სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
ინტერვიუ

„ეტალონის“ პროექტები ახალგაზრდებში მოტივაციას ზრდის - აჭარის განათლების მინისტრის შეფასება
05-02-2019
-
+


„აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტი აქტიურადაა ჩაბმული etaloni.ge-სა და izrune.ge-ს პროექტებში, ადგილობრივი მთავრობა კი მათი მხარდამჭერია“, - აღნიშნულ განცახდებას etaloni.ge-სთან საუბრისას აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი ინგა შამილიშვილი აკეთებს და ამბობს, რომ აღნიშნულ პროექტებს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია მოსწავლეთა სასკოლო ცხოვრებაში.

რაც შეეხება აჭარის რეგიონში განათლების სისტემაში განხორციელებულ და დაგეგმილ პროექტებს, როგორც ინგა შამილიშვილი ჩვენთან საუბრისას აცხადებს,  აჭარის განათლების სამინისტრო განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს სკოლების ინფრასტრუქტურულ გაუმჯობესებასა და სწავლების თანამედროვე სტანდარტების დამკვიდრებას.

ინგა შამილიშვილი:

- 2018 წელს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად  განხორციელდა 5 საჯარო სკოლის მშენებლობა და 12 სკოლის სრული რეაბილიტაცია. სამინისტროს პროგრამით სკოლები აღიჭურვა ახალი ინვენტარით და სკოლის ბიბლიოთეკებში განახლდა წიგნადი ფონდი. 2019 წელს იგეგმება 8 სკოლის მშენებლობა და 10 სკოლის რეაბილიტაცია. პროგრამის 2019 წლის ბიუჯეტია 7 467 340 ლარი. გარდა ამისა გაგრძელდება სკოლების ინვენტარით, ლაბორატორიებითა და მხატვრული ლიტერატურით უზრუნველყოფა, სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

- როგორია აჭარის მაღალმთიანი სოფლებში სკოლების მდგომარეობა, რა შეღავათებით სარგებლობენ ეს სკოლები და რა ძირითადი გამოწვევები რჩება გადასაჭრელი?

- წლების განმავლობაში საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში ჩადებული თანხების ზრდის შედეგად რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო  ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი ნაწილი (80%) მოწესრიგებულია და აკმაყოფილებს თანამედროვე სტანდარტებს, რაც შესაძლებელს ხდის მომავალში გაცილებით მეტი თანხის გამოყოფას განათლების ხარისხისა და ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიმართულებით.

აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე სულ 229 საჯარო სკოლაა. 2012-2018 წლებში აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 18 საჯარო სკოლის მშენებლობა და 100 სკოლის სრული და ნაწილობრივი  რეაბილიტაცია.

მაღალმთიან აჭარაში წლების განმავლობაში გამოწვევად რჩებოდა სკოლებში წიგნადი ფონდის განახლების საკითხი.  სამინისტრომ 2012 წლიდან დაიწყო სკოლების ბიბლიოთეკებით უზრუნველყოფის პროგრამის განხორციელება და დღეის მდგომარეობით მაღალმთიანი  აჭარის 100 საჯარო სკოლას გადაეცა ახალი მხატვრული ლიტერატურა, ხოლო 17 სკოლა აღიჭურვა სასკოლო ლაბორატორიით.

აქვე მინდა აღვნიშნო აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს პროგრამა - „ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის“, რომლის მიზანია მაღალმთიანი აჭარის საჯარო სკოლებში სხვადასხვა საგნის მასწავლებელთა ვაკანსიების კონკურსის წესით შევსება. ამ ეტაპზე პროგრამის ფარგლებში დასაქმებულია ინგლისური ენის, მათემატიკისა და ქიმიის 30 პედაგოგი.

2018 წლიდან „ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის“ პროგრამაში ჩართული პედაგოგების სახელფასო ანაზღაურება გაიზარდა და მათ ყოველთვიურად დამატებით 1000 ლარი ეძლევათ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსგან.

- თუ სარგებლობენ გარკვეული შეღავათებით აჭარის მცირე კონტიგენტიანი სკოლები?

- სკოლების დაფინანსება ხორციელდება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ. ვაუჩერული სისტემის ახალი დაფინანსება  სკოლებისთვის საჭირო ფინანსურ რესურსს უზრუნველყოფს. თუ სკოლას წარმოეშვა გარკვეული ფინანსური პრობლემა, საჭიროების არგუმენტირებით დამატებით თანხებს გამოყოფს სამინისტრო.

„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონი 2016 წლის იანვრიდან ამოქმედდა. აჭარის რეგიონში ეს კანონი შეეხო  საჯარო სკოლების 60%-ზე მეტს. აღნიშნული კანონი მთის მაცხოვრებლებისთვის სხვადასხვა შეღავათს ითვალისწინებს.  

- აჭარის რეგიონის სკოლების დიდი ნაწილი გახლავთ etaloni.ge - ს ხელმომწერი და სკოლების სიახლეები აქტიურად ქვეყნდება ჩვენს საიტზე. etaloni.ge ორიენტირებულია საგანმანათლებლო სექტორში მიმდინარე მოვლენების ოპერატიულად და ობიექტურად გაშუქება-გაანალიზებაზე. თქვენი აზრით, რამდენად უწყობს etaloni.ge ხელს სკოლების ამ მხრივ გააქტიურებას?

- Etaloni.ge განსაკუთრებულად საჭირო და აუცილებელი პროექტია, რომელიც ახალგაზრდებს და სკოლებს შესაძლებლობას აძლევს წარმოაჩინონ საკუთარი თავი და მიიღონ გამოცდილება. რაც შეეხება თავად „ეტალონს“, მსგავსი ტიპის საგანმანათლებლო პროექტები ახალგაზრდებში ზრდის მოტივაციას და მოსწავლეებს აძლევს საშუალებას უკეთ გამოავლინონ საკუთარი შესაძლებლობები და განივითარონ უნარები.

- გვინდა ასევე გკითხოთ ჩვენი შედარებით ახალი პროექტის,  izrune.ge - ს შესახებ. თქვენი რეგიონის მშობლები და მოსწავლეები საკმაოდ მაღალ ქულებს იღებენ შემაჯამებელ ტესტებში და ეს პლატფორმა შვილის სასკოლო-სასწავლო პროცესში მშობლების აქტიურ ჩართულობას უწყობს ხელს - თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია მშობლის აქტიური ჩართულობა და რას იტყოდით izrune.ge-ს შესახებ?

- რაც შეეხება izrune.ge-ს, ეს პროექტი მნიშვნელოვანია არა მარტო მოსწავლეებისათვის, არამედ მშობლებისთვისაც, რადგან ერთის მხრივ, ის ახალგაზრდებს ეხმარება საკუთარი ცოდნის და შესაძლებლეობის წარმოჩენაში, მეორე მხრივ  კი მშობლებს აქვთ შესაძლებლობა უფრო აქტიურად იყვნენ ჩართული შვილების საგანმანათლებლო პროცესში. Izrune.ge-მ კიდევ უფრო მეტად ჩართო მშობლები სასკოლო ცხოვრებაში, დააახლოვა ის სკოლასთან, მოსწავლესთან...

აღსანიშნავია, რომ აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტი აქტიურადაა ჩაბმული ხსენებულ პროექტებში, ადგილობრივი მთავრობა კი მათი მხარდამჭერია.


კომენტარები


სკოლები
სკოლის დირექცია ულოცავს მოსწავლეებს მიღწეულ წარმატებას
სკოლის დირექცია ქეთევან კუბლაშვილის ულოცავს საშუალო საფეხურის წარჩინებით დასრულებას
სიახლეები
„მინდა მივმმართო მოქალაქეებს, რომლებიც  ელოდებიან, რომ მათი შვილები სექტემბერში წავლენ სკოლაში“
სტუდენტების ნაწილი სტაჟირებასა და პრაქტიკას გერმანიის სამეცნიერო და სამრეწველო საწარმოებში გაივლის
„პროფესიული განათლების მიღებით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს ფართო არჩევანის გაკეთების საშუალება ეძლევათ საქართველოს ყველა რეგიონში“
საინტერესო
რატომ იყენებენ თინეიჯერები სოციალურ ქსელებს?
პიროვნება
„ორი წელია ცაგერის კლუბის მწვრთნელი ვარ და ორი წელია, ვართ საქართველოს ჩემპიონები“
„არ გეგონოთ, სიახლეებს ვეწინააღმდეგებოდე, უბრალოდ,რასაც ახლა ვუყურებთ, ეს ფოლკლორი აღარაა“
„ბავშვებს უფროსების პატივისცემა, უხუცესებთან განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვთ, ერთმანეთს თქმულებებს უყვებიან  და ეს უკვე  წინაპირობაა, ჯანსაღი სულის ადამიანები აღიზარდონ და გაიზარდონ“
ეტალონი
დუშეთის მუნიციპალიტეტში საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატი „ეტალონი“ ჩატარდა
დუშეთის მუნიციპალიტეტის „ეტალონის“ დისტანციური კონკურსის შედეგები ცნობილია
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მხარდაჭერით, „ეტალონის“ დისტანციურ კონკურსში მონაწილეობა დუშეთის ყველა სკოლის შერჩეულ მე-8, მე-9, მე-10 და მე-11 კლასელს შეუძლია.
„ეტალონი“ უკვდავი პროექტია და  ბედნიერი ვარ, ჩემი სკოლის მოსწავლეები ასე აქტიურად რომ მონაწილეობენ“
15 ივლისს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში „ეტალონის“ ინტელექტ-ჩემპიონატი ჩატარდა
სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საზოგადოება