სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
სიახლეები

5 შემთხვევა, როდესაც სკოლა დისტანციურ სწავლებაზე გადადის - სკოლებში სასწავლო პროცესის დისტანციურად წარმართვის წესი და პირობები დამტკიცდა
09-09-2020
-
+


ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო პროცესის დისტანციურად წარმართვისა და მიღებული შედეგების შეფასების წესი და პირობები დამტკიცდა.

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მიხეილ ჩხენკელის ბრძანებით განისაზღვრა დისტანციური სწავლების მოდელები, დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლისა და დასწრებულ სწავლებაზე დაბრუნების წინაპირობები.

სკოლაში დისტანციური სწავლების რომელიმე მოდელზე გადასვლის წინაპირობა შეიძლება იყოს:

ა) სკოლაში/დასახლებაში/მუნიციპალიტეტში/ქვეყანაში არსებული სხვადასხვა გადამდები დაავადებით გამოწვეული მდგომარეობისას დადგენილი დროებითი შეზღუდვები;

ბ) რთული მეტეოროლოგიური/ექსტრემალური პირობებით ან ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეული დროებითი შეზღუდვები;

გ) სკოლაში მიმდინარე დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაგეგმილ ვადებში შეუსრულებლობისას ან გადაუდებელი სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას;

დ) ცალკეულ საგანში/საგნებში ადამიანური რესურსის (მასწავლებლის) დეფიციტი;

ე) ცალკეულ საგანში/საგნებში თანამედროვე ინოვაციური სასწავლო ტექნოლოგიების დანერგვა ან სკოლის მიერ სხვა დასაბუთებული მოთხოვნის შემთხვევაში.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვები დგინდება საქართველოს მთავრობის ან/და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“, „ბ“ და გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში დისტანციური სწავლების დაშვებისა და დისტანციური სწავლების განხორციელების პერიოდის შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად რესურცენტრს ამ წესის დანართი №1-ით განსაზღვრული განაცხადის ფორმასთან ერთად უნდა წარედგინოს:

ა) ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შემთხვევაში – საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და/ან მისი შესაბამისი უწყების წერილობითი რეკომენდაცია სკოლის/სკოლების სრულად დახურვის შესახებ კონკრეტული ვადის მითითებით;

ბ) ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შემთხვევაში – შესაბამისი რესურსცენტრის დასაბუთებული შუამდგომლობა;

გ) ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის შემთხვევაში – სკოლის შუამდგომლობა სარეაბილიტაციო სამუშაოების განმახორციელებელი ორგანიზაციისა და სამუშაოების ზედამხედველობაზე პასუხისმგებელი უწყების, ან კერძო სკოლის შემთხვევაში – თავად სკოლის დასაბუთებულ მიმართვასთან ერთად შესაბამისი ვადის მითითებით.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევები საჯარო სკოლისთვის დგინდება სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ, შესაბამისი საჯარო სკოლის და საგანმანათლებლო რესურსცენტრის დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

კომენტარები


სკოლები
მოსწავლეები შესარჩევი ტურის ტესტირებაში ინტერესით ჩაერთვნენ
სკოლის დირექცია პედაგოგებს, მოსწავლეებს და მშობლებს სასწავლო წლის დაწყებას ულოცავს
სიახლეები
წერტილოვან შეზღუდვებს იმ სკოლებში დააწესებს, სადაც კორონავირუსით ინფიცირების ფაქტი დადასტურდება
რაღაც ადგილებში გაიხსნა საკლასო სწავლა და შემდეგ მოხდა ისე, რომ იმ სკოლაში ინფიცირების შემთხვევა გამოვლინდა და ისევ გადავიდნენ დისტანციურ რეჟიმზე
სწავლის პროცესში მეცადინეობა ჩატარდება რეალური ტესტებისა და სავარჯიშოების გამოყენებით
საინტერესო
საკვებზე კატეგორიული უარი შესაძლოა საფრთხილო იყოს
„ბავშვებს მაშინაც შეუძლიათ ვირუსის გავრცელება როცა ანტისხეულები აქვთ“
რას ნიშნავს სიტყვები, რომელთა არსებობაც პანდემიის დროს შევიტყვეთ
პიროვნება
ბავშვობა ჩოხატაურში, შუასურებში გაატარა, თუმცა მოგვიანებით ცხოვრება ქობულეთს დაუკავშირა
ეტალონი
II ეტაპზე გადასული მოსწავლეები ერთმანეთს „ხობის ეტალონი მოსწავლის“ ტიტულის მოპოვებაში შეეჯიბრებიან
ტესტირების დღესთან დაკავშირებით, ჩემპიონატში ჩართული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ყველა სკოლა ინფორმირებულია
II ეტაპზე გადასული მოსწავლეები ერთმანეთს „თეთრიწყაროს ეტალონი მოსწავლის“ ტიტულის მოპოვებაში შეეჯიბრებიან
ტესტირება სკოლებში „ეტალონიდან“ მიწოდებული ტესტებისა და ინსტრუქციის შესაბამისად შერჩეული პედაგოგების მიერ ჩატარდება
II ეტაპზე გადასული მოსწავლეები ერთმანეთს „კასპის ეტალონი მოსწავლის“ ტიტულის მოპოვებაში შეეჯიბრებიან
სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საზოგადოება