სიახლეები
სიახლეები, სკოლამდელები - skolamdelebi.ge

საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები დამტკიცდა - ბრძანება უკვე ძალაშია
02-05-2023
-
+


დამტკიცდა, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ანდა სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო  მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები.

საბავშვო ბაღის დირექტორი უნდა აკმაყოფილებდეს შედეგ მოთხოვნას:

ა) აქვს უმაღლესი აკადემიური განათლება ნებისმიერ დარგში(უპირატესობა ენიჭება განათლებას განათლების მეცნიერების, მასწავლებლის განათლების ან ფსიქოლოგიის დარგში); 
ბ) აქვს დაწესებულებაში/ორგანიზაციაში ადრეული და სკოლამდელი ასაკის ბავშვებთან პრაქტიკული მუშაობის არანაკლებ 2 წლის ან/და მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობის არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება; 
გ) საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებული აღმზრდელ პედაგოგის პროფესიული განვითარების ტრენინგმოდულის მიხედვით გავლილი აქვს შესაბამისი გადამზადება. 

საჯარო დაწესებულების დირექტორმა უნდა იცოდეს შემდეგი სამართლებრივი აქტები:

ა) ბავშვის უფლებათა კონვენცია; 
ბ) „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
გ) „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე დამტკიცებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები;
დ) საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“. 

საჯარო დაწესებულების დირექტორი უნდა იცნობდეს:

ა) ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურებს;
ბ) ბავშვის ჯანმრთელობის, ჯანსაღი კვების, უსაფრთხოების დაცვის პრინციპებს;
გ) ინკლუზიური განათლების პრინციპებს; 
დ) უნივერსალური დიზაინის პრინციპებს; 
ე) განათლების ძირითად თეორიებს; 
ვ) კვლევის მეთოდებს განათლებაში; 
ზ) ადრეული განათლების თავისებურებებს და პრინციპებს;
თ) ორგანიზაციული ქცევის თეორიულ საფუძვლებს; 
ი) ლიდერობის თანამედროვე თეორიებს;
კ) სტრატეგიული გეგმის შემუშავების, განხორციელებისა და შეფასების პრინციპებს;
ლ) ფინანსური მართვის საფუძვლებს; 
მ) პროექტის შემუშავების და მართვის პრინციპებს; 
ნ) ფონდების მოძიების პრინციპებს. 

საჯარო დაწესებულების დირექტორს უნდა შეეძლოს:

ა) ადამიანური რესურსების მართვა;
ბ) პოზიტიური კომუნიკაცია, მოლაპარაკების წარმოება და ადვოკატირება; 
გ) სტრესულ სიტუაციებში მუშაობა; 
დ) კომპლექსური ურთიერთობების მართვა;
ე) პრაქტიკული კვლევის დაგეგმვა, განხორციელება, შედეგების ანალიზი;
ვ) დაწესებულების მუშაობის ეფექტურობის შეფასება;
ზ) სახელმწიფო ენაზე კომუნიკაცია და დოკუმენტაციის წარმოება;
თ) რომელიმე უცხო ენაზე საუბარი და ტექსტის გაგება;
ი) კომპიუტერულ პროგრამებში Word, Excel, Power Point მუშაობა;
კ) დოკუმენტაციის ელექტრონული და ბეჭდური ფორმით წარმოება. 

საჯარო დაწესებულების დირექტორად არ მიიღება პირი, თუ:

ა) იგი ნასამართლევია განზრახ ჩადენილი დანაშაულისთვის; 
ბ) მან არ წარმოადგინა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ფორმის ნარკოლოგიური შემოწმების ცნობა ან წარმოდგენილი ნარკოლოგიური შემოწმების ცნობა ადასტურებს მის მიერ ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების ფაქტს;
გ) ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ.

კომენტარები


ეტალონი
გამარჯვებულის ტიტულისთვის ერთმანეთს მუნიციპალიტეტის 17 სკოლის გუნდი ეჯიბრებოდა
გამარჯვებისთვის ერთმანეთს ჩხოროწყუს 17 სკოლის 85 მოსწავლე ეჯიბრება
20 კითხვის შედეგად გამარჯვებულები გამოვლინდნენ
„ეტალონის“ გუნდური ჩემპიონატი ამჯერად ხულოს სტუმრობს
„ეტალონის“ გუნდური ჩემპიონატი ფოთში ჩატარდა
სიახლეები

როგორ უნდა ჩაინიშნოს ექსტერნატისა და სხვა ტიპის გამოცდები ელექტრონულ ჟურნალში - მასწავლებლებისთვის დეტალური ინსტრუქცია

ინსტრუქცია მასწავლებლებისთვის - თუ ელექტრონულ ჟურნალში გარკვეული ინფორმაცია არ არის ასახული
„აუცილებელი ოთხივე სავარაუდო პასუხის გააზრება და მხოლოდ მას შემდეგ დასკვის გაკეთება, ხშირად, მიმსგავსებული პასუხების შემთხვევაში, არასწორ დასკვნას აკეთებენ...“

დასწრების მაჩვენებელი 24 საათში აისახება - ინფორმაცია მასწავლებლებისთვის

პიროვნება
ნუნუ ჩაკვეტაძე: „არ ვეთანხმები, ქიმიკოსმა საათების გამო ქიმიაც ასწავლოს და ბიოლოგიაც - მე ამის უფლება ვერ მივეცი საკუთარ თავს“
სკოლები

მოსწავლეებმა კი დედა-სამშობლო ლექსებითა და მხატვრული გამონათქვამებით შეამკეს

მოსწავლეთა პოზიტივი და სილაღე იპყრობდა მაყურებელთა ყურადღებას 

მოსწავლეებმა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ჩემპიონატზე დიდი ენთუზიაზმით იასპარეზეს 

ათ მომავალი მასწავლებელი დიდი სიყვარულით შეეგება

სკოლის დირექცია თითოეულ მონაწილესა და ღონისძიების ხელმძღვანელ გულნაზ ზოსიძეს მადლობას უხდის

საინტერესო
გამარჯვებულის ტიტულისთვის ერთმანეთს მუნიციპალიტეტის 17 სკოლის გუნდი ეჯიბრებოდა
რა ტრადიციებთანაა დაკავშირებული სკოლის დამთავრება სხვადასხვა ქვეყანასა თუ კულტურაში
ნეიროქსელი არ უშვებს გრამატიკულ შეცდომებს
გახსოვდეთ, მოსწავლეთა მიღწევებზე პასუხისმგებელი მხოლოდ თქვენ არ ხართ - არის რიგი ფაქტორები, რაც მასწავლებლის კონტროლს არ ექვემდებარება


დიფერენციაციის თეორიის საკლასო ოთახში რეალიზება მასწავლებლისთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა 
სიახლეები
საზოგადოება