ჩატარებული გაკვეთილის რეფლექსიის წარდგენისას რა საკითხებზე უნდა გამახვილდეს ყურადღება
12-02-2018
ჩატარებული გაკვეთილის რეფლექსიის წარმოდგენისას სასურველია ყურადღება გაამახვილოთ შემდეგ საკითხებზე:

1. რამდენად მიაღწიეს მოსწავლეებმა გეგმით განსაზღვრულ შედეგებს? უფრო მეტადრომელი შედეგების მიღწევით ხართ კმაყოფილი?

2. რა გავლენა იქონია გაკვეთილზე გამოყენებულმა სტრატეგიებმა

ა) მოსწავლეთა ჩართულობასა და აქტიურ სწავლაზე?
ბ) მოსწავლეთა პროდუქტულ ინტერაქციაზე?

3. რა ჩანს მოსწავლეთა ნამუშევრებიდან? რა აითვისეს? რომელი უნარების განვითარებაიკვეთება?

4. თქვენ რა გამოგივიდათ ყველაზე უკეთ? რა სტრატეგიით გამოიწვიეთ და ჩართეთმოსწავლეები? რა სტრატეგიები გამოიყენეთ ცოდნის კონსტრუირებისა და რეფლექსია-გამთლიანების ფაზებზე?

5. როგორ შეიცვალა გაკვეთილის სამოქმედო გეგმა მსვლელობის პროცესში? რატომ?

6. ამავე გაკვეთილის ხელმეორედ ჩატარების შემთხვევაში რას შეცვლიდით? როგორგააუმჯობესებდით საკლასო გარემოს, აქტივობებს, სტრატეგიებს/მეთოდებს, ინსტრუქციებს,მოსწავლეთა დაჯგუფებებს, რესურსებს, მოსწავლეთა შეფასებას?

კომენტარები


სიახლეები
სკოლები
საინტერესო
ვიქტორ ჰიუგომ 1862 წელს, შვებულებაში ყოფნისას
სკოლა თავისი მნიშვნელობითა და ისტორიით ძალიან საინტერესო ადგილია
ბრაილს უსინათლოთათვის შრიფტის შექმნა სამხედრო მიდგომებმა შთააგონა
იცით, რომ კრეატიულობის სწავლა შეიძლება?
ხშირ შემთხვევაში, ბავშვები მეტ სიამოვნებას იღებენ შინაურ ბინადრებთან კონტაქტით