სიახლეები
სიახლეები, სხვა სიახლეები

სახელმწიფოსგან დახმარებას ეს ბავშვები მიიღებენ... - პრემიერს ბრძანება
23-02-2023
-
+


სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2023 წლის სახელმწიფო პროგრამა დამტკიცდა, რომლის ბიუჯეტიც შეადგენს 66 550 ათას ლარს.

პროგრამის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე (შემდგომში – შშმ) პირთა და ხანდაზმულთა უფლებების რეალიზება ხარისხიანი სოციალური სერვისის მიწოდების, ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა, საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის გზით. ასევე, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის, იურიდიულ და სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობა.

ვის შეეძლება ისარგებლოს პროგრამით - დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ქვეპროგრამების მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები, დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობის მქონე მიუსაფარი/ძალადობის მსხვერპლი ბავშვები, პირადობის ნეიტრალური მოწმობის, ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მქონე პირები, საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირები, საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელი პირები, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები.

აღსანიშნავია, რომ სამინისტრო უფლებამოსილია, განახორციელოს ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული მომსახურებების მონიტორინგი მომსახურებების კანონმდებლობით დადგენილ სტანდარტებთან და ამ პროგრამით განსაზღვრულ ღონისძიებებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით; ზრუნვის სააგენტო კი ვალდებულია, სამინისტროს მიაწოდოს შესაბამისი ინფორმაცია. ამასთან, სამინისტრო ვალდებულია, არ გაამჟღავნოს ფიზიკური პირის შესახებ მათთან დაცული პერსონალური მონაცემები, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი შემთხვევებისა.

სრული დოკუმენტი იხილეთ ბმულზე.


კომენტარები


ეტალონი
„ეტალონი“ სიახლეებითა და გამოწვევებით დატვირთულ 2022 წელს აჯამებს 
გურამ მაჭარაშვილს საქვეყნო მნიშვნელობის დეპუტატის წოდება მიენიჭა
სიახლეები
სასწავლო გაჩერებები - როგორ დავგეგმოთ და როდის გამოვიყენოთ მეთოდი?

„ბავშვებს გასაგებად უნდა ავუხსნათ, როგორ მოიქცნენ უცხოსთან ან თუნდაც ახლობელთან, რომელსაც საეჭვო ქცევებს შეამჩნევენ“

სკოლებმა ახალი დოკუმენტი მიიღეს - პრაქტიკული საქმიანობის დეტალები ცნობილია
პიროვნება
„მშობლებმა არჩევანი მოტივირებულ, კარგად მომზადებულ მასწავლებლებზე და მოწესრიგებულ სასწავლო გარემოზე უნდა შეაჩერონ“
„თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი სკოლის პედაგოგები მუდმივად სიახლეების ძიებაში არიან...“
„ჩემი თვალით დანახული ბავშვები ცხოვრებაზე ძალიან შეყვარებულები, ლაღები არიან“
„სასკოლო საზოგადოების წარმატებისა თუ წარუმატებლობის საფუძველი ადამიანური ურთიერთობებია“
„მხოლოდ ახლა, სკოლის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე დანიშვნის შემდგომ, გავიაზრე ბევრი რამ სხვაგვარად“
სკოლები
მსგავსი აქტივობები და ღონისძიებები მოსწავლეთა განვითარებას ხელს უწყობს
ეკოკომიტეტის წევრებმა ჩაატარეს გამოკითხვა 5 პრიორიტეტულ თემაზე, რომელთაგან ერთ-ერთი სამუშაოდ უნდა შერჩეული.
მოსწავლეებმა ერთხმად აღნიშნეს, რომ არ ითვლიან ქრომოსომებს და ამასთან დაკავშირებით საინტერესო პლაკატი მოამზადეს.
ამ დღესთან დაკავშირებით, მოსწავლეებს პრეზენტაცია მეთერთმეტე კლასის მოსწავლემ, მაგდა ბერიძემ წარუდგინა.
საინტერესო
სასწავლო გაჩერებები - როგორ დავგეგმოთ და როდის გამოვიყენოთ მეთოდი?
თუ მოსწავლე ოჯახზე დასმულ კითხვას არ პასუხობს, მას პატივი უნდა სცეთ და დაზუსტება არ მოსთხოვოთ
Gen Z; მილენიალები; Gen Alpha; X თაობა - როგორ იშიფრება და რას ნიშნავს თაობათა აღმნიშვნელი ეს სიტყვები
იმისთვის, რომ მოსწავლეებმა შემოქმედებითი შესაძლებლობები წარმოაჩინონ, გააქტიურდნენ და მოტივაცია გაეზარდოთ...
სიახლეები
საზოგადოება