სიახლეები
სიახლეები

დირექტორს უფლება აქვს, მასწავლებლები კონკურსის გარეშე დაასაქმოს
21-07-2021
-
+


ცნობილია, რომ ის პრაქტიკოსი პედაგოგები, რომლებიც ტესტის ჩაბარებას ვერ შეძლებენ, სკოლას დატოვებენ და მათ სამუშაო ადგილზე, სასწავლო წლის დაწყებამდე ერთი თვით ადრე სკოლაში ვაკანსია უნდა გამოცხადდეს. როგორ ცხადდება კონკურსი და რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს საგანმანათლებლო დაწესებულება, ეს მკაცრადაა გაწერილი.

შიდა და ღია კონკურსი ცხადდება სკოლაში მასწავლებლის, მოწვეული ან/და შემცვლელი მასწავლებლის (შემდგომში – მასწავლებელი)  ვაკანტური პოზიციის არსებობის შემთხვევაში და მასში მონაწილეობის უფლება აქვს ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, რომელიც აკმაყოფილებს ამ წესით დადგენილ მოთხოვნებს,  ხოლო შიდა კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს მხოლოდ შესაბამის სკოლაში დასაქმებულ მასწავლებელს.

„სკოლის შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველსაყოფად, სკოლა უფლებამოსილია, გამოაცხადოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული კონკურსი იმ პოზიციაზე, რომელიც კონკურსის გამოცხადების მომენტისათვის არ არის ვაკანტური, მაგრამ არსებობს დადასტურებული საფუძველი, რომ აღნიშნული პოზიცია კონკურსის დასრულებამდე გახდება ვაკანტური; სკოლაში მასწავლებლის ვაკანტური პოზიციის არსებობის შემთხვევაში არსებული ვაკანტური  პოზიცია შეივსება შიდა კონკურსის საფუძველზე“.

კანონით, ასეა - სკოლა ჯერ შიდა კონკურსით ავსებს ვაკანსიას და მხოლოდ ამის შემდეგ აცხადებს ღია კონკურსს, ვაკანტური პოზიციის შესავსებად.

„სკოლაში კონკურსის გამოცხადება ხდება სკოლის დირექტორის ინდივიდუალურi ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის – ბრძანების საფუძველზე, რომლითაც, ასევე განისაზღვრება კონკურსის ვადები, პირობები, საკონკურსო კომისიის შემადგენლობა და სხვა.

განცხადება ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ უნდა გამოქვეყნდეს საჯაროდ, ინტერნეტ სივრცეში არსებულ დასაქმების ვებგვერდზე – http://teacherjobs.ge/-ზე, ხოლო განცხადება შიდა კონკურსის შესახებ უნდა გამოქვეყნდეს საჯარო სკოლაში ყველა მასწავლებლებისათვის ხელმისაწვდომ ადგილას.

ასევე, სკოლა უფლებამოსილია, ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ ინფორმაცია დამატებით განათავსოს სკოლის ვებგვერდზე, შრომით ურთიერთობებთან დაკავშირებულ შესაბამის ვებგვერდებზე, სოციალურ ქსელებსა და ბეჭდვით ორგანოებში.

კონკურსის გამოცხადების შესახებ შეტყობინება კი უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს:

ა) შესაბამისი სკოლის დასახელებას;

ბ) ღია კონკურსის წესით შესავსები მასწავლებლის ვაკანტური თანამდებობის დასახელებას და საგნის/კლასის მითითებას;

გ) კანდიდატის მიმართ წაყენებულ  საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს;

დ) ინფორმაციას სამუშაო საათების  შესახებ;

ე) ინფორმაციას სავარაუდო შრომის ანაზღაურების შესახებ;

ვ) შესაბამისი  სკოლის საკონტაქტო ინფორმაციას;

ზ) სამუშაოს დაწყების თარიღს;

თ) განცხადების წარდგენის ბოლო ვადას;

ი) სხვა ინფორმაციას სკოლის გადაწყვეტილებით.

განცხადებების წარდგენის ვადა განისაზღვრება სკოლის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით, რომელიც არ შეიძლება იყოს ათ კალენდარულ დღეზე ნაკლები.

თუმცა ამ ყველაფერთან ერთად, სკოლის დირექცია უფლებამოსილია, მასწავლებელი ყოველგვარი კონკურსის გარეშე დაასაქმოს, „სკოლის შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველსაყოფად და გადაუდებელი აუცილებლობის არსებობისას“.


კომენტარები


ეტალონი
20 კითხვის შედეგად გამარჯვებულები გამოვლინდნენ
„ეტალონის“ გუნდური ჩემპიონატი ამჯერად ხულოს სტუმრობს
„ეტალონის“ გუნდური ჩემპიონატი ფოთში ჩატარდა
ღონისძიებას ფოთის მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსი მასპინძლობს
„ეტალონის“ გუნდური ჩემპიონატი ამჯერად ლენტეხს ესტუმრა
სიახლეები
თბილისის ბაღების თანამშრომლები გაორმაგებულ ანაზღაურებას მიიღებენ - საზაფხულო ბაღებში რეგისტრაცია 5 ივნისს იწყება
ტესტირების თარიღები ცნობილია - მაქსიმალური ქულები და ნიმუშები
მეთორმეტე კლასის მოსწავლეებისთვის ჟურნალში ცვლილებების შეტანის ვადა ცნობილია
20 კითხვის შედეგად გამარჯვებულები გამოვლინდნენ
პედაგოგების საყურადღებოდ - მომხმარებლის სახელის დამახსოვრების ფუნქცია ჩართულია ელექტრონულ ჟურნალში
პიროვნება
ნუნუ ჩაკვეტაძე: „არ ვეთანხმები, ქიმიკოსმა საათების გამო ქიმიაც ასწავლოს და ბიოლოგიაც - მე ამის უფლება ვერ მივეცი საკუთარ თავს“
სკოლები
აღნიშნული ექსკურსიის ორგანიზატორები იყვენენ პედაგოგები - მედეა ყაჯილაშვილი და ინგა ხვედელიძე
მოსწავლეებმა მოაწყვეს გამოსამშვიდობებელი ღონისძიება, გაიხსენეს სკოლაში გატარებული წლები
 
მოსწავლეებმა შესაძლებლობები წარმოაჩინეს და საინტერესო გამოცდილება მიიღეს
საინტერესო
რა ტრადიციებთანაა დაკავშირებული სკოლის დამთავრება სხვადასხვა ქვეყანასა თუ კულტურაში
ნეიროქსელი არ უშვებს გრამატიკულ შეცდომებს
გახსოვდეთ, მოსწავლეთა მიღწევებზე პასუხისმგებელი მხოლოდ თქვენ არ ხართ - არის რიგი ფაქტორები, რაც მასწავლებლის კონტროლს არ ექვემდებარება


დიფერენციაციის თეორიის საკლასო ოთახში რეალიზება მასწავლებლისთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა 
უნდა დაეხმაროს თუ არა მასწავლებელი, მოსწავლეს აღმოაჩინოს აფანტაზია საკუთარ თავში?
სიახლეები
საზოგადოება