სიახლეები
სიახლეები, საინტერესო

შეუძლიათ თუ არა მაძიებლის პროგრამაში ჩართულებს კურსის რამდენიმე დღეში გავლა? - დოკუმენტები, რომელთა საფუძველზეც მაძიებელი მასწავლებლები ფასდებიან
20-03-2022
-
+


მაძიებლობის კურსი იმ მასწავლებლებისთვისაა განკუთვნილი, რომლებიც სქემაში არ არიან ჩართულნი. კურსის ფარგლებში მაძიებლები თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას იღებენ, პროგრამის წარმატებით დაძლევის შემთხვევაში კი უფროსის სტატუსი ენიჭებათ. ამასთან, აუცილებელია, რომ მაძიებელმა კურსის დასრულებამდე მასწავლებლის კომპეტენცია დაადასტუროს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მას წარმატებით დაძლეული პროგრამა არ ჩაეთვლება, სკოლა კი მასთან თანამშრომლობას შეწყვეტს.

მასწავლებლის მაძიებელი პროგრამის ხანგრძლივობას თავად ირჩევს - მოკლევადიან ან გრძელვადიან კურსს. მოკლე კურსი გულისხმობს მინიმუმ 4 თვეს და 10 გაკვეთილის ჩატარებას, რომელსაც აკვირდება ტუტორი (პირი, რომელიც ფასილიტაციას უწევს მაძიებელს და ეხმარება კურსის პრაქტიკული ნაწილის დაძლევაში).

გრძელვადიანი კურსი კი გულისხმობს ორ წელს. 20 გაკვეთილის ჩატარების ვალდებულება აქვს ყველა იმ პირს, ვინც კურსის ხანგრძლივობად აირჩევს ერთ წელზე მეტ ვადას. ოცივე გაკვეთილს უნდა დაესწროს ტუტორი და მოამზადოს შესაბამისი შეფასება.

შესაძლებელია თუ არა მაძიებლის პროგრამის რამდენიმე დღეში გავლა ნაცვლად 4 თვისა ან 2 წლისა?

მაძიებლები კურსის განმავლობაში რამდენიმე მოდულს გადიან, თითოეული განვლილი თემის ბოლოს კი ელექტრონულ სისტემაში  ფასდებიან. საკითხები არჩეული ვადის შესაბამისადაა გადანაწილებული. თეორიული ცოდნის მიღების პარალელურად მაძიებლებმა პრაქტიკულ ნაწილში განხორციელებული აქტივობები რეფლექსიების სახით უნდა წარადგინონ. მაძიებლებს დროზე ადრე, პროგრამის დაწყებიდან რამდენიმე დღეში კურსის დასრულება არ შეუძლიათ, რადგან პრაქტიკული ნაწილის შესრულება საკმაო დროს მოითხოვს, თუმცა თუ პრაქტიკის შეფასებისთვის საჭირო ყველა დოკუმენტი მაძიებელს ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული ექნება, მაგრამ პროგრამის დასრულების ბოლოს აღმოჩნდება, რომ რეიტინგულ შკალაზე საჭირო ზღვარი ვერ გადალახა, მას თეორიული ნაწილის თავიდან გავლა, დამოუკიდებლად შეუძლია. ელექტრონულ სისტემაში თითოეულ საკითხზე ვიდეო გაკვეთილებია მოცემული მიუხედავად იმისა, რომ თეორიული ნაწილი ვრცელია, თუ მაძიებელი მოინდომებს, 2-3 დღეში პროგრამას დაძლევს და თეორიული ნაწილის შეფასებას ანუ შკალაზე მოცემულ რეიტინგს გაიუმჯობესებს.

რა დოკუმენტების საფუძველზე შეფასდებიან მაძიებლობის პროგრამაში ჩართული პირები?

მაძიებლებმა პორტფოლიოში უნდა განათავსონ დოკუმენტები:

  1. გაკვეთილის გეგმა, კლასგარეშე აქტივობების გეგმა, თვითშეფასება, ტუტორის/დირექტორის ანგარიში, სამოქმედო გეგმის ანგარიში, თვითგანვითარებაზე ზრუნვა, ჩატარებული გაკვეთილების, კლასგარეშე აქტივობების კურსის, კვირის რეფლექსიები.
  2. სსსმ მოსწავლის უნარების შეფასების დასკვნა/ანგარიში და შესაბამისი ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
  3. კლასგარეშე აქტივობის (პროექტული მუშაობა/კლუბური მუშაობა/საწრეო მუშაობა და სხვა) გეგმა და რეფლექსია განხორციელებული აქტივობის შესახებ.
  4. თვითშეფასების კითხვარი და პროფესიული განვითარების ინდივიდუალური გეგმა.

კომენტარები


ეტალონი
24 ივნისს „ეტალონის“ სამტრედიის დისტანციური კონკურსის ფარგლებში 2022 წლის „სამტრედიის ეტალონი მოსწავლე“ გამოვლინდა
გთავაზობთ კონკურსის მეორე ეტაპის ყველაზე მაღალქულიან მონაწილეთა რეიტინგს
„ეტალონი“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით მიმდინარეობს
კონკურსი სპეციალური პორტალის საშუალებით გაიმართა
სიახლეები
პედაგოგებს, მოსწავლეებსა და სტუდენტებს ჰქონდეთ ინფორმაცია - რომელი მეტროსადგურიდან, რომელ საგამოცდო ცენტრში მიხვალთ
„გთხოვთ, ნუ ჩაკლავთ მათში თავდაჯერებულობისა და ღირსების გრძნობას“
მნიშვნელოვანია, საუკეთესო პრაქტიკის გამოვლენა - აქტივობაში მასწავლებლები მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩაერთნენ
სტუდენტებს მიეცემათ შესაძლებლობა, სწავლა განაგრძონ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში
100-ზე მეტი მოსწავლე კომპიუტერული ტექნიკის ვაუჩერითა და სგელით დაჯილდოვდა
პიროვნება
სკოლები
დირექტორმა, ლიანა პილტოიანმა წარადგინა წლიური ანგარიში
საინტერესო
რატომ არიან მასწავლებლები ყოველთვის დაღლილები - კვლევის შედეგი და რჩევები
„ამ მადლიან მადლისთვის გმადლობთ, მასწავლებელო!“ - ამ ლექსებით მეოთხეკლასელები პირველ მასწავლებელს დაემშვიდობებიან
ხანგრძლივი საზაფხულო არდადეგები მოსწავლეთა ფსიქიკაზე ცუდ გავლენას ახდენს
უსამართლობა ხომ არ არის მოსწავლეთა ბედნიერებასა და უბედურებაზე პასუხისმგებლობა მთლიანად მასწავლებლებს დავაკისროთ?
სიახლეები
საზოგადოება