სიახლეები
ყველაზე პოპულარული


ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის ჩასაბარებელი საგანი/საგნები სფეროების მიხედვით
30-08-2019
-
+


საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება: „ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“.

იხილეთ ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის ჩასაბარებელი საგანი/საგნები (მათემატიკა/ისტორია) დარგის/სფეროს მიხედვით:

 

 

დარგი/სფერო

საგანი

 1.  

ეკონომიკა

მათემატიკა

 1.  

საბუღალტრო აღრიცხვა

მათემატიკა

 1.  

ფინანსები

მათემატიკა

 1.  

მათემატიკა

მათემატიკა

 1.  

ფიზიკა

მათემატიკა

 1.  

გეოფიზიკა

მათემატიკა

 1.  

ბიოლოგია /სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები

მათემატიკა

 1.  

ქიმია

მათემატიკა

 1.  

 ბიოქიმია

მათემატიკა

 1.  

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

მათემატიკა

 1.  

ინფორმატიკა

მათემატიკა

 1.  

ინფორმაციული სისტემები

მათემატიკა

 1.  

კომპიუტერული მეცნიერება

მათემატიკა

 1.  

ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია

მათემატიკა

 1.  

გარემოს ინჟინერია

მათემატიკა

 1.  

ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

მათემატიკა

 1.  

ელექტროინჟინერია

მათემატიკა

 1.  

ელექტრონული ინჟინერია

მათემატიკა

 1.  

კომპიუტერული ინჟინერია

მათემატიკა

 1.  

ტელეკომუნიკაცია

მათემატიკა

 1.  

ხელსაწყოთმშენებლობა, ავტომატიზაცია და მართვის სისტემების ინჟინერია

მათემატიკა

 1.  

მექანიკის ინჟინერია ან/და ტექნოლოგია

მათემატიკა

 1.  

მეტალურგია

მათემატიკა

 1.  

სატრანსპორტო საშუალებების ინჟინერია/ტრანსპორტის ინჟინერია

მათემატიკა

 1.  

საზღვაო ინჟინერია

მათემატიკა

 1.  

საავიაციო ინჟინერია

მათემატიკა

 1.  

საზღვაო ელექტროინჟინერია

მათემატიკა

 1.  

საავტომობილო ტრანსპორტის ინჟინერია

მათემატიკა

 1.  

სარკინიგზო ტრანსპორტის ინჟინერია

მათემატიკა

 1.  

საინჟინრო ფიზიკა

მათემატიკა

 1.  

საინჟინრო გეოდეზია და გეოინფორმატიკა

მათემატიკა

 1.  

მასალათამცოდნეობა

მათემატიკა

 1.  

ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია

მათემატიკა

 1.  

ბიოსამედიცინო ინჟინერია

მათემატიკა

 1.  

აგროინჟინერია

მათემატიკა

 1.  

სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია

მათემატიკა

 1.  

საინჟინრო ლოგისტიკა

მათემატიკა

 1.  

სამთო და გეოინჟინერია

მათემატიკა

 1.  

ნავთობისა და გაზის მოპვების ტექნოლოგია

მათემატიკა

 1.  

არქიტექტურა

მათემატიკა

 1.  

ურბანული დაგეგმარება/ქალაქდაგეგმარება

მათემატიკა

 1.  

მშენებლობის ინჟინერია

მათემატიკა

 1.  

სამოქალაქო ინჟინერია

მათემატიკა

 1.  

მშენებლობის ინჟინერია და მენეჯმენტი

მათემატიკა

 1.  

საზღვაოსნო მეცნიერება

მათემატიკა

 1.  

საჰაერო ხომალდის მართვა

მათემატიკა

 1.  

სტატისტიკა

მათემატიკა

 1.  

ფილოლოგია

ისტორია

 1.  

ინგლისური ფილოლოგია

ისტორია

 1.  

გერმანული ფილოლოგია

ისტორია

 1.  

სკანდინავიური ფილოლოგია/სკანდინავისტიკა

ისტორია

 1.  

რომანული ფილოლოგია

ისტორია

 1.  

ფრანგული ფილოლოგია

ისტორია

 1.  

ესპანური ფილოლოგია

ისტორია

 1.  

იტალიური ფილოლოგია

ისტორია

 1.  

კლასიკური ფილოლოგია

ისტორია

 1.  

ბიზანტიური ფილოლოგია

ისტორია

 1.  

ახალი ბერძნული ფილოლოგია

ისტორია

 1.  

სლავური ფილოლოგია/სლავისტიკა

ისტორია

 1.  

უკრაინული ფილოლოგია

ისტორია

 1.  

რუსული ფილოლოგია

ისტორია

 1.  

სომხური ფილოლოგია/არმენოლოგია

ისტორია

 1.  

თურქული ფილოლოგია /თურქოლოგია

ისტორია

 1.  

სპარსული ფილოლოგია/ ირანისტიკა

ისტორია

 1.  

არაბული ფილოლოგია/ არაბისტიკა

ისტორია

 1.  

ასირიოლოგია

ისტორია

 1.  

ებრაული ფილოლოგია/ებრაისტიკა

ისტორია

 1.  

ებრაულ- არამეული ფილოლოგია

ისტორია

 1.  

იაპონური ფილოლოგია/ იაპონისტიკა

ისტორია

 1.  

სინოლოგია

ისტორია

 1.  

ქართული ფილოლოგია

ისტორია

 1.  

აფხაზური ფილოლოგია

ისტორია

 1.  

აფხაზური ფილოლოგია (აფხაზური როგორც მეორე ენა)

ისტორია

 1.  

თეოლოგია

ისტორია

 1.  

ეთნოლოგია

ისტორია

 1.  

სოციალური ან/და კულტურული ანთროპოლოგია

ისტორია

 1.  

სათეატრო ხელოვნება

ისტორია

 1.  

თეატრმცოდნეობა

ისტორია

 1.  

კინომცოდნეობა

ისტორია

 1.  

ქორეოლოგია (ქორეოგრაფიის ისტორია და თეორია)

ისტორია

 1.  

ისტორია

ისტორია

 1.  

ხელოვნების ისტორია და თეორია (ხელოვნებათმცოდნეობა)

ისტორია

 1.  

მუსიკის თეორია

ისტორია

 1.  

საეკლესიო მუსიკა

ისტორია

 1.  

ქართული ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორობა (ლოტბარი/რეგენტი)

ისტორია

 1.  

აკადემიური გუნდის დირიჟორობა

ისტორია

 1.  

მუსიკოლოგია

ისტორია

 1.  

ეთნომუსიკოლოგია

ისტორია

 1.  

სიმფონიური ორკესტრის დირიჟორობა

ისტორია

 1.  

აუდიოვიზუალური ხელოვნება

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

კინო-ტელეხელოვნება

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

რეჟისურა (მხატვრული ფილმი, დოკუმენტური, კლიპი, ანიმაციური ფილმი, ხმის, ტელე)

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

საოპერატორო ხელოვნება (კინო, ტელე)

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

ფოტოხელოვნება

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

მედიახელოვნება/ციფრული მედია

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

მულტიმედია დიზაინი

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

გრაფიკული დიზაინი

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

გრაფიკა/გრაფიკის ხელოვნება

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

ილუსტრირება

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

დიზაინი

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

სამრეწველო დიზაინი

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

მოდის დიზაინი

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

ტექსტილის დიზაინი

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

ინტერიერის დიზაინი

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

სახვითი ხელოვნება

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

ფერწერა

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

ქანდაკება

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

ხატწერა

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

თეატრის რეჟისურა (დრამის, მუსიკალური თეატრის, პანტომიმის თეატრის, თოჯინების თეატრის)

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

სამსახიობო ხელოვნება

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

ქორეოგრაფია

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

საშემსრულებლო ხელოვნება

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

კომპოზიცია

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

ჯაზის ხელოვნება

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

სპორტი

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

არქიტექტურის რესტავრაცია

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

მხატვრული მინა

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

მხატვრული კერამიკა

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

საიუველირო ხელოვნება

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

ხის მხატვრული დამუშავება

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

თავისუფალი მეცნიერებები

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

ციფრული ჰუმანიტარია

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

საგნის/საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლის განათლება

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

ევროპისმცოდნეობა

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

სოციალური მეცნიერებები

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

ახლო ან/და შუა აღმოსავლეთის კვლევები

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

საჯარო მმართველობა

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

ამერიკისმცოდნეობა

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

მევენახეობა და მეღვინეობა

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

თავდაცვა და უსაფრთხოება

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

სამხედრო მეცნიერება

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

საგანგებო სიტუაციების მართვა

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

პროფესიული უსაფრთხოება

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

კულტურული მემკვიდრეობის კვლევები

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

პოლიტიკის მეცნიერება

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

საერთაშორისო ურთიერთობები

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

კულტურის კვლევები

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

ჟურნალისტიკა

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

სამართალი

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

საერთაშორისო სამართალი

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

მუსიკის ტექნოლოგია

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

განათლების მეცნიერებები

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

სკოლამდელი განათლება

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

სპეციალური განათლება (მასწავლებლის განათლება)

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

მონტაჟის ხელოვნება

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

ბეჭდვითი მედია და ტექნოლოგია

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

რელიგიის კვლევები

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

არქეოლოგია

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

ხელოვნების ნიმუშთა რესტავრაცია

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

ფილოსოფია

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

კავკასიოლოგია

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

დემოგრაფია

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

საზოგადოებრივი გეოგრაფია

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

მასობრივი კომუნიკაცია (შინაარსი)

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

ინფორმაციის მართვის მეცნიერება

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

მარკეტინგი

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

გარემოსმცოდნეობა

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

ბუნებრივი გარემო და ველური ბუნება

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

პალეოანთროპოლოგია

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

საბაღო-საპარკო მეურნეობა

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

ადიქციის კვლევები (ადიქტოლოგია)

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

ფსიქოლოგია

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

სოციოლოგია

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

გენდერის კვლევები

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

ბიზნესის ადმინისტრირება

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

მენეჯმენტი

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

 გამოყენებითი ბიომეცნიერებები ან/და ბიოტექნოლოგია

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

ეკოლოგია

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

გეოგრაფია (ფიზიკური)

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

გეოლოგია

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

სასურსათო ტექნოლოგია

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

მასალების (ხე, ქაღალდი, პლასტმასი, მინა, კერამიკა) საინჟინრო ტექნოლოგია

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

ტექსტილის ტექნოლოგია/საინჟინრო ტექნოლოგია

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

ტყავის ტექნოლოგია

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

აგრონომია

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

სატყეო საქმე

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

ვეტერინარია

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

 სოციალური მუშაობა

მათემატიკა/ისტორია

 1.  

ტურიზმი

მათემატიკა/ისტორია


კომენტარები


სკოლები
მოსწავლეებმა ღონისძიებაზე ნიჭი გამოიჩინეს
სკოლის ეზოში მოსწავლეებმა იგუნდავეს და თოვლის ბაბუაც დადგეს
სახალისო აქტივობა ტექსტის გაგება- გააზრებასა და შემოქმედებითი უნარების განვითარებას უწყობს ხელს
შეჯიბრში მონაწილეობდნენ X-XI-XII კლასის მოსწავლეები
სიახლეები
ქალთა სპეციალურ დაწესებულებაში, ნახევრად ღია და დახურული ტიპის, ასევე განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მოთავსებულ მსჯავრდებულებს არ ეძლევათ უმაღლესი განათლების მიღების უფლება
კონკურსის მონაწილეები და გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან შესაბამისი სერტიფიკატებითა და პრიზებით
კერძო სკოლებში პირვეკლასელთა რეგისტრაციის ვადები განისაზღვრა
საინტერესო
სად სადილობს პედაგოგი? საღამოს სახლში 20.00 საათზე, სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია
ღრმად ჩაისუნთქეთ და შეეცადეთ პანიკაში არ ჩავარდეთ, პირიქით, მოიკრიბეთ აზრებირა უნდა გავაკეთოთ, იმისთვის რომ პროფესიული გადაწვა  ავიცილოთ თავიდან?
დაბომბვის ხმაზე პატარა გოგონა ტიროდა და დიდი ხნის მანძილზე ვერ წყნარდებოდა
პიროვნება
მუზა ყველა პოეტს სჭირდება და არც თავადაა გამონაკლისი, თუმცა ყველაზე შემოქმედებითი, ზუკასთვის „უკარება იასამნის“ გავლენა ყოფილა
ეტალონი
პორტალის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი მშობლის (ოჯახის) ჩართულობის გაზრდაა შვილის აღზრდა-განათლების პროცესში
საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატ „ეტალონის“ ღონისძიება  26 თებერვალს მცხეთის მოსწავლეთათვის მცხეთის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციურ ცენტრში გაიმართება. მონაწილეები და მათი გულშემატკივრები ადგილზე 14:30  საათზე უნდა მობრძანდნენ. 
საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატი „ეტალონი“ გამორჩეული ახალგაზრდების მონაწილეობით, ხაშურის საჯარო სკოლაში ჩატარდა. 
საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატ „ეტალონის“ ღონისძიება  25 თებერვალს თიანეთის მოსწავლეთათვის თიანეთის N2 საჯარო სკოლაში გაიმართება. მონაწილეები და მათი გულშემატკივრები ადგილზე 14:30  საათზე უნდა მობრძანდნენ. 
საზოგადოება