სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
სიახლეები

„ზოგადი განათლების შესახებ“ კანონში ცვლილება შევიდა - 8 პუნქტი, რომელთა შესრულება კერძო სკოლებს ევალებათ
05-05-2021
-
+


„ზოგადი განათლების შესახებ“ კანონში ცვლილებები საქართველოს პარლამენტმა მიიღო, რომლის მიხედვითაც, მოსწავლის მიმართ კერძო სკოლის უფლება-მოვალეობები განისაზღვრა.

კანონში შესული ცვლილების მიხედვით:

1. კერძო სკოლა ვალდებულია ფინანსური დავალიანების წარმოშობის შემთხვევაში მოსწავლეს დაასრულებინოს მიმდინარე სასწავლო სემესტრი.

2. კერძო სკოლა უფლებამოსილია ფინანსური დავალიანების მქონე მოსწავლეს შეუწყვიტოს მოსწავლის სტატუსი მიმდინარე სასწავლო სემესტრის დასრულების შემდეგ, მომდევნო სასწავლო სემესტრის დაწყებამდე გონივრულ ვადაში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მოსწავლის შეუფერხებელი მობილობის უზრუნველსაყოფად. 

3. კერძო სკოლა ვალდებულია ფინანსური დავალიანების წარმოშობისთანავე წერილობით გააფრთხილოს მოსწავლის კანონიერი წარმომადგენელი და განუსაზღვროს მას გონივრული ვადა შესაბამისი ვალდებულების შესასრულებლად, აგრეთვე განუმარტოს ამ ვალდებულების შეუსრულებლობის შედეგები.

4. კერძო სკოლა ვალდებულია მოსწავლისთვის მოსწავლის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს მომდევნო დღისა წერილობით აცნობოს სამინისტროს და მოსწავლის კანონიერ წარმომადგენელს ამ გადაწყვეტილების თაობაზე.

5. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლით მოსწავლისთვის მოსწავლის სტატუსის შეწყვეტის შემთხვევაში კერძო სკოლა ვალდებულია მოსწავლის პირადი საქმე და სხვა სკოლაში მის ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტაცია გადასცეს მოსწავლის მიმღებ სკოლას შესაბამისი მოთხოვნის მიღებიდან მომდევნო სამუშაო დღეს.

6. კერძო სკოლა ვალდებულია მოსწავლის კანონიერი წარმომადგენლის სურვილით მოსწავლის სხვა სკოლაში მობილობის შემთხვევაში მოსწავლის პირადი საქმე და სხვა სკოლაში მის ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტაცია გადასცეს მოსწავლის მიმღებ სკოლას შესაბამისი მოთხოვნის მიღებიდან და მოსწავლის კანონიერი წარმომადგენლის მიერ სათანადო განცხადების წარდგენიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში, აგრეთვე მოსწავლის კანონიერ წარმომადგენელს 5 სამუშაო დღის ვადაში დაუბრუნოს წინასწარ გადახდილი სწავლის საფასური (არსებობის შემთხვევაში).

7. კერძო სკოლის მიერ ამ მუხლის მე-3−მე-6 პუნქტების შეუსრულებლობა მისთვის ავტორიზაციის გაუქმების საფუძველია.

8. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლით მოსწავლისთვის მოსწავლის სტატუსის შეწყვეტისას მის მიერ სწავლის სხვა კერძო სკოლაში  გაუგრძელებლობის შემთხვევაში სამინისტრო საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მომდევნო სასწავლო სემესტრის დაწყებამდე უზრუნველყოფს მოსწავლისთვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით განათლების საჯარო სკოლაში მიღების ხელმისაწვდომობას.


კომენტარები


სკოლები
„სისუფთავისა და ჰიგიენის წესების დაცვა იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რის გამოც ინფექციის შიდა გავრცელების ფაქტები თითქმის არ ყოფილა“
თბილისის N60 საჯარო სკოლა, ისევე, როგორც ყოველთვის, წელსაც მოწოდების სიმაღლეზე აღმოჩნდა
„ვულოცავთ ნინის და მის პედაგოგს, ხათუნა ჭურღულიას ამ წარმატებას“
სიახლეები
თითოეული მასწავლებლისთვის ტრენინგი დღეში ორი საათი გაგრძელდება
„უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, უქმდება სამკომპონენტიანობა
ეროვნული გამოცდებისთვის სასწავლო გრანტის სახით 12 მილიონ ექვსასი ათასი ლარი გამოიყო - პრემიერ-მინისტრის ბრძანება ძალაშია
მივიღეთ ჯანდაცვის სამინისტროს განახლებული რეგულაციები და პირბადის ტარებასთან დაკავშირებით არის ცვლილება
საინტერესო
გოგონები იმ 19 ადამიანს შორის არიან, რომლებიც ტრაგიკულად ემსხვერპლნენ სტიქიას
ამ უმაღლეს სასწავლებელში სწავლა თითქმის ყველა სტუდენტის ოცნებაა
ბავშვებს უნდა მისცეთ აკადემიური ცოდნა, სხვა დანარჩენი მეორეხარისხოვანია
პიროვნება
ეტალონი
კონკურსის II ეტაპი 21 ივნისს 11:00 საათიდან 15:00 საათამდე კვლავ დისტანციურ რეჟიმში გაიმართება
კონკურსის II ეტაპი 18 ივნისს 11:00 საათიდან 15:00 საათამდე კვლავ დისტანციურ რეჟიმში გაიმართება.
ტიტული იფარის საჯარო სკოლის X კლასის მოსწავლე საბა ავალიანმა მოიპოვა
სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საზოგადოება