სიახლეები
სიახლეები

შექმენით გარემო, სადაც მოსწავლეს არ გაუჩნდება შეცდომების დაშვების შიში - ყველაფერი, რაც განმავითარებელ შეფასებას ეფექტურს გახდის
30-07-2022
-
+


განმავითარებელი შეფასება თითოეული მოსწავლის განვითარების დინამიკას ადგენს და  სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებისკენაა მიმართული. 

განმავითარებელი შეფასება მოსწავლის ინდივიდუალურ წინსვლას ზომავს. ამ ტიპის შეფასება ეხმარება როგორც მოსწავლეებს, ასევე მასწავლებლებს, მათ შეუძლიათ, დააკვირდნენ და გამოიტანონ დასკვნები თავიანთ მიღწევებზე, გაიაზრონ რისი სწავლება მოხდა, რა პრობლემები წარმოიშვა მიმდინარე სწავლების პროცესში და სწავლების რა ნაწილი მოითხოვს შემდგომ დახვეწას.

ეროვნული სასწავლო გეგმის თანახმად, განმავითარებელი შეფასების მიზნებია:

 • სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება;
 • მოსწავლის წინსვლისა და განვითარების ხელშეწყობა.

მისი ამოცანებია:

 • ცოდნის კონსტრუირებისა და ცოდნათა ურთიერთდაკავშირების პროცესის შეფასება;
 • წინარე ცოდნის/წარმოდგენების დადგენა;
 • მოსწავლის მიერ თავისივე ძლიერი და სუსტი მხარეების დადგენის უნარის შეფასება;
 • მოსწავლის მიერ საკუთარი წინსვლის ხელშესაწყობად გააზრებული ნაბიჯების გადადგმის უნარის შეფასება;
 • ცოდნის სამივე კატეგორიის ათვისების პროცესის შეფასება;
 • ცოდნის ერთობლიობათა ფუნქციურად გამოყენების უნარის შეფასება.

განმავითარებელი შეფასების დროს ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი და ეფექტური უკუკავშირი. სწორედ უკუკავშირის მეშვეობით უნდა მოხდეს ნაკლოვანებების გამოსწორება, რაც საბოლოო ჯამში სწავლების პროცესს უფრო ეფექტურს გახდის.

მასწავლებელი განმავითარებელის შეფასების სტრატეგიების გამოყენებით უნდა დაეხმაროს მოსწავლეებს, კრიტიკულად გააანალიზონ თავიანთი მუშაობის ხარისხი და უჩვენოს, თუ როგორ შეიძლება მისი გაუმჯობესება. განმავითარებელი შეფასების არსი სწორედ მოსწავლეთა მიღწევების დონის ამაღლება და მათი შესაძლებლობების გაფართოებაა. წარმატების კრიტერიუმი კი იმით განისაზღვრება, თუ რა ისწავლა მოსწავლემ ახალი, რა გამოასწორა, რამდენად გაიზარდა მისი სწავლის ხარისხი წინარე შედეგებთან შედარებით.

როგორ გავხადოთ განმავითარებელი შეფასება ეფექტური?

 • მნიშვნელოვანია, მოსწავლე თავად იყოს ჩართული განმავითარებელ შეფასებაში. სწავლის პროცესის შეფასება მოსწავლეს გამოუმუშავებს დამოუკიდებლად სწავლის უნარ-ჩვევებს, დაეხმარება სწავლის სტრატეგიების ათვისებაში, საშუალებას მისცემს, გაცნობიერებულად შეუწყოს ხელი საკუთარ წინსვლასა და წარმატებას.
 • შეფასებაში ჩართვის ძირითად მიზანს წარმოადგენს მოსწავლის გათვითცნობიერება სწავლის პროცესებში, რაც მას ამ პროცესების გააზრებულად და დამოუკიდებლად მართვას შეასწავლის. თუ მოსწავლე კარგად გაიაზრებს დავალების მიზანს იგი უკეთ დაინახავს იმ ნაბიჯებს, რომლებიც უნდა გადადგას სასურველი შედეგის მისაღწევად და უფრო გააზრებულად წარმართავს მიზნისაკენ მიმავალ პროცესებს. მაგალითად, თუ კომპლექსური დავალების დასრულებისას მას ვთხოვთ, გააანალიზოს რა ნაბიჯები გადადგა, რა შედეგს მიაღწია, რა მიდგომა გამოიყენა, კიდევ რომელი მიდგომის გამოყენება შეიძლებოდა ან აჯობებდა, რამ შეუქმნა პრობლემა, რა გაუჭირდა ან ვერ გადაჭრა და რატომ, რა გაუადვილდა, რამ შეუწყო ხელი წარმატებაში და სხვ., ეს ხელს შეუწყობს მისი სწავლის ქმედუნარიანობის გაზრდას.
 • მოსწავლეებმა უზრუნველყონ თვითშეფასება და ურთიერთშეფასება.
 • მასწავლებელმა გასცეს ეფექტური და კონსტრუქციული უკუკავშირი, რომელიც ფოკუსირებულია მიღწეული შედეგების ხარისხზე.
 • ეფექტური და კონსტრუქციული უკუკავშირი ასევე მნიშვნელოვანია, რათა მოსწავლეებმა იცოდნენ, რა უნდა გაკეთდეს სწავლის შემდგომი გაუმჯობესებისთვის.
 • საჭიროა სწავლა-სწავლებისადმი ერთობლივი მიდგომა, რაც გულისხმობს ანალიზზე, დისკუსიასა და რეფლექსიაზე აქცენტირებას.
 • მასწავლებელმა უნდა შექმნას ატმოსფერო, სადაც მოსწავლეს არ გაუჩნდება შეცდომების დაშვების შიში.

შეგახსენებთ, რომ  I-IV კლასებსა და V კლასის პირველ სემესტრში მხოლოდ განმავითარებელი შეფასება გამოიყენება, V კლასის მეორე სემესტრსა და VI-XII კლასებში კი განმავითარებელთან ერთად აუცილებელია განმსაზღვრელი შეფასებაც.


კომენტარები


ეტალონი
„ეტალონის გუნდური ჩემპიონატი“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლებისთვის გაიმართა
დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრში „ეტალონის“ გუნდურ ჩემპიონატი მოსწავლეთა მაღალი ჩართულობის ფონზე წარიმართა
სიახლეები
„ველოდებით დასკვნას შემდეგი რეაგირებისთვის. ამ წუთისთვის, მეტის თქმა, სამწუხაროდ, არ შემიძლია“
„არიან პედაგოგები, რომლებსაც გამომუშავებული აქვთ, რომ უნდა უყვირონ ბავშვს, უნდა ეჩხუბონ, მიაყენონ სიტყვიერი შეურაცხყოფა  თვლიან, რომ ეს არაფერი არ არის“
მოსწავლის ბულინგზე სკოლაში შიდაგამოძიება დაიწყო - „გამოწვევაა ბავშვებს შორის ძალადობა“...
პიროვნება
„მშობლებს სკოლის სახელით ვეტყოდი, მომავალში უფრო აქტიურად ჩაერთონ სკოლის ცხოვრებასა და სასკოლო საზოგადოების საქმიანობაში“
სკოლები
აღსანიშნავია, რომ „ეტალონი“ ერთგულ ეტალონელებს დასწრებით რეჟიმში დაუბრუნდა
ეს დღე ემოციური და დასამახსოვრებელი იყო როგორც პედაგოგთა, ასევე მოსწავლეთათვის
მოსწავლეებმა, ახალი სასწავლო წელი, ახალი იმედებით, გაორმაგებული ენთუზიაზმითა და დიდი შემართებით დაიწყეს
სკოლაში საქართველოს დროშა აღმართეს და სახელმწიფო ჰიმნი გააჟღერეს
აღსანიშნავია, რომ სკოლის კარი მოსწავლეებმა დიდი ჟრიამულითა და ხალისით შეაღეს
საინტერესო
ზოგჯერ ისე ხდება, რომ მოსწავლეს უცხო ენის სწავლა უჭირს
მასწავლებელი უკვე ახსნილ ასოს წერს დაფაზე, მოსწავლეებმა კი პირველებმა უნდა ამოიცნონ დაწერილი ასო
როგორ უნდა გახდე უკეთესი მასწავლებელი? - ამისთვის უცხოელი მკვლევარები 2 ძირითად რჩევებს გთავაზობთ
სიახლეები
საზოგადოება