სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
სიახლეები

მასწავლებლებს ესგ-ს შედეგების აღქმა უჭირთ
24-10-2021
-
+


საქართველოს სკოლებში მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვა მიმდინარეობს. როგორ განათლების სამინისტროს ანგარიშში ვკითხულობთ 2020 წლის შემოდგომის სემესტრში არაერთმა გაუთვალისწინებელმა ფაქტორმა იჩინა თავი. მაგალითდ, მასწავლებლებს უჭირთ ერთმანეთისგან გამიჯნონ მიმდინარე და შემაჯამებელი განმავითარებელი კომენტარები, სკოლის დირექტორების ნაწილი კი არ იღებს სათანადო პასუხისმგებლობას სკოლის თემის განვითარებაზე ორიენტირებულ პროექტებთან დაკავშირებით.

ანგარიშის თანახმად პრობლმები გამოვლინდა შემდეგი 4 მიმართულებით: კომპლექსური დავალების კლასში განხორციელება მასწავლებლების მხრიდან, განმავითარებელი შეფასების წარმოება, კვლევის შედეგების (სასკოლო კულტურის კვლევა, მოსწავლეთა მიღწევები) შესწავლა, სასკოლო კურიკულუმის შექმნა-განვითარება.

კომპლექსური დავალების კლასში განხორციელება მასწავლებლების მხრიდან

„მიუხედავად მკაცრი მოთხოვნისა, ქოუჩების დიდმა ნაწილმა პირველ ნაბიჯად არ დაისახეს პროცესების კომპლექსური დავალების შეტანით დაწყება. ამის გამო, ბევრ სკოლასა და საგანში პირველი კომპლექსური დავალებები ნოემბრის თვეში განხორციელდა. ამის შედეგია ის, რომ ზოგიერთი მასწავლებელი მხოლოდ ერთი კომპლექსური დავალებით შემოიფარგლა. სწავლა-სწავლების დისტანციურ რეჟიმში გადასვლასთან დაკავშირებით ტექნოლოგიური თუ სხვა ტიპის სირთულეების დამატებასთან ერთად, მასწავლებლებს გაუჭირდათ კომპლექსური დავალებების შესაბამისად დანერგვა“, - ვკითხულობთ ანგარიშში.

რაც შეეხება შინაარსობრივ მხარეს, როოგრც ანგარიშშია აღნიშნული აქ პრობლემა შეიქმნა შეფასების კრიტერიუმების სამიზნე ცნების მკვიდრ წარმოდგენებთან დაკავშირებისა და სასწავლო პროცესში კომპლექსური დავალების ადგილის მართებულად განსაზღვრის მიმართულებით.

განმავითარებელი შეფასების წარმოება

„განმავითარებელი შეფასების კომპონენტთან დაკავშირებით ინსტრუქციები დაქსაქსულად მივიდა სკოლაში, რამაც ამოცანის არაერთმნიშვნელოვანი აღქმა გამოიწვია“, - ვკითხულობთ დოკუმენტში.

აქვე აღნიშნულია, რომ მასწავლებლებს უჭირთ ერთმანეთისგან გამიჯნონ მიმდინარე და შემაჯამებელი განმავითარებელი კომენტარები, უჭირთ, რომ განმავითარებელი შეფასება მიმართონ გრძელვადიანი მიზნისკენ (სამიზნე ცნებისკენ). ასევე ისინი საკმარისად კარგად ვერ ხედავენ კომპლექსური დავალების პოტენციალს განმავითარებელი შეფასების საქმეში და უჭირთ განმავითარებელი შეფასების წარმოება/შემაჯამებელი კომენტარის ჩამოყალიბება.

კვლევის შედეგების (სასკოლო კულტურის კვლევა, მოსწავლეთა მიღწევები) შესწავლა

ამ მიმართულებით პროცედურულ პრობლემებში გამოვლინდა, რომ პანდემიური სიტუაციის გამო გაჭირდა შეხვედრების გამართვა სასკოლო საზოგადოების წევრებს შორის, სკოლის დირექტორების ნაწილი კი არ იღებს სათანადო პასუხისმგებლობას სკოლის თემის განვითარებაზე ორიენტირებულ პროექტებთან დაკავშირებით.

რაც შეეხება მიმართულების შინაარსობრივ პრობლემებს, ანგარიშის თანახმად ჭირს სასკოლო პროექტებისთვის ორიგინალური იდეების ჩამოყალიბება, რომლებიც ერთდროულად პრიორიტეტულ თემებზე და სკოლის, როგორც ორგანიზაციის, განვითარებაზეც იქნება ორიენტირებული.

სასკოლო კურიკულუმის შექმნა-განვითარება

დოკუმენტში არნიშნულია, რომ დაგვიანდა სამინისტროს მხრიდან სრულყოფილი ნიმუშების მიწოდება სკოლებისთვის. ფრაგმენტული მაგალითებით კი მთლიანობითი სურათის დანახვა გაჭირდა, ხოლო მასწავლებლებს უჭირთ სასწავლო პროცესის დაგეგმვისას მთავარ მაორგანიზებლად სამიზნე ცნებების და ეროვნული სასწავლო გეგმის შედეგების აღქმა.


კომენტარები


სიახლეები
სკოლებში სახელოვნებო განათლების სწავლების უფლება პროფესიული განათლების მქონე დარგის სპეციალისტებსაც ექნებათ
სტანდარტები შესაბამისობაში იქნება ახალი სკოლის მოდელის კონცეფციასთან

პრაქტიკოსების ნაწილს გამოცდით სტატუსის ამაღლება 2025 წლამდე შეეძლებათ - ცვლილება სპეცმასწავლებლებს ეხება
„სკოლებში მივიდა მითითებები, დირექტივები, რომელიც ცალსახად კანონის დარღვევაა. დირექტორებს ეუბნებიან, მასწავლებლებს ხელი მოაწერინონ განცხადებაზე" 
„ისტორიული პროცესები აღწერილია გამართულად, კომპეტენტურად და მრავალმხრივად“ - სამინისტროს განმარტება
სკოლები
პროექტის დასახელება იყო: „უმარტივესი მიკროორგანიზმებით გამოწვეული მძიმე ინფექციური დაავადება - მალარია“
სკოლაში ამ თემასთან დაკავშირებით საინტერესო აქტივობა განხორციელდა
სკოლის დირექტორი ნონა ივანიძე ამაყობს მოსწავლეთა მიღწევებით
სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საზოგადოება