სიახლეები
სიახლეები

რას ნიშნავს  სასწავლო გარემოს აკომოდაცია და ეროვნული სასწავლო გეგმის მოდიფიკაცია? - მათი მნიშვნელობა ყველა მასწავლებელმა უნდა იცოდეს
13-05-2022
-
+


სკოლებში ინკლუზიური განათლება ძალიან მნიშვნელოვანია. ესაა თანაბრად ხელმისაწვდომი საგანმანათლებლო პროცესი, რომლის ფარგლებშიც ყველა მოსწავლეს, საგანმანათლებლო საჭიროებისა და შესაძლებლობის გათვალისწინებით, უნდა შეეძლოს განათლების მიღება.

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონეა მოსწავლე, რომელსაც აქვს სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეები, ვერ ძლევს შესაბამისი კლასისათვის ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ მინიმალურ მოთხოვნებს ან საჭიროებს ეროვნული სასწავლო გეგმის ადაპტაციას, გარემოს ადაპტაციას, ალტერნატიულ სასწავლო გეგმას ან სპეციალურ საგანმანათლებლო მომსახურებას.

სკოლა ვალდებულია სსსმ მოსწავლისთვის უზრუნველყოს ეროვნული სასწავლო გეგმის მოდიფიკაცია, სასწავლო გარემოს აკომოდაცია და საჭიროების შემთხვევაში ალტერნატიული სასწავლო მიზნების შემუშავება.

ხანდახან სიტყვები „მოდიფიკაცია“ და აკომოდაცია“ არასწორად აღიქმება. მათი განმარტების ცოდნა კი მასწავლებლებისთვის აუცილებელია. რას ნიშნავს ეროვნული სასწავლო გეგმის მოდიფიკაცია და რა იგულისხმება სასწავლო გარემოს აკომოდაციაში?

მოსწავლისთვის ესგ-ს მოდიფიკაცია ნიშნავს ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული შედეგების რაოდენობრივ ან თვისებრივ ცვლილებებს, რაც შესაძლებელია გულისხმობდეს სასწავლო მიზნების რაოდენობრივ შემცირებას, გამარტივებას მოსწავლის მზაობისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით.

სასწავლო გარემოს აკომოდაცია კი ნიშნავს სასწავლო გარემოს ისეთი ცვლილებას, რომელიც არ იწვევს ეროვნული სასწავლო გეგმის შინაარსის შეცვლას, არამედ ხელს უწყობს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისთვის შესაბამისი სასწავლო გარემოს და პირობების შექმნას ქვემოთ ჩამოთვლილ კომპონენტებში:

  • ინსტრუქციის აკომოდაცია;
  • გარემო პირობების აკომოდაცია;
  • შეფასების აკომოდაცია;
  • დროის, გრაფიკის აკომოდაცია.

რაც შეეხება ზემოთ ხსენებულ ალტერნატიულ სასწავლო მიზნებს, მათი შემუშავება ხდება მძიმე, ღრმა და მრავლობითი დარღვევის მქონე მოსწავლეებისთვის იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული ზოგიერთი საგნის სწავლება.


კომენტარები


ეტალონი
კონკურსის პირველი და მეორე ეტაპები ტესტირების სპეციალური პორტალის საშუალებით გაიმართა
პირველი და მეორე ეტაპები ტესტირების სპეციალური პორტალის საშუალებით გაიმართა
გთავაზობთ კონკურსის მეორე ეტაპის ყველაზე მაღალქულიან მონაწილეთა რეიტინგს
„ეტალონი“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით დისტანციურ რეჟიმში მიმდინარეობსკონკურსის ყველა მონაწილე მოსწავლე „ეტალონის“ სპეციალური სახელობითი ონლაინ სიგელით დაჯილდოვდა
სიახლეები
განვითარებაზე ზრუნვას მასწავლებელს პროფესიული სტანდარტი ავალდებულებს
დირექტორი წარმოადგენს როლურ მოდელს სასკოლო საზოგადოებისათვის
„პროგრამა მასწავლებლისთვის, არ ნიშნავს, რომ გინდა თუ არა, ეს სკოლის წიგნებშია გაშლილი“
სკოლებში არსებობს სხვადასხვა საგნის კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა
პიროვნება
„უმთავრესი, რასაც მოსწავლეს ვასწავლით უფროსების და მეგობრების პატივისცემაა“
სკოლები
ეზოს გამწვანების საქმეში, როგორც მოსწავლეები, ასევე დირექციის წარმომადგენლები სიამოვნებით მონაწილეობდნენ
დაირგო 250 ძირი სხვადასხვა სახეობის ყვავილის ჩითილი და ასევე, მოაწესრიგეს ტერიტორია
„საგრანტო კონკურსი 3 თემას ეხებოდა: ჯანსაღი ცხოვრება, ნარჩენების მართვა და კლასგარეშე აქტივობები“
საინტერესო
უსამართლობა ხომ არ არის მოსწავლეთა ბედნიერებასა და უბედურებაზე პასუხისმგებლობა მთლიანად მასწავლებლებს დავაკისროთ?
არიან მასწავლებლები, რომლებმაც თავიანთი საქმიანობით, დაუღალავი შრომითა და ბრძოლით მსოფლიო შეცვალეს
„ერთ გაკვეთილზე ყველაფერს ვერ მოასწრებთ“ - რატომ შედიან საგნობრივი ექსპერტები სკოლებში
სიახლეები
საზოგადოება