სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
სიახლეები

200-ლარიანი დახმარება პენსიონერებისა და ბავშვებისთვის - ბიუჯეტი
03-02-2023
-
+


აჟარის (ზემო აფხაზეთი) 2023 წლის ბიუჯეტში გაწერილია, რომ ერთჯერად, 200 ლარის დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული მარტოხელა პენსიონერები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჟარის მუნიციპალიტეტში.

დახმარების მისაღებად მოქალაქემ მუნიციპალიტეტში უნდა წაადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის გამგებლის სახელზე;

ბ) ბენიფიციარის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი და ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დაბადების მოწმობის ასლი, ქორწინების მოწმობის ასლი), ან შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე ორგანოს ან პირის მიერ გაცემული ცნობა (განცხადების ოჯახის წევრის მიერ წარმოდგენის შემთხვევაში);

დ) ბენეფიციარის დევნილის მოწმობის ასლი, ხოლო ასეთის არარსებობის შემთხვევაში ინფორმაცია თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელისაგან – თვითმმართველი ერთეულის რწმუნებულისაგან, დახმარების მიმღები პირის აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის თაობაზე;

ე) ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელისაგანთვითმმართველის ერთეულის რწმუნებულისაგან ოჯახის შემადგენლობის შესახებ;

ვ) ბენეფიციარის საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები.

ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ბანკში გახსნილ პირად ანგარიშზე.

ასევე ცნობილია, რომ ერთჯერად 200 ლარის დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც არიან მარტოხელა დედები/მამები და შვილებს არ მიუღწევიათ 18 წლის ასაკისთვის;

მუნიციპალიტეტში წარსადგენი დოკუმენტაცია:

ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის გამგებლის სახელზე;

ბ) ბენეფიციარის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) ბენეფიციარის დევნილის მოწმობის ასლი, ხოლო ასეთის არარსებობის შემთხვევაში ინფორმაცია თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელისაგან – თვითმმართველი ერთეულის რწმუნებულისაგან, დახმარების მიმღები პირის აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის თაობაზე;

დ) ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელისაგან – თვითმმართველი ერთეულის რწმუნებულისაგან ოჯახის შემადგენლობის შესახებ;

ე) ბავშვ(ებ)ის დაბადების მოწმობის ასლ(ებ)ი ან/და შესაბამისი დოკუმენტი სამოქალაქო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან;

ვ) ცნობა მარტოხელა მშობლის სტატუსის შესახებ ან სხვა შესაბამისი დოკუმენტი;

ზ) ბენეფიციარის საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები.


კომენტარები


ეტალონი
„ეტალონი“ სიახლეებითა და გამოწვევებით დატვირთულ 2022 წელს აჯამებს 
გურამ მაჭარაშვილს საქვეყნო მნიშვნელობის დეპუტატის წოდება მიენიჭა
სიახლეები
სად შეწყდა სასწავლო პროცესი - ქარმა 7 სკოლა დააზიანა
პიროვნება
არასოდეს მიფიქრია სხვადასხვა პროფესიაზე, ბავშვობიდან ვიცოდი, რომ მასწავლებელი უნდა გამოვსულიყავი
სკოლები
პირველი კინოჩვენება და დისკუსია შედგა, უკვე გამოცდილ „სინედოკელებთან“ ერთად.
საინტერესო
დიდ მასწავლებელს აქვს უნარი შთააგონოს მოსწავლეები მეტი კითხვის დასმისკენ...
მათი საშუალებით, საგაკვეთილო პროცესი ბევრად საინტერესო ხდება, მოსწავლეები აქტიურდებიან და დავალებების შესრულება არ ეზარებათ
სკოლას გათავისუფლებულ პედაგოგს 2 მილიონამდე დოლარის გადაუხდის - დეტალები
მათ ჰგონიათ, რომ საკმარისად კარგები არ არინ, არაფერს იმსახურებენ და არ უნდათ, რომ გარშემომყოფებს იმედი გაუცრუონ
სასწავლო გაჩერებები - როგორ დავგეგმოთ და როდის გამოვიყენოთ მეთოდი?
სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საზოგადოება