სიახლეები
სიახლეები

იდენტიფიცირებული იქნეს ყველა სკოლა, სადაც პედაგოგების დეფიციტია - აუდიტი
12-05-2022
-
+


აუდიტის სამსახურმა პანდემიის პირობებში ზოგადი განათლების სფეროში არსებული ვითარება შეისწავლა და საკმაოდ სკანდალური დასკვნაც გამოაქვეყნდა.

დასკვნის თანახმად, სამინისტროს არ აქვს შემუშავებული დოკუმენტი, რომელშიც განსაზღვრული იქნება საგანგებო მდგომარეობის დროს განსახორციელებელი ღონისძიებები და მათი სავარაუდო გავლენა განათლების ხელმისაწვდომობასა და უწყვეტობაზე. რეაგირების ღონისძიებების დაგეგმვის მიზნით, აუდიტის პერიოდისთვის არ იყო დაწყებული, სხვადასხვა სცენარისა და პროგნოზის პირობებში, პანდემიისა და დისტანციური სწავლების შედეგების შეფასების პროცესი. სამინისტროს მიერ მასწავლებელთა დეფიციტის აღმოფხვრის მიზნით განხორციელებული პროგრამები სრულად ვერ უზრუნველყოფს მოსწავლეებს ყველა საგნისა და კლასის მასწავლებლით. შესაბამისად, ქვეყნის მასშტაბით მოსწავლეების გარკვეული რაოდენობა, მასწავლებლის დეფიციტის გამო ვერ იღებს სრულფასოვან ზოგად განათლებას. ანალიზის შედეგად ჩანს, რომ დისტანციური სწავლების ქვეპროგრამა შესაძლებლობას იძლევა უზრუნველყოს პროდუქტიულობა და ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა რეგიონებსა და დაშორებულ სოფლებში, როდესაც შეუძლებელია მასწავლებელთა დეფიციტის აღმოფხვრა მათი რეგიონებში მივლინების გზით.

რეკომენდაცია სამინისტროს

გაუთვალისწინებელი მოვლენების ზეგავლენის შემცირებისა და სისტემის სათანადოდ მზადყოფნის უზრუნველყოფის მიზნით, შემუშავდეს საგანგებო გეგმა, რომლითაც განისაზღვრება ის ღონისძიებები და მათზე პასუხისმგებელი შესაბამისი უწყებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ზოგადი განათლების უწყვეტობასა და მდგრადობას. ამასთანავე, პროგნოზისა და ანალიზის საფუძველზე შეფასდეს დისტანციური სწავლების შედეგები, მოსალოდნელი გავლენა და დაიგეგმოს შესაბამისი ღონისძიებები.

ეკომენდაცია ცენტრსა და სამინისტროს

ყველა მოსწავლის ზოგადი განათლებით სათანადოდ უზრუნველყოფისა და რესურსების პროდუქტიული გამოყენების მიზნით, სისტემის სხვადასხვა ერთეულის კოორდინაციის საფუძველზე იდენტიფიცირებულ იქნეს ყველა ის სკოლა და საგანი, სადაც არ არის პედაგოგი ან კვალიფიციური კადრის დეფიციტია. იმ პირობებში როდესაც არ არის მივლინებული მასწავლებელი, ასეთ საგნებში სათანადო პირობების უზრუნველყოფით, განხორციელდეს დისტანციური სწავლება.


კომენტარები


ეტალონი
კონკურსის პირველი და მეორე ეტაპები ტესტირების სპეციალური პორტალის საშუალებით გაიმართა
პირველი და მეორე ეტაპები ტესტირების სპეციალური პორტალის საშუალებით გაიმართა
გთავაზობთ კონკურსის მეორე ეტაპის ყველაზე მაღალქულიან მონაწილეთა რეიტინგს
„ეტალონი“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით დისტანციურ რეჟიმში მიმდინარეობსკონკურსის ყველა მონაწილე მოსწავლე „ეტალონის“ სპეციალური სახელობითი ონლაინ სიგელით დაჯილდოვდა
სიახლეები
განვითარებაზე ზრუნვას მასწავლებელს პროფესიული სტანდარტი ავალდებულებს
დირექტორი წარმოადგენს როლურ მოდელს სასკოლო საზოგადოებისათვის
„პროგრამა მასწავლებლისთვის, არ ნიშნავს, რომ გინდა თუ არა, ეს სკოლის წიგნებშია გაშლილი“
სკოლებში არსებობს სხვადასხვა საგნის კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა
პიროვნება
„უმთავრესი, რასაც მოსწავლეს ვასწავლით უფროსების და მეგობრების პატივისცემაა“
სკოლები
ეზოს გამწვანების საქმეში, როგორც მოსწავლეები, ასევე დირექციის წარმომადგენლები სიამოვნებით მონაწილეობდნენ
დაირგო 250 ძირი სხვადასხვა სახეობის ყვავილის ჩითილი და ასევე, მოაწესრიგეს ტერიტორია
„საგრანტო კონკურსი 3 თემას ეხებოდა: ჯანსაღი ცხოვრება, ნარჩენების მართვა და კლასგარეშე აქტივობები“
საინტერესო
უსამართლობა ხომ არ არის მოსწავლეთა ბედნიერებასა და უბედურებაზე პასუხისმგებლობა მთლიანად მასწავლებლებს დავაკისროთ?
არიან მასწავლებლები, რომლებმაც თავიანთი საქმიანობით, დაუღალავი შრომითა და ბრძოლით მსოფლიო შეცვალეს
„ერთ გაკვეთილზე ყველაფერს ვერ მოასწრებთ“ - რატომ შედიან საგნობრივი ექსპერტები სკოლებში
სიახლეები
საზოგადოება