სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
სიახლეები

კონკურსი გამოცხადდა საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრების შესარჩევად - ვადები და პირობები
02-12-2019
-
+


განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრების კანდიდატურათა შესარჩევად კონკურსი გამოაცხადა. ცენტრის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე 17 კანდიდატი შეირჩევა. განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა კი 4 დეკემბერია.

იხილეთ შესარჩევ კანდიდატთა რაოდენობა:

 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ფორმითა და კერძო სამართლის იურიდიული პირის ფორმით დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლები (ადმინისტრაციული, სასწავლო/აკადემიური, სამეცნიერო პერსონალი), აგრეთვე, სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების სამეცნიერო პერსონალის წარმომადგენლები – 12;
 • დამსაქმებელთა წარმომადგენლები, განათლების მიმართულებით მომუშავე სამოქალაქო (არასამთავრობო) სექტორისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები – 3;
 • საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს წარმომადგენელი - 1;
 • უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტი - 1.
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ფორმითა და კერძო სამართლის იურიდიული პირის ფორმით დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენელი, აგრეთვე, სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების სამეცნიერო პერსონალის წარმომადგენელი, უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
 • სასწავლო/აკადემიური ან სამეცნიერო შესაბამის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 10 წლიანი გამოცდილება;
 • საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების, განხორციელებისა და განვითარების სპეციფიკის ცოდნა და/ან ამ პროცესებში მონაწილეობის გამოცდილება;
დამსაქმებელთა, ასევე განათლების მიმართულებით მომუშავე სამოქალაქო (არასამთავრობო) სექტორისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:

 • მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
 • შესაბამის სფეროში საშუალო ან ზედა რგოლის მენეჯერულ პოზიციებზე მუშაობის გამოცდილება;
 • საბჭოს წევრობის კანდიდატად წარდგენის დროისთვის მოქმედი დამსაქმებლის სტატუსის ქონა.
სტუდენტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:

 • არანაკლებ მაგისტრატურის სტუდენტის სტატუსის (აქტიური) ქონა;
 • მაღალი აკადემიური მოსწრება;
 • სტუდენტურ და საგანმანათლებლო აქტივობებში ჩართულობა.
განცხადების წარდგენის ვადა და წესი: 

საბჭოს წევრობის კანდიდატის წარდგენის შესახებ განცხადება  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში (შემდეგში - „სამინისტრო“) შესაძლებელია წარადგინოს ორგანიზაციამ ან ფიზიკურმა პირმა:

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების, სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების, დამსაქმებლის, სამოქალაქო (არასამთავრობო) ან საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ საბჭოს წევრობის კანდიდატის წარდგენის შემთხვევაში,   სამინისტროს წარედგინება განცხადება (დანართი N1);

კანდიდატის მიერ მიმართვის შემთხვევაში სამინისტროს წარედგინება განცხადება (დანართი N2).

განცხადებას უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტები:

ავტობიოგრაფია (CV);
სამოტივაციო წერილი (არაუმეტეს 500 სიტყვისა);
ცნობა სამუშაო ადგილიდან;
ცნობა სტუდენტის აქტიური სტატუსის შესახებ (სტუდენტის შემთხვევაში);
უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
გ) განცხადების შემოტანის ბოლო ვადა  - 4 დეკემბერი;

 დამატებითი ინფორმაცია:

ავტორიზაციის საბჭოს წევრი არ შეიძლება იყოს საჯარო მოხელე, აკრედიტაციის საბჭოს ან სააპელაციო საბჭოს წევრი;
წარდგენილი კანდიდატი შესაძლებელია განხილულ იქნეს სააპელაციო საბჭოს წევრობის კანდიდატად განცხადების ფორმაში შესაბამისი თანხმობის დაფიქსირების საფუძველზე.
ავტორიზაციის საბჭოს უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება ერთი წლით;

განცხადებების მიღება წარმოებს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში.

კომენტარები


სკოლები
ფორუმზე ქუთაისის სხვადასხვა სკოლის პედაგოგებმა ერთმანეთს საუკეთესო გამოცდილება გაუზიარეს
სიახლეები
აზიის განვითარების ბანკი 50 მლნ საინვესტიციო პროექტს განახორციელებს
ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის 2020 წლის  5 თებერვლის 18:00 სთ-მდე გაგრძელდება
რეგისტრაცია რამდენიმე ეტაპიანი იქნება და დაახლოებით ერთი თვე გაგრძელდება
2020 წლის აბიტურიენტთა ცნობარი მხოლოდ ექლექტრონული ფორმით გამოქვეყნდება და ბეჭდური ჟურნალის სახით აღარ გამოიცემა
საინტერესო
ამ ნიშნის ქვეშ დაბადებული ადამიანი ყოველთვის მიისწრაფის გონებრივი განვითარებისკენ
პიროვნება
„ბავშვებს გააზრებული აქვთ, რომ უსწავლელად წინ ვერ წავლენ“
ეტალონი
etaloni.ge ტესტირების შესაფასებლად კონკურსში ჩართულ პირებს დაუკავშირდა
23 იანვარს ოზურგეთში საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატ „ეტალონის“ 2019-2020 სასწავლო წლის სეზონის I ეტაპის ტესტირება ჩატარდება.
23 იანვარს ონში საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატ „ეტალონის“ 2019-2020 სასწავლო წლის სეზონის I ეტაპის ტესტირება ჩატარდება.
23 იანვარს ამბროლაურში საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატ „ეტალონის“ 2019-2020 სასწავლო წლის სეზონის I ეტაპის ტესტირება ჩატარდება.
21 იანვარს გარდაბნის საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატ „ეტალონის“ 2019-2020 სასწავლო წლის სეზონის I ეტაპის ტესტირება ჩატარდება.
საზოგადოება