სიახლეები
სიახლეები, საინტერესო

ცნებები, მკვიდრი წარმოდგენები, საკვანძო შეკითხვები, ინდექსები - ტერმინოლოგიური ლექსიკონი პედაგოგებისთვის
10-04-2022
-
+


ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვა 2019 წელს დაიწყო. მასწავლებლებს სიახლეებთან დაკავშირებით ტრენინგები ჩაუტარდათ, შემდეგ თეორიულად მიღებული ცოდნა პრაქტიკულ საქმიანობაში ე.წ. ქოუჩებმა შეუმოწმეს, თუმცა მიუხედავად ამისა, ბევრი პედაგოგისთვის ჯერ კიდევ გაუგებარია ტერმინები, რომელიც სასწავლო პროცესის დაგეგმვისას გამოიყენება.

რას ნიშნავს ინდექსები ქართ.დაწყ.(I).1? I უცხ.დაწყ.(I)1? ასეთ შემოკლებულ ინფორმაციას ყველა საგნის პედაგოგი შეხვდება.

სტანდარტში გაწერილ თითოეულ შედეგს წინ უძღვის ინდექსი, რომელიც მიუთითებს საგანს, სწავლების ეტაპსა და სტანდარტის შედეგის ნომერს; მაგ., ქართ.დაწყ.(I).1 „ქართ.“ - მიუთითებს საგანს „ქართული ენა და ლიტერატურა“; „დაწყ.(I).” - მიუთითებს I-IV კლასების სტანდარტს; „1“- მიუთითებს სტანდარტის შედეგის ნომერს.

I უცხ.დაწყ.(I)1.: „I უცხ.“ - მიუთითებს საგანს „პირველ უცხოურ ენას (ინგლისური ენა)“; „დაწყ.“ - მიუთითებს დაწყებით საფეხურს; „(I)“ – მიუთითებს, რომ სტანდარტი მოიცავს I-IV კლასებს; „1“ - მიუთითებს სტანდარტის შედეგის ნომერს.

რას ნიშნავს საკვანძო შეკითხვა?

საკვანძო შეკითხვა წარმოადგენს მაორგანიზებელ ელემენტს, რომელიც სასწავლო თემის ფარგლებში ასრულებს გაკვეთილ(ებ)ის მიზნის როლს. თემატური საკვანძო შეკითხვები გამომდინარეობს საფეხურებრივი საკვანძო შეკითხვებიდან და დაისმის თემის კონკრეტულ კონტექსტში. მათი ფუნქციაა:

  • მოსწავლის წინარე ცოდნის გააქტიურება, ცნობისმოყვარეობის გაღვივება, პროვოცირება ახალი ცოდნის შესაძენად;
  • სასწავლო თემის შედეგზე ორიენტირებულად სწავლა-სწავლების უზრუნველყოფა;
  • თემის სწავლა-სწავლების პროცესში შუალედური ეტაპების განსაზღვრა.
საფეხურეობრივი საკვანძო შეკითხვები – ისინი თემატური საკვანძო შეკითხვებისგან განსხვავებით სავალდებულო ხასიათისაა. საფეხურებრივი შეკითხვები განზოგადებულად განსაზღვრავენ ვექტორებს, რომლებიც სწავლა-სწავლების პროცესს შედეგებისკენ მიმართავს.


რა არის შეფასების ინდიკატორები?

შეფასების ინდიკატორები სტანდარტის შედეგებიდან გამომდინარეობს და აჩვენებს, რა უნდა შეძლოს მოსწავლემ კონკრეტული თემის ფარგლებში. სხვა სიტყვებით, ინდიკატორები წარმოადგენს კონკრეტულ თემაში რეალიზებულ შედეგებს. ინდიკატორებში დაკონკრეტებულია ცოდნის ის სავალდებულო მინიმუმი, რომელსაც მოსწავლე თემის ფარგლებში უნდა დაეუფლოს. შეფასების ინდიკატორებზე დაყრდნობით ყალიბდება კრიტერიუმები შეფასების რუბრიკებისთვის.

რა არის სამიზნე ცნება?

სამიზნე ცნება არის:

  • გრძელვადიანი მიზანი, რომელიც მთელი საფეხურის ფარგლებში რჩება ორიენტირად;
  • მუშავდება სხვადასხვა თემატურ კონტექსტში.

რას ნიშნავს მკვიდრი წარმოდგენები?

მკვიდრი წარმოდგენები განისაზღვრება სტანდარტის შედეგებზე დაყრდნობით. ეს არის ზოგადი წარმოდგენები, რომლებიც თემის შესწავლისას უნდა ჩამოყალიბდეს მოსწავლის ხანგრძლივ მეხსიერებაში მის (მოსწავლის) წინარე წარმოდგენებზე დაყრდნობით, რათა მას თემის ფარგლებში დასახული მიზნების მიღწევა გაუადვილდეს. მკვიდრი წარმოდგენები აზროვნების საყრდენია გაგების აქტების განსახორციელებლად. ეს არის ცოდნის ყველაზე უფრო ღრმა შრე. როდესაც მოსწავლე გაითავისებს, შეისისხლხორცებს და დასწავლილი თემა გონებითი ჩვევა გახდება.

ცნებები და მათი შესაბამისი მკვიდრი წარმოდგენები განსაზღვრულია სტანდარტით.

სწორედ ცნებები და მათი შესაბამისი მკვიდრი წარმოდგენებია ამოსავალი წერტილი კომპლექსური დავალების პირობის შედგენისას.


კომენტარები


ეტალონი
24 ივნისს „ეტალონის“ სამტრედიის დისტანციური კონკურსის ფარგლებში 2022 წლის „სამტრედიის ეტალონი მოსწავლე“ გამოვლინდა
გთავაზობთ კონკურსის მეორე ეტაპის ყველაზე მაღალქულიან მონაწილეთა რეიტინგს
„ეტალონი“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით მიმდინარეობს
კონკურსი სპეციალური პორტალის საშუალებით გაიმართა
სიახლეები
პედაგოგებს, მოსწავლეებსა და სტუდენტებს ჰქონდეთ ინფორმაცია - რომელი მეტროსადგურიდან, რომელ საგამოცდო ცენტრში მიხვალთ
მნიშვნელოვანია, საუკეთესო პრაქტიკის გამოვლენა - აქტივობაში მასწავლებლები მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩაერთნენ
სტუდენტებს მიეცემათ შესაძლებლობა, სწავლა განაგრძონ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში
100-ზე მეტი მოსწავლე კომპიუტერული ტექნიკის ვაუჩერითა და სგელით დაჯილდოვდა
მასწავლებლებს უნდა ჰქონდეთ მაგისტრის ხარისხი და უფროსის სტატუსი - მოთხოვნები, რომლებიც სკოლებმა უნდა დააკმაყოფილონ
პიროვნება
სკოლები
მასწავლებლები მოსწავლეებს ბავშვთა უფლებების კონვენციის შესახებ ესაუბრნენ
მოსწავლეებმა მაყურებელს სიმღერები, ცეკვები, ლექსები და ჩრდილების მინი თეატრალური დადგმა წარუდგინეს
„გილოცავთ, ბავშვებო, მრავალი წარმატება და სიხარული მოგეტანოთ თქვენი გულშემატკივრებისათვის!“
საინტერესო
რატომ არიან მასწავლებლები ყოველთვის დაღლილები - კვლევის შედეგი და რჩევები
„ამ მადლიან მადლისთვის გმადლობთ, მასწავლებელო!“ - ამ ლექსებით მეოთხეკლასელები პირველ მასწავლებელს დაემშვიდობებიან
ხანგრძლივი საზაფხულო არდადეგები მოსწავლეთა ფსიქიკაზე ცუდ გავლენას ახდენს
უსამართლობა ხომ არ არის მოსწავლეთა ბედნიერებასა და უბედურებაზე პასუხისმგებლობა მთლიანად მასწავლებლებს დავაკისროთ?
სიახლეები
საზოგადოება