედებებს;

თ) პროფესიულ ცოდნას, რაც გულისხმობს კონკრეტული პროფესიული მოვალეობების შესრულებისათვის აუცილებელ ცოდნას;

ი) კონკრეტული პროფესიისთვის მნიშვნელოვან უნარებს, დამოკიდებულებებსა და შესაძლებლობებს გლობალური უნარების ტაქსონომიის შესაბამისი განზომილებებიდან;

კ) კონკრეტული პროფესიისთვის ვალიდურ სამუშაო კონტექსტსა და ღირებულებებს;

ლ) პროფესიული საქმიანობის განსახორციელებლად აუცილებელ ინსტრუმენტებს, ტექნოლოგიებს, ინვენტარსა და აღჭურვილობას;

მ) პროფესიის სტანდარტის გადახედვის ვადებს;

ნ) სხვა დამატებით ინფორმაციას, საჭიროების შემთხვევაში.

3. პროფესიის სტანდარტის შემუშავების საფუძველია შესაბამისი დარგობრივი რუკის არსებობა, რომელშიც იდენტიფიცირებულია შესაბამის დარგში არსებული მოვალეობები.

4. დარგობრივ რუკას, საერთაშორისო და ადგილობრივი გამოცდილების ანალიზის საფუძველზე, შეიმუშავებს და დარგობრივი უნარების ორგანიზაციას/ამ წესის მე-3 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ დარგობრივ სამუშაო ჯგუფს/ჯგუფებს, ასევე დაინტერესებულ მხარეებს, წარუდგენს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – პროფესიული უნარების სააგენტო (შემდგომში – პროფესიული უნარების სააგენტო).

5. დარგობრივი რუკა დინამიკურად ვითარდება და იცვლება შესაბამის დარგში გამოვლენილი საჭიროებების მიხედვით.


კომენტარები


ეტალონი
სიახლეები
ხელფასიანი სტაჟირების წესის შემოღება იმისთვისაა საჭირო, რომ საჯარო სამსახურებში ხელი შეეწყოს ახალგაზრდა კადრების შედინებას
სკოლებში უფასო კვების პროგრამა 2024 წელს თუ არა, 2025 წელიდან მაინც დაიწყება 
ცვლილებები თბილისის ბაღებში - პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება და სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა
მანდატურის სამსახურმა ახალი კადრების შერჩევა დაიწყო - გამოცხადდა 78 ვაკანსია
ყველა სკოლასა და ბაღში დროშები უნდა დაეშვას - 27 სექტემბერს სოხუმი დაეცა
პიროვნება
„მშობლებს სკოლის სახელით ვეტყოდი, მომავალში უფრო აქტიურად ჩაერთონ სკოლის ცხოვრებასა და სასკოლო საზოგადოების საქმიანობაში“
სკოლები
მასწავლებელი ჯგუფური დავალებებითა და საინტერესო აქტივობის გამოყენებით სრულყოფილად გავიდა შედეგზ
„ვისწავლოთ გამარჯვება“ - ამ დევიზით, სპორტის მოყვარული მოსწავლეები, პედაგოგის ხელმძღვანელობით, წინ, მთელი შემართებითა და მონდომებით მიიწევენ
„გილოცავთ ახალი სასწავლო წლის დაწყებას ყველას: მოსწავლეებს, მშობლებს, პედაგოგებს. გისურვებთ, რომ ეს წელი ყოფილიყოს მშვიდობიანი და წარმატებების მომტანი თითოეული ჩვენგანისათვის“
მონატრებული მოსწავლეები და პედაგოგები ახალი სასწავლო წლის დაწყებას ერთმანეთს ულოცავდნენ
 
სკოლის პედაგოგიური კოლექტივი და ადმინისტრაცია მისი მიღწევით ამაყობს და წინსვლას უსურვებს
საინტერესო
როგორ უნდა გახდე უკეთესი მასწავლებელი? - ამისთვის უცხოელი მკვლევარები 2 ძირითად რჩევებს გთავაზობთ
ეფექტური კომუნიკაცია, მოსწავლეების საჭიროებების აღმოჩენისთვის და მათი ძლიერი თუ სუსტი მხარეების წარმოჩენისთვის აუცილებელია
ზოგჯერ, პატარა მოსწავლეებზე მეტად, მათი მშობლები იბნევიან, არ იციან როგორ მოიქცნენ
სიახლეები
საზოგადოება