სიახლეები
სიახლეები

„პედაგოგებს უჭირთ დამოუკიდებლად რესურსების მომზადება, ისგ არ შეესაბამება სტანდარტს“... - ანგარიში რესურსსკოლებზე
14-06-2024
-
+


დღეს, 14 ივნისს საქართველოში შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღე აღინიშნება. სახალხო დამცველმა შშმ პირთა უფლებრივ მდგომარეობაზე რესურსსკოლების მონიტორინგის ანგარიში გამოაქვეყნა, სადაც გაანალიზებულია 2023 წელს, სახალხო დამცველის აპარატის მიერ, ზოგადი განათლების სისტემაში, თბილისსა და რეგიონებში არსებული 7 რესურსსკოლის მონიტორინგის შედეგად გამოკვეთილი პრობლემები.

რესურსსკოლებში 2022-2023 სასწავლო წელს ირიცხებოდა 487 მოსწავლე, მათ შორის, 79 იყო
რესურსსკოლების პანსიონური მომსახურებით მოსარგებლე.

კვლევის ძირითადი მიგნებები ინკლუზიური განათლების ხარისხი

• სკოლებში, რომელთაც არ აქვთ დონორული მხარდაჭერა, გამოწვევას წარმოადგენს საჭირო ტექნიკური, სასწავლო და ადამიანური რესურსით უზრუნველყოფა;
• უმეტეს შემთხვევაში მოსწავლეთა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების წარმოება არ შეესაბამება დადგენილ სტანდარტებს. კერძოდ, გეგმები არ არის სპეციფიკური, გაზომვადი, მიღწევადი, რელევანტური და დროში გაწერილი;
• ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის გუნდის შეხვედრები არ ტარდება საჭირო პერიოდულობით, რაც აზიანებს ინკლუზიური საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხს;
რესურს-ოთახების ნაწილი არ არის სათანადოდ მოწყობილი;
• სათანადოდ არ არის დაცული მოსწავლეთა შესახებ ინფორმაციის კონფიდენციალობა;
• სკოლების ნაწილში არ არის სივრცე მოსწავლეთა ფიზიკური განვითარებისათვის საჭირო აქტივობების განსახორციელებლად;
• უმეტეს შემთხვევაში საგაკვეთილო პროცესში არ გამოიყენება მრავალფეროვანი მასალები; მასწავლებლებს უჭირთ სასწავლო რესურსების დამოუკიდებლად მომზადება;
• რიგ შემთხვევებში, დაგეგმილი სასკოლო აქტივობები არ არის მოსწავლის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული; ასისტენტისა და საგნის მასწავლებლის ფუნქცია-მოვალეობები საგაკვეთილო პროცესში არ არის სწორად განაწილებული, რაც აბრკოლებს განათლების ხარისხიანად მიწოდებას;
• სკოლების მიერ სამინისტროსთვის წარდგენილი მონიტორინგის დასკვნები უმეტეს შემთხვევაში არის ზოგადი და არ მოიცავს შესამოწმებელი მიმართულებების სიღრმისეულ ანალიზს. მათ შორის, სათანადოდ არ არის შეფასებული ინკლუზიური განათლების სპეციალისტების მუშაობისა და საგაკვეთილო პროცესებში სსსმ მოსწავლეების ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინება.

ადამიანური რესურსები და კვალიფიკაცია

• არ არის განსაზღვრული, კონკრეტულად რამდენ მოსწავლესთან შეიძლება მუშაობდეს ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი, რაც უარყოფითად აისახება სასწავლო პროცესზე;
• გამოწვევას წარმოადგენს პერსონალის კვალიფიკაცია და მათი გადამზადება. არსებული ტრენინგ-მოდულები ნაკლებად ითვალისწინებს რესურსსკოლების სპეციფიკას;
• არასაკმარისი ფინანსური რესურსია გამოყოფილი ინკლუზიური განათლებისთვის საჭირო კადრების დასაქმებისთვის;
• სკოლებში მოსწავლეთა რაოდენობასთან მიმართებით არასაკმარისია სპეციალური მასწავლებლისა და ფსიქოლოგების რაოდენობა;
• არათანაბარია ინკლუზიური განათლების სპეციალისტების ანაზღაურება. ფსიქოლოგების ანაზღაურება ბევრად ნაკლებია სპეციალური მასწავლებლის ანაზღაურებაზე. დაბალია სსსმ მოსწავლის ასისტენტის ხელფასი, რაც იწვევს კონკრეტული პოზიციებით ნაკლებ დაინტერესებას და არსებული კადრის გადინებას;
• აუცილებელია შინაგანაწესი მეტად იყოს მორგებული სკოლის სპეციფიკასა და საჭიროებაზე და მასში სათანადოდ აისახებოდეს პანსიონური მომსახურების ნაწილი, ამ კომპონენტის მარეგულირებელი წესები და ძირითადი პირობები, რაც ფაქტობრივად რეგულირების მიღმაა დარჩენილი.

ძალადობისა და დისკრიმინაციისგან დაცვა

რესურსსკოლების პერსონალს არ აქვს ინფორმაცია, როგორც რეფერირების შიდა პროცედურების, ისე ძალადობასა და უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი კონკრეტული სუბიექტების შესახებ;
• ინციდენტების, ძალადობაზე ეჭვის, ძალადობისა და მასზე რეაგირების შესახებ ჩანაწერები არასრულად, ან ზოგჯერ საერთოდ არ იწარმოება;
რესურსსკოლის მოსწავლეები და მშობლები არ არიან სათანადოდ ინფორმირებულნი ძალადობის, დისკრიმინაციის, არასათანადო მოპყრობისა და ასეთი შემთხვევების დროს მათზე რეაგირების მექანიზმების თაობაზე; ეს საკითხი განსაკუთრებით პრობლემურია იმის გათვალისწინებით, რომ სკოლებს აქვთ 24 საათიანი პანსიონური მომსახურების კომპონენტი;
რესურსსკოლებში, სპეციალისტების ნაკლებობის, ამ საკითხზე სკოლის პერსონალის დაბალი კვალიფიკაციისა და თანამშრომლებს შორის ნაკლები კომუნიკაციის გამო, არ ხერხდება სსსმ მოსწავლეების რთული ქცევის სათანადოდ იდენტიფიცირება.კომენტარები


ეტალონი

აღსანიშნავია, რომ ჩვენთან საუბრისას, დირექტორებმა აწ უკვე გასული სასწავლო წელიც შეაჯამეს

„როდესაც ამბობ, რომ „ეტალონში“ მონაწილეობდი და „ეტალონელი“ ხარ, ეს ძალიან საამაყო გრძნობაა“

20 კითხვის შედეგად კი გამარჯვებულებიც გამოვლინდნენ

გამარჯვებისთვის ერთმანეთს მცხეთის 18 სკოლის 90 მოსწავლე ეჯიბრება

2024 წლის „აფხაზეთის ა/რ ეტალონი მოსწავლე“ გამოვლინდა

სიახლეები

საგამოცდო ტესტი ცნობილია - აბიტურიენტების საურადღებოდ NAEC ინფორმაციას ავრცელებს

 2024 წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები გამოაქვეყნდა

„უფასო ფაკლუტეტების“ სია დამტკიცდა - მინისტრის ბრძანება გამოქვეყნდა

ფაქტი იყო, გამოცდა ყველანაირი მოცემულობით უნდა დაეწერა, ამიტომ, ფეხსაცმელი ნაგვის ურნაში, დანანების გარეშე, მოისროლა და გამოცდაზე გაიქცაპიროვნება
სკოლები

ბავშვებმა დაათვალიერეს ქუთაისი, ესტუმრნენ ბაგრატის ტაძარსა და სათაფლიას

საინტერესო

საკვებ რაციონში C ვიტამინით მდიდარი ხილის ჩართვა ამ სეზონზე ენერგიის შესანარჩუნებლად ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა

მაშ, რა საფრთხე იმალება მზიანი დღეების მიღმა?

იმ საგამოცდო ცენტრებთან, სადაც აბიტურიენტები აბარებენ, უცხო თვალიც კი შეამჩნევს მარაოებითა და ქოლგებით „შეიარაღებულ“ გულშემატკივრებს

„აბიტურიენტებს ვეტყვი, რომ არ მომბაძონ, არ ინერვიულონ, კარგად გამოიძინონ და ისე გავიდნენ გამოცდაზე“

საკუთარი კალმის, როგორც შეტანა, ასევე გამოტანა შესაძლებელია 

სიახლეები
საზოგადოება