სიახლეები
სიახლეები

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დებულებაში ცვლილება შევიდა - პრემიერის გადაწყვეტილება
29-09-2023
-
+


საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში, რომელიც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დებულებას ეხება, ცვლილება შევიდა და მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტის კომპეტენციები შემდეგი სახით ჩამოყალიბდა:

ა) მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირების პროცესში ჩართულობა და ამ პოლიტიკის განხორციელების სტრატეგიის შესრულების ხელშეწყობა;

ბ) საკანონმდებლო წინადადებების ინიციირება, რომლებიც უზრუნველყოფენ მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკის მოდერნიზაციას;

გ) ქვეყნის საჭიროებებზე ორიენტირებული სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუციების განვითარების მხარდაჭერა;

დ) მეცნიერებაში საბაზო დაფინანსების პარალელურად, შედეგზე ორიენტირებული დაფინანსების სისტემის იმპლემენტაცია;

ე) მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სფეროს მართვის სისტემის სრულყოფა;

ვ) უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებში კვლევების გზით ახალი ცოდნის შეტანის პროცესის ხელშეწყობა;

ზ) სამეცნიერო კვლევების სამართლიანი, ობიექტური (მონაცემებზე დაფუძნებული) და გამჭვირვალე შეფასების სისტემის დანერგვის ხელშეწყობა;

თ) მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სფეროში საერთაშორისო ურთიერთობებისა და თანამშრომლობის გაფართოება; ქართველ მკვლევართა საერთაშორისო კვლევით კოლაბორაციულ პროექტებში მონაწილეობის წახალისება;

ი) საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებებისა და კვლევების წახალისება საქართველოსა და მის საზღვრებს გარეთ;

კ) ახალგაზრდა მეცნიერთა მხარდამჭერი პროგრამების წახალისება;

ლ) მეცნიერების პოპულარიზაცია;

მ) კერძო სექტორსა და მეცნიერებას შორის კავშირის გაღრმავება; ტექნოლოგიური ტრანსფერის და კომერციალიზაციაზე ორიენტირებული პროექტების კვლევითი ნაწილის განხორციელების მხარდაჭერა;

ნ) ეროვნული სამეცნიერო საგრანტო კონკურსების ეფექტიანობის შეფასების პროცესში ჩართულობა/ხელშეწყობა;

ო) ქვეყნის მასშტაბით სამეცნიერო კვლევითი ინფორმაციის ეროვნული ელექტრონული პლატფორმის შექმნის ხელშეწყობა;

პ) უნივერსიტეტებში ინტეგრირებული სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების საქმიანობის ხელშეწყობა;

ჟ) სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის ოპტიმიზაციასა და მდგრადი განვითარების გეგმების განხორციელებაში ჩართულობა;

რ) საქართველოს სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის სტრატეგიის გათვალისწინებით, სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში, ქართული ენის კვლევისა და განვითარების მხარდაჭერა;

ს) საერთაშორისო დონეზე ქართული ენის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა;

ტ) ქართული დიასპორის წარმომადგენლებისათვის ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობა;

უ) მკაცრი აღრიცხვის ფორმების, გარდა განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტისა, ენობრივი სისწორის შემოწმება;

ფ) მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტის დებულებით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.


კომენტარები


ეტალონი
გთავაზობთ კონკურსის მეორე ეტაპის ყველაზე მაღალქულიან მონაწილეთა რეიტინგს
24 ნოემბერს „ეტალონი მოსწავლეები“ გამოვლინდნენ
სახალხო პროექტის უცვლელი მხარდამჭერია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
სიახლეები
სკოლის დამლაგებლებს, დარაჯებს... 20-40 %-ით ეზრდებათ ხელფასი - „მე დეტალურად ვიცი, რა ხელფასიც აქვთ“
„იქნებ 11-წლიანი გახადოთ სკოლაში სწავლა“ - 5 კითხვა განათლების მინისტრს
„ფილოსოფიურად გვინდა შევცვალოთ მასწავლებლის პროფესიული განვითარება“, - ახალი ხედვა მომავალი წლიდან დაინერგება
პიროვნება
სკოლები
„ცალკე გვაქვს კომპლექსური დავალების განმავითარებელი შეფასების რუბრიკა და ცალკე გვაქვს თემის განმსაზღვრელი შეფასების რუბრიკა“
საინტერესო
ბავშვები კომპლექსების გარეშე პრაქტიკულად არ არსებობენ
შესაძლოა ზედმეტმა აკრძალვებმა და „დასჯამ“, უარეს შედეგებამდე მიგვიყვანოს, გამოსავალი კი, სწორედ მასწავლებელი და მისი გულახდილი საუბარი აღმოჩნდეს
ბუნებაში გამართული აქტივობების შთაბეჭდილებები მოსწავლეებს დიდხანს გაჰყვებათ, ეს მათთვის სასიამოვნო მოგონება და საინტერესო გამოცდილება იქნება
ამის დასადგენად არაერთი გამოკითხვა ჩატარებულა, საბოლოო ჯამში, ყველა, ფაქტობრივად, ერთ პასუხამდე მიდის
სიახლეები
საზოგადოება