სიახლეები
სიახლეები

სტატუსის მინიჭების, მისი ფუნქციონირებისა და გაუქმების წესი დამტკიცდა სასწავლო ცენტრის მქონე პირებისთვის
06-10-2022
-
+


პირისთვის სასწავლო ცენტრის სტატუსის მინიჭების, მისი ფუნქციონირებისა და გაუქმების წესის დამტკიცების შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანება გამოქვეყნდა. 

ეს წესი ადგენს სატრანსპორტო საშუალებით სახიფათო ტვირთის გადაზიდვაში ან/და საერთაშორისო გადაყვანა-გადაზიდვაში ჩართული პირების სწავლების, სასწავლო ცენტრის სტატუსის მინიჭების, ფუნქციონირებისა და გაუქმების წესებს და პირობებს.

პირს სასწავლო ცენტრის სტატუსს ანიჭებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო (შემდგომ – სააგენტო).

სასწავლო ცენტრის საქმიანობა

1. სასწავლო ცენტრი ახორციელებს ფიზიკურ პირთა თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებას. სწავლება იწყება თეორიული კურსით.

2. სასწავლო ცენტრი, სწავლების (თეორიული ან/და პრაქტიკული ნაწილი) დასრულების შემდეგ გასცემს სწავლების წარმატებით გავლის დამადასტურებელ შესაბამის დოკუმენტს.

3. სასწავლო ცენტრი ვალდებულია აწარმოოს შესაბამისი სასწავლო-სააღრიცხვო დოკუმენტაცია (მათ შორის ელექტრონულად), რომელშიც აღირიცხება პირის სასწავლო ცენტრში რეგისტრაციის, სწავლების კურსის, სწავლების საათების ოდენობის, სასწავლო კურსის გავლის/შეწყვეტის/დასრულებისა და შესაბამისი დოკუმენტ(ებ)ის გაცემის შესახებ ინფორმაცია. სასწავლო-სააღრიცხვო დოკუმენტაცია სასწავლო ცენტრში ინახება არანაკლებ 3 წლის განმავლობაში.

4. სასწავლო ცენტრმა შესაძლებელია განახორციელოს დისტანციური თეორიული სწავლება, რისთვისაც ის ვალდებულია, უზრუნველყოს სწავლების სათანადოდ დაგეგმვა, სწავლების ორგანიზების და წარმართვის შესაბამისი მიდგომებისა და მეთოდების გამოყენება.

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტი არ ვრცელდება სახიფათო ტვირთების გადამზიდავი მძღოლების და სახიფათო ტვირთების საგზაო გადაზიდვის უსაფრთხოების საკითხებში კონსულტანტის სპეციალურ სწავლებებზე, რომელიც უნდა განხორციელდეს მხოლოდ აუდიტორიაში პირთა უშუალოდ დასწრებით.

6. დაუშვებელია სასწავლო ცენტრმა პირს უთხრას უარი ამ წესით გათვალისწინებულ სწავლებაზე, თუ იგი აკმაყოფილებს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს.

ტექნიკური მოთხოვნების ადამიანური რესურსის საჭიროებისა და სხვა დეტალების შესახებ დეტალები იხილეთ ბმულზე


კომენტარები


ეტალონი
2 დეკემბერს 2022 წლის „მარნეულის ეტალონი მოსწავლე“ გამოვლინდა
კონკურსის პირველი და მეორე ეტაპები ტესტირების სპეციალური პორტალის საშუალებით გაიმართა
კონკურსის II ეტაპი 2 დეკემბერს გაიმართება
„ეტალონი“ ამაღლებს მათ მოტივაციას და აფასებს მათ ცოდნას“ - „გორის ეტალონი მოსწავლე“ ცნობილია
სიახლეები
საქვეყნო მნიშვნელობის მაჟორიტარი დეპუტატის ტიტული „ეტალონისგან“ - გოგი მეშველიანს სპეციალური დიპლომი გადაეცა
რუსეთში სკოლებთან, უნივერსიტეტებსა და ტაძრებთან აქციების ჩატარება აიკრძალა
საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის სახელმძღვანელო დოკუმენტი შემუშავდა
ბაღების თანამშრომლები ტრანსპორტში 50%-იანი შეღვათით ისარგებლებენ - დოკუმენტი
შერჩეულ სკოლებს სასაჩუქრე ნაკრებები გადაეცათ
პიროვნება
პედაგოგის პროფესია რთულია, მაგრამ საინტერესო. პედაგოგობა უდიდესი პასუხისმგებლობაა.  პედაგოგს უნდა უყვარდეს  ის, რასაც ასწავლის და ვის ასწავლის.
„სკოლა ერთი დიდი ოჯახია. გუნდურობა, ურთიერთპატივისცემა, მშვიდი სასწავლო გარემო, ნაყოფიერი თავდაუზოგავი მუშაობა გვაძლევს ჩვენი შრომის შედეგს“
სკოლები
აღსანიშნავია, რომ „დიორამას“ მეთოდის გამოყენება ბავშვებს ტექსტის გააზრებაში ეხმარება
პროექტის დაცვის პირველი დღე ქვეპროექტს, სახელწოდებით, „დედაბუნება“, დაეთმო
მსგავსი გასვლითი ღონისძიებები სასწავლო პროცესს მეტად მრავალფეროვანსა და საინტერესოს ხდის
საინტერესო
გაფიცვით დასაქმებულებს შეუძლიათ, რომ დამსაქმებლებს საკუთარი ძალა აჩვენონ
მოსწავლეებს სთხოვეთ, რომ წასვლამდე თავიანთი მაგიდა და სკამი მოაწესრიგონ
მასწავლებლების მოთმინების უნარი შესაშურია
რაც უნდა გაითვალისწინოთ, არის ის, რომ მოსწავლეებს თავი არ უნდა მოაბეზროთ ან უხერხულობა არ აგრძნობინოთ
აღნიშნულს შრომის კოდექსი არეგულირებს
სიახლეები
საზოგადოება