სიახლეები
სიახლეები, სკოლამდელები - skolamdelebi.ge

საბავშვო ბაღები შემოწმდება და ტრენინგები ჩატარდება - ჩხენკელის ბრძანება
08-06-2022
-
+


„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის რეორგანიზაციის გზით საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებაში ცვლილება შევიდა, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა ფინანსური უზრუნველყოფის სამსახურის ფუნქციები და ასევე, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ავტორიზაციის ვალდებულება.

გარდამავალ პერიოდში, რომელიც მინისტრის ბრძანებით, განისაზღვრა 2030 წლის 1 იანვრამდე, ცენტრს ევალება:

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველსაყოფად ხარისხის უზრუნველყოფის გარე მექანიზმის განხორციელება; ასევე ცენტრი ახორციელებს ადრეული აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ავტორიზაციას;

საკოორდინაციო საბჭოს წევრები, კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, მონაწილეობენ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ავტორიზაციისა და სააპელაციო საბჭოების წევრების კანდიდატების შერჩევის პროცესებში; ცენტრის სტრუქტურულ ერთეულს კი წარმოადგენს ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური.

„ცენტრს ევალება: მოქმედი სამართლებრივი აქტების შესაბამისად ადრეული აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ავტორიზაციის პროცესის განხორციელება, ამ პროცესის სანდოობისა და  მისი შედეგების საჯაროობის უზრუნველყოფა;

ადრეული აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტების/პროცედურების განვითარების მიზნით, პროცესებში ჩართულობა, რეკომენდაციების შემუშავება და შესაბამისი წინადადებების ცენტრის დირექტორისთვის წარდგენა;

ადრეული აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ავტორიზაციის პირობების შემოწმების მიზნით, მონიტორინგის განხორციელება;

ადრეული აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ავტორიზაციის ექსპერტთა კორპუსის მართვა და განვითარება;

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების  ხარისხის უზრუნველყოფის და ავტორიზაციის საკითხებთან დაკავშირებით ადრეული აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის სამუშაო შეხვედრების ჩატარება;

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების  ხარისხის განვითარებაზე ორიენტირებული, ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელების მიზნით, ადრეული აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების, ადრეული აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ავტორიზაციის ექსპერტთა კორპუსის წევრების, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ავტორიზაციისა და სააპელაციო საბჭოების წევრებისთვის, ასევე სხვა დაინტერესებული პირებისთვის განმავითარებელი ღონისძიებების (ტრენინგები, სამუშაო შეხვედრები, კონფერენციები და სხვა) დაგეგმვა და განხორციელება;

ადრეული აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების და სხვა დაინტერესებული მხარეებისათვის რეკომენდაციებისა და სახელმძღვანელოების მომზადების პროცესის მხარდაჭერა;

ადრეული აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ავტორიზაციის ექსპერტთა კორპუსის წევრი ექსპერტების საქმიანობის შეფასების პროცესის მართვა და განხორციელება, შესაბამისი წინადადებების შემუშავება და დირექტორისთვის წარდგენა“, - აღნიშნულია ბრძანებაში.


კომენტარები


ეტალონი
გთავაზობთ კონკურსის მეორე ეტაპის ყველაზე მაღალქულიან მონაწილეთა რეიტინგს
„ეტალონი“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით მიმდინარეობს
კონკურსი სპეციალური პორტალის საშუალებით გაიმართა
23 ივნისს კონკურსის პირველი ეტაპი სამტრედიელი მოსწავლეებისთვის ჩატარდა
სიახლეები
100-ზე მეტი მოსწავლე კომპიუტერული ტექნიკის ვაუჩერითა და სგელით დაჯილდოვდა
„პროგრამაში ჩართულია 2 300 მასწავლებელი საქართველოს 1 300 სკოლიდან“ - მასწავლებლის სახლი
რომელ პრაქტიკოს მასწავლებლებს ჩაუთვალა გამოცდა ჩაბარებულად პრემიერმა - დეტალები
აუცილებელია თუ არა ჟურნალის დადასტურება იმ კლასებშიც, სადაც მხოლოდ განმავითარებელი შეფასებები იწერება
პიროვნება
სკოლები
სკოლაში მათი სპორტული მიღწევით ამაყობენ და მომავალშიც წინსვლას უსურვებენ
საინტერესო
„ამ მადლიან მადლისთვის გმადლობთ, მასწავლებელო!“ - ამ ლექსებით მეოთხეკლასელები პირველ მასწავლებელს დაემშვიდობებიან
ხანგრძლივი საზაფხულო არდადეგები მოსწავლეთა ფსიქიკაზე ცუდ გავლენას ახდენს
უსამართლობა ხომ არ არის მოსწავლეთა ბედნიერებასა და უბედურებაზე პასუხისმგებლობა მთლიანად მასწავლებლებს დავაკისროთ?
სიახლეები
საზოგადოება