სიახლეები
სიახლეები, სხვა სიახლეები

საპენსიო სქემიდან გასვლის წესი დამტკიცდა - ეხებათ თუ არა ბრძანება მასწავლებლებსა და აღმზრდელებს
22-02-2023
-
+


დაგროვებითი საპენსიო სქემიდან გასვლის, საპენსიო შენატანების და ამ შენატანებთან დაკავშირებული საინვესტიციო ან/და სხვა შემოსავლის დაბრუნებისა და ხელახლა გაწევრიანების წესი დამტკიცდა, რომლის მიხედვითაც დასაქმებული, რომელსაც კანონის ამოქმედებამდე (2018 წლის 6 აგვისტო) შეუსრულდა 40 წელი (გარდა იმ დასაქმებული კაცისა, რომელსაც კანონის ამოქმედებამდე შეუსრულდა 60 წელი, ხოლო ქალის შემთხვევაში − 55 წელი) და არ სურს იყოს საპენსიო სქემის მონაწილე, უფლებამოსილია, საპენსიო სქემაში სავალდებულო წესით, ავტომატურად გაწევრიანების თარიღიდან 5 (ხუთი) თვის ვადაში, მაგრამ არაუადრეს გაწევრიანების თარიღიდან 3 (სამი) თვისა, გავიდეს საპენსიო სქემიდან ამ წესის შესაბამისად.

აღსანიშნავია ისიც, რომ წესი ვრცელდება საქართველოს ყველა მოქალაქეზე, მათ შორის სკოლის პედაგოგებსა და ბაღის აღმზრდელებზე.

იმ შემთხვევაში, თუ დასაქმებული არ ისარგებლებს ამ წესის შესაბამისად, საპენსიო სქემიდან გასვლის უფლებით, ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ ვადაში, ის რჩება საპენსიო სქემის მონაწილედ.

საპენსიო სქემიდან გასვლის შესახებ განცხადებით საპენსიო სააგენტოსთვის ან უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოსათვის მიმართვისას, პიროვნების იდენტიფიცირების მიზნით დასაქმებული ან წარმომადგენელი ვალდებულია წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ხოლო წარმომადგენლობის შემთხვევაში, შესაბამისი მინდობილობა უნდა დამოწმდეს სანოტარო წესით.

„ელექტრონული სისტემა ავტომატურ რეჟიმში აგენერირებს დასაქმებულის საპენსიო სქემაში მონაწილეობის სტატუსის შესახებ ინფორმაციას, რომელსაც უფლებამოსილი თანამშრომელი აცნობს დასაქმებულს ან წარმომადგენელს“, - ნათქვამია დოკუმენტში.

აღსანიშნავია ისიც, რომ თუ დასაქმებული უფლებამოსილია გავიდეს საპენსიო სქემიდან, „უფლებამოსილი თანამშრომელი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით უზრუნველყოფს დასაქმებულის საპენსიო სქემიდან გასვლის შესახებ განცხადების გენერირებას, ამობეჭდვას და დასაქმებულისთვის ან წარმომადგენლისათვის, გაცნობის და ხელმოწერის მიზნით, გადაცემას“.

ხოლო თუ პირი ვერ გადს საპენსიო სქემიდან, „ელექტრონული სისტემა არ დააგენერირებს  დასაქმებულის საპენსიო სქემიდან გასვლის შესახებ განცხადებას“.

სრული დოკუმენტი იხილეთ ბმულზე.


კომენტარები


ეტალონი
„ეტალონი“ სიახლეებითა და გამოწვევებით დატვირთულ 2022 წელს აჯამებს 
გურამ მაჭარაშვილს საქვეყნო მნიშვნელობის დეპუტატის წოდება მიენიჭა
სიახლეები
სასწავლო გაჩერებები - როგორ დავგეგმოთ და როდის გამოვიყენოთ მეთოდი?

„ბავშვებს გასაგებად უნდა ავუხსნათ, როგორ მოიქცნენ უცხოსთან ან თუნდაც ახლობელთან, რომელსაც საეჭვო ქცევებს შეამჩნევენ“

სკოლებმა ახალი დოკუმენტი მიიღეს - პრაქტიკული საქმიანობის დეტალები ცნობილია
პიროვნება
„მშობლებმა არჩევანი მოტივირებულ, კარგად მომზადებულ მასწავლებლებზე და მოწესრიგებულ სასწავლო გარემოზე უნდა შეაჩერონ“
„თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი სკოლის პედაგოგები მუდმივად სიახლეების ძიებაში არიან...“
„ჩემი თვალით დანახული ბავშვები ცხოვრებაზე ძალიან შეყვარებულები, ლაღები არიან“
„სასკოლო საზოგადოების წარმატებისა თუ წარუმატებლობის საფუძველი ადამიანური ურთიერთობებია“
„მხოლოდ ახლა, სკოლის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე დანიშვნის შემდგომ, გავიაზრე ბევრი რამ სხვაგვარად“
სკოლები
მსგავსი აქტივობები და ღონისძიებები მოსწავლეთა განვითარებას ხელს უწყობს
ეკოკომიტეტის წევრებმა ჩაატარეს გამოკითხვა 5 პრიორიტეტულ თემაზე, რომელთაგან ერთ-ერთი სამუშაოდ უნდა შერჩეული.
მოსწავლეებმა ერთხმად აღნიშნეს, რომ არ ითვლიან ქრომოსომებს და ამასთან დაკავშირებით საინტერესო პლაკატი მოამზადეს.
ამ დღესთან დაკავშირებით, მოსწავლეებს პრეზენტაცია მეთერთმეტე კლასის მოსწავლემ, მაგდა ბერიძემ წარუდგინა.
საინტერესო
სასწავლო გაჩერებები - როგორ დავგეგმოთ და როდის გამოვიყენოთ მეთოდი?
თუ მოსწავლე ოჯახზე დასმულ კითხვას არ პასუხობს, მას პატივი უნდა სცეთ და დაზუსტება არ მოსთხოვოთ
Gen Z; მილენიალები; Gen Alpha; X თაობა - როგორ იშიფრება და რას ნიშნავს თაობათა აღმნიშვნელი ეს სიტყვები
იმისთვის, რომ მოსწავლეებმა შემოქმედებითი შესაძლებლობები წარმოაჩინონ, გააქტიურდნენ და მოტივაცია გაეზარდოთ...
სიახლეები
საზოგადოება