სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
სიახლეები

„დირექტორი უფლებამოსილია მოწვეული ან/და შემცვლელი მასწავლებელი სკოლაში კონკურსის გარეშე დაასაქმოს“ - ვაკანსიის გამოცხადების წესები​
18-05-2021
-
+


სკოლაში დასაქმება, როგორც ამ საკითხში გაცნობიერებულები ამბობენ, მარტივი სულაც არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ გამოცდას ათასობით აპლიკანტი აბარებს, კარიერის გაგრძელება საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გარკვეულ სირთულეებს უკავშირდება. ახლა იმის განხილვას არ დავიწყებთ, რატომ ვერ საქმდებიან გამოცდაჩაბარებული უკვე მასწავლებლები, მაშინ, როდესაც ოფიციალური საგანმანათლებლო სტრუქტურები კომპეტენტური კადრების დეფიციტზე წუწუნებენ?! ერთი ფაქტია, სკოლაში დასაქმება კონკურსის საფუძველზე შეიძლება და ჩვენ გეტყვით, როგორ ცხადდება შიდა და ღია კონკურსები და ვის აქვს მონაწილეობის უფლება. ამ საკითხებს კი კანონი არეგულირებს.

შიდა და ღია კონკურსი ცხადდება სკოლაში მასწავლებლის, მოწვეული ან/და შემცვლელი მასწავლებლის (შემდგომში - მასწავლებელი) ვაკანტური პოზიციის არსებობის შემთხვევაში.

ღია კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, რომელიც აკმაყოფილებს ამ წესით დადგენილ მოთხოვნებს, ხოლო შიდა კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს მხოლოდ შესაბამის სკოლაში დასაქმებულ მასწავლებელს.

სკოლის შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველსაყოფად, სკოლა უფლებამოსილია, გამოაცხადოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული კონკურსი იმ პოზიციაზე, რომელიც კონკურსის გამოცხადების მომენტისათვის არ არის ვაკანტური, მაგრამ არსებობს დადასტურებული საფუძველი, რომ აღნიშნული პოზიცია კონკურსის დასრულებამდე გახდება ვაკანტური.

სკოლაში მასწავლებლის ვაკანტური პოზიციის არსებობის შემთხვევაში არსებული ვაკანტური  პოზიცია შეივსება შიდა კონკურსის საფუძველზე.

შიდა კონკურსით მასწავლებლის ვაკანტური პოზიციის ვერ შევსების შემთხვევაში, სკოლის დირექტორი უფლებამოსილია, გამოაცხადოს ღია კონკურსი.

სკოლის დირექტორი უფლებამოსილია, დასაბუთებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, სკოლაში მასწავლებლის ვაკანტური პოზიცია შეავსოს შიდა კონკურსის გამოცხადების გარეშე, ღია კონკურსის  მეშვეობით.

სკოლაში კონკურსის გამოცხადება ხდება სკოლის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის-ბრძანების საფუძველზე, რომლითაც ასევე განისაზღვრება კონკურსის ვადები, პირობები, საკონკურსო კომისიის შემადგენლობა და სხვა.

განცხადება ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ უნდა გამოქვეყნდეს საჯაროდ, დასაქმების ვებგვერდზე - http://teacherjobs.ge/-ზე, ხოლო განცხადება შიდა კონკურსის შესახებ უნდა გამოქვეყნდეს საჯარო სკოლაში ყველა მასწავლებლებისთვის ხელმისაწვდომ ადგილას.

აღნიშნულ საიტზე კონკურსის განთავსების ვადები განისაზღვრება სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

სკოლა უფლებამოსილია ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ ინფორმაცია დამატებით განათავსოს სკოლის ვებგვერდზე, ასევე შრომით ურთიერთობებთან დაკავშირებულ შესაბამის ვებგვერდებზე, სოციალურ ქსელებსა და ბეჭდვით ორგანოებში.

კონკურსის გამოცხადების შესახებ შეტყობინება უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს:

ა) შესაბამისი სკოლის დასახელებას;

ბ) ღია კონკურსის წესით შესავსები მასწავლებლის ვაკანტური თანამდებობის დასახელებას და საგნის/კლასის მითითებას;

გ) კანდიდატის მიმართ წაყენებულ  საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს;

დ) ინფორმაციას სამუშაო საათების  შესახებ;

ე) ინფორმაციას სავარაუდო შრომის ანაზღაურების შესახებ;

ვ) შესაბამისი  სკოლის საკონტაქტო ინფორმაციას;

ზ) სამუშაოს დაწყების თარიღს;

თ) განცხადების წარდგენის ბოლო ვადას;  

ი) სხვა ინფორმაციას სკოლის გადაწყვეტილებით.

განცხადებების წარდგენის ვადა განისაზღვრება სკოლის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით, რომელიც არ შეიძლება იყოს ათ კალენდარულ დღეზე ნაკლები.

სკოლის შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველსაყოფად, გადაუდებელი აუცილებლობის არსებობისას, დირექტორი უფლებამოსილია მოწვეული ან/და შემცვლელი მასწავლებლები დაასაქმოს სკოლაში კონკურსის გარეშე.


კომენტარები


სკოლები
„სისუფთავისა და ჰიგიენის წესების დაცვა იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რის გამოც ინფექციის შიდა გავრცელების ფაქტები თითქმის არ ყოფილა“
თბილისის N60 საჯარო სკოლა, ისევე, როგორც ყოველთვის, წელსაც მოწოდების სიმაღლეზე აღმოჩნდა
„ვულოცავთ ნინის და მის პედაგოგს, ხათუნა ჭურღულიას ამ წარმატებას“
სიახლეები
თითოეული მასწავლებლისთვის ტრენინგი დღეში ორი საათი გაგრძელდება
„უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, უქმდება სამკომპონენტიანობა
ეროვნული გამოცდებისთვის სასწავლო გრანტის სახით 12 მილიონ ექვსასი ათასი ლარი გამოიყო - პრემიერ-მინისტრის ბრძანება ძალაშია
მივიღეთ ჯანდაცვის სამინისტროს განახლებული რეგულაციები და პირბადის ტარებასთან დაკავშირებით არის ცვლილება
საინტერესო
გოგონები იმ 19 ადამიანს შორის არიან, რომლებიც ტრაგიკულად ემსხვერპლნენ სტიქიას
ამ უმაღლეს სასწავლებელში სწავლა თითქმის ყველა სტუდენტის ოცნებაა
ბავშვებს უნდა მისცეთ აკადემიური ცოდნა, სხვა დანარჩენი მეორეხარისხოვანია
პიროვნება
ეტალონი
კონკურსის II ეტაპი 21 ივნისს 11:00 საათიდან 15:00 საათამდე კვლავ დისტანციურ რეჟიმში გაიმართება
კონკურსის II ეტაპი 18 ივნისს 11:00 საათიდან 15:00 საათამდე კვლავ დისტანციურ რეჟიმში გაიმართება.
ტიტული იფარის საჯარო სკოლის X კლასის მოსწავლე საბა ავალიანმა მოიპოვა
სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საზოგადოება