სიახლეები
სიახლეები

დირექტორს უფლება აქვს, მასწავლებლები კონკურსის გარეშე დაასაქმოს
21-07-2021
-
+


ცნობილია, რომ ის პრაქტიკოსი პედაგოგები, რომლებიც ტესტის ჩაბარებას ვერ შეძლებენ, სკოლას დატოვებენ და მათ სამუშაო ადგილზე, სასწავლო წლის დაწყებამდე ერთი თვით ადრე სკოლაში ვაკანსია უნდა გამოცხადდეს. როგორ ცხადდება კონკურსი და რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს საგანმანათლებლო დაწესებულება, ეს მკაცრადაა გაწერილი.

შიდა და ღია კონკურსი ცხადდება სკოლაში მასწავლებლის, მოწვეული ან/და შემცვლელი მასწავლებლის (შემდგომში – მასწავლებელი)  ვაკანტური პოზიციის არსებობის შემთხვევაში და მასში მონაწილეობის უფლება აქვს ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, რომელიც აკმაყოფილებს ამ წესით დადგენილ მოთხოვნებს,  ხოლო შიდა კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს მხოლოდ შესაბამის სკოლაში დასაქმებულ მასწავლებელს.

„სკოლის შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველსაყოფად, სკოლა უფლებამოსილია, გამოაცხადოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული კონკურსი იმ პოზიციაზე, რომელიც კონკურსის გამოცხადების მომენტისათვის არ არის ვაკანტური, მაგრამ არსებობს დადასტურებული საფუძველი, რომ აღნიშნული პოზიცია კონკურსის დასრულებამდე გახდება ვაკანტური; სკოლაში მასწავლებლის ვაკანტური პოზიციის არსებობის შემთხვევაში არსებული ვაკანტური  პოზიცია შეივსება შიდა კონკურსის საფუძველზე“.

კანონით, ასეა - სკოლა ჯერ შიდა კონკურსით ავსებს ვაკანსიას და მხოლოდ ამის შემდეგ აცხადებს ღია კონკურსს, ვაკანტური პოზიციის შესავსებად.

„სკოლაში კონკურსის გამოცხადება ხდება სკოლის დირექტორის ინდივიდუალურi ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის – ბრძანების საფუძველზე, რომლითაც, ასევე განისაზღვრება კონკურსის ვადები, პირობები, საკონკურსო კომისიის შემადგენლობა და სხვა.

განცხადება ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ უნდა გამოქვეყნდეს საჯაროდ, ინტერნეტ სივრცეში არსებულ დასაქმების ვებგვერდზე – http://teacherjobs.ge/-ზე, ხოლო განცხადება შიდა კონკურსის შესახებ უნდა გამოქვეყნდეს საჯარო სკოლაში ყველა მასწავლებლებისათვის ხელმისაწვდომ ადგილას.

ასევე, სკოლა უფლებამოსილია, ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ ინფორმაცია დამატებით განათავსოს სკოლის ვებგვერდზე, შრომით ურთიერთობებთან დაკავშირებულ შესაბამის ვებგვერდებზე, სოციალურ ქსელებსა და ბეჭდვით ორგანოებში.

კონკურსის გამოცხადების შესახებ შეტყობინება კი უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს:

ა) შესაბამისი სკოლის დასახელებას;

ბ) ღია კონკურსის წესით შესავსები მასწავლებლის ვაკანტური თანამდებობის დასახელებას და საგნის/კლასის მითითებას;

გ) კანდიდატის მიმართ წაყენებულ  საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს;

დ) ინფორმაციას სამუშაო საათების  შესახებ;

ე) ინფორმაციას სავარაუდო შრომის ანაზღაურების შესახებ;

ვ) შესაბამისი  სკოლის საკონტაქტო ინფორმაციას;

ზ) სამუშაოს დაწყების თარიღს;

თ) განცხადების წარდგენის ბოლო ვადას;

ი) სხვა ინფორმაციას სკოლის გადაწყვეტილებით.

განცხადებების წარდგენის ვადა განისაზღვრება სკოლის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით, რომელიც არ შეიძლება იყოს ათ კალენდარულ დღეზე ნაკლები.

თუმცა ამ ყველაფერთან ერთად, სკოლის დირექცია უფლებამოსილია, მასწავლებელი ყოველგვარი კონკურსის გარეშე დაასაქმოს, „სკოლის შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველსაყოფად და გადაუდებელი აუცილებლობის არსებობისას“.


კომენტარები


სკოლები
ინტელექტ-ჩემპიონატ „ეტალონის“ 2021 წლის პირველი პერიოდის ღონისძიება-კონკურსი დისტანციურ ფორმატში ჩატარდა
პროექტის მიზანი იყო მოსწავლეებს, რომლებიც მომავალში სამედიცინო განხრით აპირებენ სწავლას, ლაბორატორიული მედიცინისა და პრაქტიკული უნარების კურსი გაევლოთ
მე-7 კლასის მოსწავლემ, დიმა კუციამ ინგლისურენოვან პროექტში სერტიფიკატი დაიმსახურა
სკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს კონკურსში „ჩემი საშობაო ზღაპარი“
მშობელთა ჩართულობა სწავლების  დაწყებით საფეხურზე  აქტიური იყო, საბაზო-საშუალო საფეხურზე, მშობლების მხრიდან ნაკლები აქტიურობა გამოიკვეთა
სიახლეები
როგორც აქამდე იყო ცნობილი, პრაქტიკოს მასწავლებლებს 2021 წლის ზაფხულში კომპეტენციის დადასტურების ბოლო შანსი ჰქონდათ
ავაღორძინეთ ქართული სექტორი და  ირგანჩაის საჯარო სკოლაში ნამდვილად ტრიალებს ქართული სული
მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში ცვლილებები შევიდა
ზოგადი განათლების შესახებ კანონში მკაფიოდაა გაწერილი რამდენიმე პუნქტი, რომელიც შესაძლოა სასწავლო პროცესის გადადების საფუძველი გახდეს
მიმდინარე წლის ივნისიდან ინტელექტ-ჩემპიონატის ფარგლებში 22 მუნიციპალიტეტის „ეტალონი“ მოსწავლე გამოვლინდა
საინტერესო
როგორი ღიმილიანიც ახლა ჩანს ლაშა, ზუსტად ასეთი იყო ბავშვობაშიც
პიროვნება
ავაღორძინეთ ქართული სექტორი და  ირგანჩაის საჯარო სკოლაში ნამდვილად ტრიალებს ქართული სული
ჩვენ ყველანი, განურჩევლად მოსწავლისა, მშობლისა, მასწავლებლისა ერთი დიდი ოჯახი ვართ
ვცდილობთ, პანსიონს არ ჰქონდეს მხოლოდ, სკოლის სახე - ერთი დიდი ოჯახია
ეტალონი
მიმდინარე წლის ივნისიდან ინტელექტ-ჩემპიონატის ფარგლებში 22 მუნიციპალიტეტის „ეტალონი“ მოსწავლე გამოვლინდა
გამარჯვებულ სამეულს გადაეცემა დიპლომები და განათლების სამინისტროს სახელით ტექნიკის ფულადი ვაუჩერები
სიახლეები
საზოგადოება