სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
სიახლეები

განათლების სამინისტრო სკოლებისთვის მესამე თაობის ესგ-ზე განცხადებას ავრცელებს
15-11-2021
-
+


განათლებისა და მეცნირების სამინისტროს ინფორმაციით, 2021-2022 სასწავლო წელი მნიშვნელოვანი ეტაპია მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესში. ამასთან დაკავშირებით, სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტი 8 საკითხზე მუშაობს უფრო კონკრეტულად: 

1.დაწყებითი საფეხურის სტანდარტების რევიზია

ახალ სტანდარტებში აისახება ბოლო პერიოდის გამოწვევები და სკოლებთან მუშაობის შედეგად მიღებული გამოცდილება. გარდა ამისა, რეფორმის ფარგლებში სტანდარტზე დაფუძნებით განახლდება სახელმძღვანელოები და 2023-2024 სასწავლო წლიდან სკოლებს განახლებული სახელმძღვანელოები მიეწოდებათ.

2.საშუალო საფეხურის ახალ კონცეფციაზე დაყრდნობით საგნობრივი სტანდარტებისა და მასზე დაფუძნებული სახელმძღვანელოების შემუშავება.

საშუალო საფეხურის ახალი სტანდარტები გულისხმობს დიფერენცირებულ, მოსწავლის ინტერესებზე მორგებულ სწავლა-სწავლებას. მისი დანერგვის მიზნით, ქართულ-ესტონური პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს მუშაობა დანერგვის სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაზე. საშუალო საფეხურის განახლებული ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის ერთ-ერთი ინსტრუმენტია სტანდარტებზე დაფუძნებული სასწავლო რესურსები. შესაბამისად, ავტორ-გამომცემლები უკვე მუშაობენ მე-10 კლასის საგანმანათლებლო რესურსებზე შემდეგი მიმართულებებით:

•სავალდებულო საგნები (მათ შორის, ინტეგრირებული საგნები)

•გაძლიერებული კურსები (განკუთვნილი მოსწავლეებისთვის, რომლებსაც განსაკუთრებით აინტერესებთ ესა თუ ის საგნობრივი მიმართულება)

•პროექტული აქტივობები (ხელოვნების, მუსიკისა და სამოქალაქო განათლებისთვის)

გარდა ამისა, მზადდება რესურსები მრავალფეროვანი არჩევითი საგნებისთვის.

აქტიურ ფაზაშია სკოლებთან მხარდამჭერი ჯგუფების საკონსულტაციო შეხვედრები. საგნობრივი ექსპერტების შეხვედრები სასკოლო საზოგადოებასთან შემდეგი ოთხი მიმართულებით მიმდინარეობს:

•კომპლექსური დავალება

(განიხილება კონსტრუქტივისტული საგანმანათლებლო პრინციპები და ესგ გრძელვადიანი მიზნები)

•განმავითარებელი შეფასება

(განიხილება სასწავლო პროცესში მოსწავლის პიროვნულ განვითარებასა და მასწავლებლების თვითშეფასებასთან დაკავშირებული საკითხები)

•სასკოლო პროექტი (განიხილება საგანმანათლებლო ლიდერობასა და სკოლის საორგანიზაციო კულტურასთან დაკავშირებული საკითხები)

•სასკოლო სასწავლო გეგმის განვითარება

(გულისხმობს ორიგინალური, სკოლის საჭიროებებსა და შესაძლებლობებზე ორიენტირებული კურიკულუმის შექმნას)

3. ამ პროცესის მხარდასაჭერად იქმნება სახელმძღვანელოზე დაფუძნებული ვიდეო-გზამკვლევები,. ასევე მეთოდოლოგიური გზამკვლევების განახლებული ვერსიებია და დანერგვის სხვა ინსტრუმენტები, რომელიც მასწავლებლებს დაეხმარება ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნების რეალიზებაში.

4. IV, VI და IX კლასების მოსწავლეებისთვის მზადდება სადიაგნოსტიკო ტესტები

5. მიმდინარეობს თანამშრომლობა სასწავლო პროცესის მართვის სისტემის (Learning Management System - LMS) განვითარებაზე

6. UNICEF-ის მხარდაჭერით იქმნება რესურსები, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსწავლის ემოციურ-სოციალურ განვითარებას

7. ესტონურ მხარესა და იუნისეფთან თანამშრომლობით, ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით, ქვეყნის მასშტაბით, 100 სკოლაში მიმდინარეობს ტრენინგები მოსწავლეზე ორიენტირებულ სწავლებაზე, საკლასო მენეჯმენტზე, სასწავლო რესურსების განვითარებაზე, განმავითარებელ შეფასებაზე და სხვა; იქმნება სპეციალური ქსელები და პლატფორმები ესტონელი და ქართველი ექსპერტების მიერ ერთმანეთისთვის იდეების, ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების მიზნით,

8. ხორციელდება პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვას ეროვნულ უმცირესობათა სკოლებში. ამ პროგრამის ფარგლებში:

ა) ყალიბდება ორენოვანი მხარდამჭერი ჯგუფები, რომლებიც სპეციალური მომზადებას გადიან განათლების და სამინისტროს ექსპერტებთან, თარგმნიან რეფორმის ფარგლებში შექმნილ რესურსებს და სკოლებს ადგილობრივად ეხმარებიან მშობლიურ ენებზე რეფორმის მოთხოვნების განხორციელებაში;

ბ) ორენოვანი წიგნიერების დაუფლების ხელშესაწყობად, მშობლიური ენის შენარჩუნებისა და სახელმწიფო ენის სწავლა-სწავლების გაძლიერების მიზნით ყალიბდება ორენოვანი მხარდამჭერი ჯგუფები, რომლებიც საპილოტე სკოლებს ეხმარებიან ბილინგვური განათლების დანერგვაში.

კომენტარები


სიახლეები
სკოლებში სახელოვნებო განათლების სწავლების უფლება პროფესიული განათლების მქონე დარგის სპეციალისტებსაც ექნებათ
სტანდარტები შესაბამისობაში იქნება ახალი სკოლის მოდელის კონცეფციასთან

პრაქტიკოსების ნაწილს გამოცდით სტატუსის ამაღლება 2025 წლამდე შეეძლებათ - ცვლილება სპეცმასწავლებლებს ეხება
„სკოლებში მივიდა მითითებები, დირექტივები, რომელიც ცალსახად კანონის დარღვევაა. დირექტორებს ეუბნებიან, მასწავლებლებს ხელი მოაწერინონ განცხადებაზე" 
„ისტორიული პროცესები აღწერილია გამართულად, კომპეტენტურად და მრავალმხრივად“ - სამინისტროს განმარტება
სკოლები
პროექტის დასახელება იყო: „უმარტივესი მიკროორგანიზმებით გამოწვეული მძიმე ინფექციური დაავადება - მალარია“
სკოლაში ამ თემასთან დაკავშირებით საინტერესო აქტივობა განხორციელდა
სკოლის დირექტორი ნონა ივანიძე ამაყობს მოსწავლეთა მიღწევებით
სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საზოგადოება