სიახლეები
სიახლეები, უნივერსიტეტები

უნივერსიტეტებს სწავლის საფასურის გაზრდა მთავრობასთან შეთანხმებით შეეძლებათ - რა წერია ახალ კანონპროექტში
03-12-2021
-
+


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის კომპეტენცია, დაადგინოს უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამისათვის სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული და ნაწილობრივი ოდენობების მაქსიმალური, საშუალო და მინიმალური ოდენობები, აგრეთვე დადგენილია სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ვალდებულება, საქართველოს მოქალაქეებისათვის 2005-2006 სასწავლო წლიდან 2021-2022 სასწავლო წლის ჩათვლით უზრუნველყონ საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობების შესაბამისად უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის საფასურის განსაზღვრა.

საქართველოს პარლამენტმა განიხილა კანონპროექტი, რომლის თანახმადაც უმაღლესი განათლების დაფინანსების ახალი მოდელის შემუშავებამდე პერიოდში, ზემოაღნიშნული ვადა მომდევნო სასწავლო წლის (2022-2023) განმავლობაში გახანგრძლივდება.

„ერთი წლით, 2022-2023 სასწავლო წლის ჩათვლით, გახანგრძლივდება საქართველოს მთავრობის უფლებამოსილება განსაზღვროს სახელმწიფო სასწავლო გრანტების სრული და მაქსიმალური ოდენობა ასევე, ნაწილობრივი ოდენობები. ამასთან, ერთი წლით გახანგრძლივდება სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ვალდებულება სახელმწიფო სასწავლო გრანტების შესაბამისად განსაზღვრონ უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის საფასური. ასევე, თუკი დადგება საჭიროება უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის საფასური იყოს უფრო მეტი, ვიდრე სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მაქსიმალური ოდენობა, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება ვალდებული იქნება ეს საკითხი საქართველოს მთავრობას შეუთანხმოს“, - განაცხადა საკითხზე მომხსენებელმა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ, ვალერიან გობრონიძემ.

კანონპროექტის მიღების შედეგად საქართველოს მთავრობა 2022-2023 სასწავლო წლის ჩათვლით დაადგენს უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამისათვის სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული და ნაწილობრივი ოდენობების მაქსიმალურ, საშუალო და მინიმალურ ოდენობებს. ხოლო სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები საქართველოს მოქალაქეებისათვის, 2022-2023 სასწავლო წლის ჩათვლით, უზრუნველყოფენ, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობების შესაბამისად, უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის საფასურის განსაზღვრას.

ასევე, სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს მიეცემათ უფლება, საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით, განსაზღვრონ საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობისგან განსხვავებული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის საფასური.

„აღსანიშნავია, რომ „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის თანახმად, საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარდგინებით დაამტკიცოს სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის წლიური მოცულობა და ოდენობა, შესაბამისად, 2021 წლის 15 ივნისის N283 დადგენილებით განისაზღვრა 2021-2022 სასწავლო წლისათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე გასაცემი სახელმწიფო სასწავლო გრანტის წლიური მოცულობა 12 600 000 ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობა 2 250.0 ლარის ოდენობით. საგულისხმოა, რომ 2022-2023 სასწავლო წლის ჩათვლით წლიური სასწავლო გრანტის წლიური საპროგნოზო მოცულობა და ოდენობა განისაზღვრება იგივე ოდენობით. კანონპროექტი არ ითვალისწინებს დადგენილი სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობების გაზრდას“, - ვკითხულობთ კანონპროექტში.

პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში  ცვლილებებს 68 დეპუტატებმა მეორე მოსმენით მხარი დაუჭირა.


კომენტარები


სიახლეები
მოსწავლეთა რეკორდულმა რაოდენობამ დისტანციური სწავლა აირჩია
2022 წლის 25 იანვრისთვის სკოლაში 2 851 პრაქტიკოსი და მხოლოდ, 426 მაძიებელი მასწავლებელია
2008 წელს დედამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დაგვეტოვებინა მშობლიური სოფელი ვილდა და წამოვსულიყავით. ბევრმა რთულმა წელმა განვლო მას შემდეგ, უცხო მხარეში
სკოლები
პროექტი აღნიშნული მიმართულებით მოსწავლეების ინტერესის გაღვივებასა და განათლების მიღებას შეუწყობს ხელს
მოსწავლეები გლობალური ონლაინ პროექტის - „გაკვეთილი საზღვრების გარეშე“ აქტივობებში მონაწილეობენ
ჩემპიონატში  VI და VII კლასის ვაჟთა და გოგონათა გუნდები მონაწილეობდნენ
პროექტის მიზანია, 11-13 წლის მოზარდებში სოციალურ - ემოციური უნარების განვითარების ხელშეწყობა
სიახლეები
საზოგადოება