სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საინტერესო

არღვევს თუ არა დირექტორი კანონს, თუ კადრს კონკურსის გარეშე ასაქმებს? - მასწავლებლის სკოლაში დასაქმების წესი
25-09-2021
-
+


ახალი სასწავლო წლისთვის ვაკანსიები ბევრ სკოლაში გამოცხადდა. მასწავლებლობის მსურველები აღნიშნავენ, რომ ზოგიერთი სკოლის დირექტორი გადაწყვეტილებას ახალი კადრის აყვანაზე ერთპიროვნულად იღებს. ალბათ, ბევრს გსმენიათ მსგავსი ფრაზები: „რა აზრი აქვს გასაუბრებას? მაინც წინასწარ იციან, ვის მიიღებენ“, „დირექტორები გადაწყვეტილებას სუბიექტურად იღებენ“, „როდესაც ადგილი თავისუფლდება, დირექტორები უკვე დასაქმებულ მასწავლებლებში ანაწილებენ საათებს“ და ა.შ.

რამდენად სამართლიანია დირექტორებისგან მსგავსი გადაწყვეტილებები? აქვს თუ არა კანონით ამ ყველაფრის უფლება სკოლის ხელმძღვანელს?

არსებობს დოკუმენტი - მასწავლებლის საქმიანობის დაწყებისა და შეწყვეტის წესი, სადაც გაწერილია კანდიდატისადმი დადგენილი სპეციალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, კონკურსის ეტაპები და კონკურსის ჩაშლის/შეწყვეტის საფუძვლები.

კონკურსის გამოცხადება

 • შიდა და ღია კონკურსი ცხადდება სკოლაში მასწავლებლის, მოწვეული ან/და შემცვლელი მასწავლებლის ვაკანტური პოზიციის არსებობის შემთხვევაში.
 • ღია კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, რომელიც აკმაყოფილებს დადგენილ მოთხოვნებს,  ხოლო შიდა კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს მხოლოდ სკოლაში დასაქმებულ მასწავლებელს.
 • სკოლის შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველსაყოფად, სკოლა უფლებამოსილია, გამოაცხადოს კონკურსი იმ პოზიციაზე, რომელიც კონკურსის გამოცხადების მომენტისათვის არ არის ვაკანტური, მაგრამ არსებობს დადასტურებული საფუძველი, რომ აღნიშნული პოზიცია კონკურსის დასრულებამდე გახდება ვაკანტური.
 • სკოლაში მასწავლებლის ვაკანტური პოზიციის არსებობის შემთხვევაში არსებული ვაკანტური პოზიცია შეივსება შიდა კონკურსის საფუძველზე.
 • შიდა კონკურსით მასწავლებლის ვაკანტური პოზიციის ვერ შევსების შემთხვევაში, სკოლის დირექტორი უფლებამოსილია, გამოაცხადოს ღია კონკურსი.
 • სკოლის დირექტორი უფლებამოსილია, დასაბუთებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, სკოლაში მასწავლებლის ვაკანტური პოზიცია შეავსოს შიდა კონკურსის გამოცხადების გარეშე, ღია კონკურსის მეშვეობით.
 • სკოლაში კონკურსის გამოცხადება ხდება სკოლის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის – ბრძანების საფუძველზე, რომლითაც, ასევე განისაზღვრება კონკურსის ვადები, პირობები, საკონკურსო კომისიის შემადგენლობა და სხვა.
 • განცხადება ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ უნდა გამოქვეყნდეს საჯაროდ, ინტერნეტ სივრცეში არსებულ დასაქმების ვებგვერდზე – http://teacherjobs.ge/-ზე, ხოლო განცხადება შიდა კონკურსის შესახებ უნდა გამოქვეყნდეს საჯარო სკოლაში ყველა მასწავლებლებისათვის ხელმისაწვდომ ადგილას.
 • ინტერნეტ სივრცეში არსებულ დასაქმების ვებგვერდზე – http://teacherjobs.ge/-ზე კონკურსის განთავსების ვადები განისაზღვრება სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
 • სკოლა უფლებამოსილია ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ ინფორმაცია დამატებით განათავსოს სკოლის ვებგვერდზე, ასევე შრომით ურთიერთობებთან დაკავშირებულ შესაბამის ვებგვერდებზე, სოციალურ ქსელებსა და ბეჭდვით ორგანოებში.
 • კონკურსის გამოცხადების შესახებ შეტყობინება უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს:

ა) შესაბამისი სკოლის დასახელებას;

ბ) ღია კონკურსის წესით შესავსები მასწავლებლის ვაკანტური თანამდებობის დასახელებას და საგნის/კლასის მითითებას;

გ) კანდიდატის მიმართ წაყენებულ  საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს;

დ) ინფორმაციას სამუშაო საათების  შესახებ;

ე) ინფორმაციას სავარაუდო შრომის ანაზღაურების შესახებ;

ვ) შესაბამისი  სკოლის საკონტაქტო ინფორმაციას;

ზ) სამუშაოს დაწყების თარიღს;

თ) განცხადების წარდგენის ბოლო ვადას;

ი) სხვა ინფორმაციას სკოლის გადაწყვეტილებით.

კონკურსის გამოცხადების შემდეგ, სკოლა რეზიუმეებს გადაარჩევს და მისთვის სასურველ კანდიდატებს დაუკავშირდება. მეორე ეტაპი გასაუბრებაა. კომისია გადაწყვეტილების მიღებიდან ათი კალენდარული დღის ვადაში, თითოეულ კანდიდატს ელექტრონულად ან/და წერილობით აცნობებს მის მიმართ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ.

ობიექტური მიზეზის არსებობის შემთხვევაში, სკოლა უფლებამოსილია, შეწყვიტოს გამოცხადებული კონკურსი ნებისმიერ ეტაპზე, კანდიდატისათვის კომისიის საბოლოო გადაწყვეტილების გაცნობამდე.

ამავე დოკუმენტში წერია, რომ სკოლის შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველსაყოფად, გადაუდებელი აუცილებლობის არსებობისას, დირექტორი უფლებამოსილია მოწვეული ან/და შემცვლელი მასწავლებლები დაასაქმოს სკოლაში კონკურსის გარეშე.

 


კომენტარები


სიახლეები
გამოცდა მზადდება მასწავლებლის პროფესიულ სტანდარტზე დაყრდნობით
ვალდებულია თუ არა პედაგოგი, სკოლაში „მწვანე ბარათი“ წარადგინოს - პასუხი აქტუალურ კითხვაზე

მანდატურის სამსახურმა უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია, რომელ სკოლაში სწავლობს მოსწავლე, ბავშვის საგაკვეთილო პროცესზე დასწრება; აკადემიურ მოსწრება; ჩანაწერები მის ქცევაზე...

„დირექტორს უფლებამოსილება შეიძლება შეუწყდეს საპენსიო ასაკის მიღწევისას“ - რა წერია კანონში
სკოლები
იანვრიდან სკოლის ადმინისტრაციის თანამშრომლები გაზრდილ ანაზღაურებას მიიღებენ
ინტელექტ-ჩემპიონატი „ეტალონი“ახალციხელი მოსწავლეებისთვის დისტანციურ რეჟიმში ჩატარდა
აღსანიშნავია, რომ დაჩი აბულაძე მუნიციპალიტეტის ყველაზე მაღალქულიან მონაწილეთა რეიტინგში მოხვდა
მათგან 2 - ნანა შარიქაძე და თინათინ ინდუაშვილი, მეორე ეტაპზე გადავიდა და ოქროს სიგელები დაიმსახურეს
კონკურსის პირველ ეტაპზე შემდეგი მოსწავლეები მონაწილეობდნენ:
სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საზოგადოება