სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
სიახლეები

ავტობუსების ნაწილი - 40, ნაწილი კი 60 თეთრიანია - რა იცვლება თბილისი საკრებულოს გადაწყვეტილებით
25-11-2021
-
+


თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროდ განსაზღვრული ავტობუსებით (M2 კატეგორია) მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფების დამტკიცების შესახებ საკრებულოს დადგენილებაში ცვლილები შევიდა, რომელიც ძალაში 2021 წლის 1 დეკემბრიდან შევა.

ცვლილებები შეეხო პირველი მუხლის შემდეგ პუნქტებს:

ა) „ბ.ბ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;

ბ) „გ.გ“ და „გ.დ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
გ.გ) №№16, 38, 124, 208 მარშრუტებზე – 0,6 ლარის ოდენობით;
გ.დ) №№7, 42, 53, 80, 182 მარშრუტებზე – 0,5 ლარის ოდენობით;

გ) „გ.ე“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;

დ) „დ.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
დ.გ) №87 მარშრუტზე – 0,6 ლარის ოდენობით;

ე) „ე.დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ე.დ) №№ 5, 28, 54, 55, 70, 71, 84, 91, 95, 103, 105, 113, 119, 155, 156, 162, 185, 189, 190, 191, 199 მარშრუტებზე - 0,5 ლარის ოდენობით.

კომენტარები


სიახლეები
სკოლებში სახელოვნებო განათლების სწავლების უფლება პროფესიული განათლების მქონე დარგის სპეციალისტებსაც ექნებათ
სტანდარტები შესაბამისობაში იქნება ახალი სკოლის მოდელის კონცეფციასთან

პრაქტიკოსების ნაწილს გამოცდით სტატუსის ამაღლება 2025 წლამდე შეეძლებათ - ცვლილება სპეცმასწავლებლებს ეხება
„სკოლებში მივიდა მითითებები, დირექტივები, რომელიც ცალსახად კანონის დარღვევაა. დირექტორებს ეუბნებიან, მასწავლებლებს ხელი მოაწერინონ განცხადებაზე" 
„ისტორიული პროცესები აღწერილია გამართულად, კომპეტენტურად და მრავალმხრივად“ - სამინისტროს განმარტება
სკოლები
პროექტის დასახელება იყო: „უმარტივესი მიკროორგანიზმებით გამოწვეული მძიმე ინფექციური დაავადება - მალარია“
სკოლაში ამ თემასთან დაკავშირებით საინტერესო აქტივობა განხორციელდა
სკოლის დირექტორი ნონა ივანიძე ამაყობს მოსწავლეთა მიღწევებით
სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საზოგადოება