სიახლეები
სიახლეები

მესამე თაობის ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით კანონში ცვლილებები შედის
23-11-2022
-
+


ზოგადი განათლების შესახებსაქართველოს კანონში ცვლილების შეტანას განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტმა მხარი მესამე მოსმენით დაუჭირა.

კანონპროექტის მიღება გამოწვეულია სპეციალური მასწავლებლების მიმართ ამჟამად არსებული საკანონმდებლო რეგულაციების დახვეწის, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისა და სასკოლო სასწავლო გეგმის განმარტების მესამე თაობის ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან შესაბამისობაში მოყვანის, პირის/მოსწავლის სკოლაში და სკოლიდან ტრანზიციის პროცესისდარეგულირების, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში კრიზისულ სიტუაციაზე რეაგირებისრეგულაციების, სკოლაში მომუშავე სპეციალისტებისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერებისსამინისტროს (შემდგომ - სამინისტრო) მმართველობის სფეროში დასაქმებული ფსიქოლოგებისპროფესიული სტანდარტების შექმნის საჭიროებიდან.

კანონპროექტი ცვლილებებს/სიახლეებს ითვალისწინებს რამდენიმე მიმართულებით, კერძოდ:

წარმოდგენილი კანონპროექტით ზუსტდება სპეციალური მასწავლებლის განათლებისათვისკანონით დადგენილი მოთხოვნები და ხდება უფრო მრავალფეროვანი, მოიცავს უფრო მეტალტერნატივას, რაც მეტ პირს მისცემს შესაძლებლობას დასაქმდეს სკოლაში ამ სტატუსით. კერძოდ, შემოთავაზებული ცვლილებების მიხედვით, ფართოვდება სპეციალური მასწავლებლის განათლებისადმი დადგენილი მოთხოვნები, რაც ზრდის სპეციალურ მასწავლებლად დასაქმებისა და კვალიფიციური კადრების მოზიდვის შესაძლებლობას.

ცვლილების შესაბამისად, სპეციალური მასწავლებელი უნდა აკმაყოფილებდეს მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტითდადგენილ მოთხოვნებს და ერთ-ერთ შემდეგ მოთხოვნას:

ა) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ან მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად მინიჭებული განათლების მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი (ზოგადიგანათლების შესაბამისი საფეხურის საგნის/საგნების სწავლების უფლების მითითებით) და ჩაბარებულიჰქონდეს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სპეციალური მასწავლებლის გამოცდა ანმოპოვებული ჰქონდეს სპეციალური მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დაძლევის დამადასტურებელი სერტიფიკატი;

ბ) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად მინიჭებული განათლების მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი და ამ პროგრამის ფარგლებში გავლილი უნდა ჰქონდესსპეციალური მასწავლებლის მომზადების მოდული;

გ) უნდა ჰქონდეს სპეციალური განათლების ან განათლების მეცნიერებების (ნაშრომი უნდა ეხებოდეს ინკლუზიურ განათლებას) დოქტორის აკადემიური ხარისხი;

დ) უნდა ჰქონდეს სულ მცირე ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი და გავლილი უნდა ჰქონდეს სპეციალური განათლების სამაგისტრო  პროგრამა ან ჩაბარებული ჰქონდეს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სპეციალური მასწავლებლის გამოცდა ან მოპოვებული ჰქონდესსპეციალური მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დაძლევის დამადასტურებელი სერტიფიკატი;

ე) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლობის უფლება უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტისმიხედვით ან სულ მცირე ფსიქოლოგის ბაკალავრის ან ოკუპაციური თერაპევტის აკადემიური ხარისხიდა ჩაბარებული ჰქონდეს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სპეციალური მასწავლებლისგამოცდა ან მოპოვებული ჰქონდეს სპეციალური მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლოპროგრამის დაძლევის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

ასევე, კანონპროექტით განისაზღვრება სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაზე გადასვლა და მასთან დაკავშირებული გარდამავალი დებულება. დეტალები


კომენტარები


ეტალონი
სახალხო პროექტის უცვლელი მხარდამჭერია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

იხილეთ  მეორე ეტაპის მონაწილეთა სია
სახალხო პროექტის უცვლელი მხარდამჭერია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
სიახლეები
სახალხო პროექტის უცვლელი მხარდამჭერია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

თბილისის საბავშვო ბაღში რეგისტრაცია გამოცხადდა - სააღმზრდელო პროცესი იანვრიდან დაიწყება 
„დასჯის მექანიზმი კი არ არის გამოწვევა, დღეს, ბულინგის პრვენციაზე უნდა ვიმუშაოთ სკოლებში“
პიროვნება
სკოლები
აღნიშნულ დღეს თანაკლასელების წინაშე საინტერესო ნამუშევრებით წარსდგა ნორჩი მხატვარი ლილე ბუაძე
პროგრამის ფარგლებში, დაწყებითი საფეხურის კლასებში, სტომატოლოგმა ჩაატარა სემინარები პირის ღრუს მოვლის შესახებ
მსგავსი გაკვეთილები და აქტივობები მოსწავლეებს სვხადასხვა საჭირო უნარს უვითარებს
კონფერენციაში მონაწილეობდნენ, როგორც უნივერსიტეტის პროფესორ- მასწავლებლები, ასევე სკოლის პედაგოგები
სკოლაში, მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლების მიზნით, პერიოდულად სხვადასხვა სახის აქტივობები იმართება
საინტერესო
ბავშვები კომპლექსების გარეშე პრაქტიკულად არ არსებობენ
შესაძლოა ზედმეტმა აკრძალვებმა და „დასჯამ“, უარეს შედეგებამდე მიგვიყვანოს, გამოსავალი კი, სწორედ მასწავლებელი და მისი გულახდილი საუბარი აღმოჩნდეს
ბუნებაში გამართული აქტივობების შთაბეჭდილებები მოსწავლეებს დიდხანს გაჰყვებათ, ეს მათთვის სასიამოვნო მოგონება და საინტერესო გამოცდილება იქნება
ამის დასადგენად არაერთი გამოკითხვა ჩატარებულა, საბოლოო ჯამში, ყველა, ფაქტობრივად, ერთ პასუხამდე მიდის
სიახლეები
საზოგადოება