სიახლეები
სიახლეები

როდის დაიწყება ატესტატის გაცემა? - წარსადგენი დოკუმენტები და საფასური
22-05-2022
-
+


XII კლასელებისთვის სასწავლო წელი 20 მაისს სრულდება. სკოლადამთავრებულებს შეუძლიათ, ატესტატის მისაღებად 20 ივნისიდან იუსტიციის სახლის ან სერვისების განვითარების სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ სამსახურს მიმართონ. ამის შესახებ ინფორმაცია იუსტიციის სახლის ოფიციალურ ვებგვერდზეა განთავსებული.

თუ სკოლადამთავრებული ატესტატის მისაღებად უფლებამოსილ სამსახურს წლის ბოლომდე არ მიმართავს, მასზე ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის დუბლიკატი მომდევნო წელს გაიცემა.

სკოლადამთავრებულები სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელ მზა დოკუმენტებს – ატესტატებს განაცხადის წარდგენიდან მე-10 სამუშაო დღეს, უფასოდ მიიღებენ. დოკუმენტის დაჩქარებული წესით აღების სურვილის შემთხვევაში კი დაწესებულია შესაბამისი საფასური.  საფასურის გადახდის გარეშე ატესტატის მისაღებად განაცხადის გაკეთება შესაძლებელია მიმდინარე წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. 

აღსანიშნავია, რომ სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის – ატესტატის მიღება შესაძლებელია როგორც მატერიალური, ასევე, ელექტრონული ასლის ფორმით.

მიმდინარე სასწავლო წლის 20 ივნისამდე პირველადი ატესტატის დაჩქარებული წესით გაცემის შემთხვევაში მომსახურეობის ვადა და საფასურებია:

განცხადების წარდგენიდან მე-10 სამუშაო დღეს - უფასო;

განცხადების წარდგენიდან მე-5 სამუშაო დღეს დაჩქარებული მომსახურების საფასურია - 45 ლარი;

განცხადების წარდგენიდან მე-3 სამუშაო დღეს დაჩქარებული მომსახურების საფასურია - 65 ლარი;

განცხადების წარდგენიდან მე-2 სამუშაო დღეს დაჩქარებული მომსახურების საფასურია - 85 ლარი;

განცხადების წარდგენის დღეს დაჩქარებული მომსახურების საფასურია - 95 ლარი.

მიმდინარე სასწავლო წლის 20 ივნისის შემდეგ პირველადი ატესტატის დაჩქარებული წესით გაცემის შემთხვევაში მომსახურეობის ვადა და საფასურებია: 

განცხადების წარდგენიდან მე-10 სამუშაო დღეს - უფასო;

განცხადების წარდგენიდან მე-5 სამუშაო დღეს დაჩქარებული მომსახურების საფასურია - 25 ლარი;

განცხადების წარდგენიდან მე-3 სამუშაო დღეს დაჩქარებული მომსახურების საფასურია - 40 ლარი;

განცხადების წარდგენიდან მე-2 სამუშაო დღეს დაჩქარებული მომსახურების საფასურია - 55 ლარი;

განცხადების წარდგენის დღეს დაჩქარებული მომსახურების საფასურია - 65 ლარი.

პირველადი ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტები:

  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • დაბადების მოწმობა - თუ ზოგადი განათლების დამადატურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის/ატეტატის მისაღებად მოთხოვნას წარადგენს არასრულწლოვანიპირის კანონიერი წარმომადგენელი;
  • სათანადო წესით დამოწმებული მინდობილობა - თუ ზოგადი განათლების დამადატურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის/ატეტატის მისაღებად მოთხოვნას წარადგენს დაინტერესებული პირის წარმომადგენელი;
  • დოკუმენტის დაჩქარებული წესით გაცემის შემთხვევაში - დაჩქარებული მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელ ქვითარი.

აღნიშნული დოკუმენტები უფლებამოსილ ორგანოებს უნდა წარედგინოს მატერიალური ფორმით. დოკუმენტების წარმოდგენა აუცილებელი არ არის, თუ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს  მონაცემთა ელექტრონული ბაზა შეიცავს შესაბამის დოკუმენტში არსებულ ინფორმაციას.

ასევე აუცილებელია, სხვა სახელმწიფოში გაცემული (დამოწმებული) დოკუმენტები (გარდა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტებისა) წარდგენილი იყოს სათანადო წესით ლეგალიზაციის ან აპოსტილით დამოწმების შემდეგ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დამოწმებულ თარგმანთან ერთად, თუ საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებით ან შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.


კომენტარები


ეტალონი
გთავაზობთ კონკურსის მეორე ეტაპის ყველაზე მაღალქულიან მონაწილეთა რეიტინგს
„ეტალონი“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით მიმდინარეობს
კონკურსი სპეციალური პორტალის საშუალებით გაიმართა
23 ივნისს კონკურსის პირველი ეტაპი სამტრედიელი მოსწავლეებისთვის ჩატარდა
სიახლეები
პედაგოგებს, მოსწავლეებსა და სტუდენტებს ჰქონდეთ ინფორმაცია - რომელი მეტროსადგურიდან, რომელ საგამოცდო ცენტრში მიხვალთ
100-ზე მეტი მოსწავლე კომპიუტერული ტექნიკის ვაუჩერითა და სგელით დაჯილდოვდა
მასწავლებლებს უნდა ჰქონდეთ მაგისტრის ხარისხი და უფროსის სტატუსი - მოთხოვნები, რომლებიც სკოლებმა უნდა დააკმაყოფილონ
„პროგრამაში ჩართულია 2 300 მასწავლებელი საქართველოს 1 300 სკოლიდან“ - მასწავლებლის სახლი
რომელ პრაქტიკოს მასწავლებლებს ჩაუთვალა გამოცდა ჩაბარებულად პრემიერმა - დეტალები
პიროვნება
სკოლები
იყო მსჯელობა და დისკუსია ორგანულ ნაერთთა გამოყენებაზე და მათ მნიშვნელობაზე
დღესასწაულთან დაკავშირებით სკოლაში მოეწყო მოსწავლეთა ხელნაკეთი ნივთებისა და ნახატების გამოფენა
ვიქტორინაში აქტიური მონაწილეობა სკოლის უფროსკლასელებმა მიიღეს და საკმაოდ სერიოზული კონკურენციაც გაუწიეს ერთმანეთს
საინტერესო
„ამ მადლიან მადლისთვის გმადლობთ, მასწავლებელო!“ - ამ ლექსებით მეოთხეკლასელები პირველ მასწავლებელს დაემშვიდობებიან
ხანგრძლივი საზაფხულო არდადეგები მოსწავლეთა ფსიქიკაზე ცუდ გავლენას ახდენს
უსამართლობა ხომ არ არის მოსწავლეთა ბედნიერებასა და უბედურებაზე პასუხისმგებლობა მთლიანად მასწავლებლებს დავაკისროთ?
სიახლეები
საზოგადოება