სიახლეები
სიახლეები

ჩხენკელის ბრძანებით მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტის დებულება დამტკიცდა
22-05-2022
-
+


ანათლებისა და მეცნიერების მინისტრის, მიხეილ ჩხენკელის ბრძანებით, მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტის დებულებდამტკიცდა.

დებულება განსაზღვრავს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტის (შემდგომ – დეპარტამენტი) სამართლებრივ სტატუსს, სტრუქტურას, უფლებამოსილებას, ანგარიშვალდებულებას და აწესრიგებს მის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს.

დეპარტამენტის კომპეტენციაა:

ა) მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ეროვნული პოლიტიკის ფორმირების პროცესში ჩართულობა და ამ პოლიტიკის განხორციელების სტრატეგიის შესრულებაზე ზრუნვა;

ბ) საკანონმდებლო წინადადებების ინიციირება, რომლებიც უზრუნველყოფენ მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკის მოდერნიზაციასა და ეფექტიან ფუნქციონირებას;

გ) მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ხარისხის განვითარებაზე ზრუნვა და გამორჩეული ხარისხის კვლევების მხარდაჭერა;

დ) პრიორიტეტებზე, ქვეყნის საჭიროებებზე ორიენტირებული სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუციების განვითარების მხარდაჭერა;

ე) მეცნიერებაში საბაზო დაფინანსების პარალელურად, შედეგზე ორიენტირებული დაფინანსების სისტემის იმპლემენტაცია;

ვ) მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების მენეჯმენტის სისტემის სრულყოფა;

ზ) უმაღლესი განათლებისა და კვლევითი საქმიანობის ურთიერთთანამშრომლობის ინსტიტუციური მხარდაჭერა, სამეცნიერო-კვლევითი საუნივერსიტეტო ქსელის შექმნისა და ინსტიტუციათაშორისი თანამშრომლობის მხარდაჭერა;

თ) სამეცნიერო კვლევების სამართლიანი, ობიექტური (მონაცემებზე დაფუძნებული) და გამჭვირვალე შეფასების სისტემის დანერგვა;

ი) მეცნიერების, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სფეროში საერთაშორისო ურთიერთობებისა და თანამშრომლობის გაფართოება; ქართველ მკვლევართა საერთაშორისო კვლევით კოლაბორაციულ პროექტებში მონაწილეობის წახალისება;

კ) საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებებისა და კვლევების წახალისება საქართველოსა და მის საზღვრებს გარეთ;

ლ) ახალგაზრდა მეცნიერთა მხარდაჭერა, მათი კვლევების და საგანმანათლებლო პროგრამებში ინტეგრაციის წახალისებით;

მ) მეცნიერების პოპულარიზაცია;

ნ) ბიზნესსა და მეცნიერებას შორის კავშირის გაღრმავება; მაღალტექნოლოგიური, ტექნოლოგიური ტრანსფერისა და კომერციალიზაციაზე ორიენტირებული საერთაშორისო და ადგილობრივი პროექტების კვლევითი ნაწილის განხორციელების ხელშეწყობა;

ო) ეროვნული სამეცნიერო საგრანტო კონკურსების ეფექტიანობის პროცესში ჩართულობა;

პ) ქვეყნის მასშტაბით სამეცნიერო კვლევითი ინფორმაციის ეროვნული ელექტრონული პლატფორმის განვითარების ხელშეწყობა და ღია მეცნიერების პოლიტიკის მხარდაჭერა;

ჟ) ქვეყნის საჭიროებების და საერთაშორისო სამეცნიერო პრიორიტეტების გათვალისწინებით სამეცნიერო დარგების ინტერდისციპლინური განვითარების მხარდაჭერა;

რ) სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის ოპტიმიზაციასა და მდგრადი განვითარების გეგმების განხორციელებაში ჩართულობა;

ს) საქართველოს სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის პრიორიტეტების გათვალისწინებით სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში ქართული ენის კვლევისა და განვითარების მხარდაჭერა;

ტ) ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლა-სწავლების ხელშეწყობა და დაინტერესებულ ჯგუფებთან კავშირი სასწავლო პროცესის მუდმივი სრულყოფის მიზნით;

უ) საერთაშორისო დონეზე ქართული ენის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა;

ფ) უცხოელი სტუდენტების მიერ ქართული ენის შესწავლის მხარდაჭერა;

ქ) ქართული დიასპორის წარმომადგენლებისათვის ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობა;

ღ) ქართულის, როგორც უცხო ენის სწავლა-სწავლებისა და უცხოეთში პოპულარიზაციის ხელშემწყობი პროგრამების შემუშავება და მათი განხორციელების კოორდინაცია;

ყ) მკაცრი აღრიცხვის ფორმების, გარდა განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტისა, ენობრივი სისწორის შემოწმება;

შ) დეპარტამენტის კომპეტენციაში შემავალი საკითხების შესახებ სხვადასხვა სახელმწიფო და არასახელმწიფო დაწესებულების, აგრეთვე მოქალაქეთა განცხადებებისა და წერილების დადგენილი წესით განხილვა და მათზე რეაგირება;

ჩ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.


კომენტარები


ეტალონი
24 ივნისს „ეტალონის“ სამტრედიის დისტანციური კონკურსის ფარგლებში 2022 წლის „სამტრედიის ეტალონი მოსწავლე“ გამოვლინდა
გთავაზობთ კონკურსის მეორე ეტაპის ყველაზე მაღალქულიან მონაწილეთა რეიტინგს
„ეტალონი“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით მიმდინარეობს
კონკურსი სპეციალური პორტალის საშუალებით გაიმართა
სიახლეები
მაქსიმალური ქულები და მინიმალური ზღვარი საგნების მიხედვით
პედაგოგებს, მოსწავლეებსა და სტუდენტებს ჰქონდეთ ინფორმაცია - რომელი მეტროსადგურიდან, რომელ საგამოცდო ცენტრში მიხვალთ
„გთხოვთ, ნუ ჩაკლავთ მათში თავდაჯერებულობისა და ღირსების გრძნობას“
მნიშვნელოვანია, საუკეთესო პრაქტიკის გამოვლენა - აქტივობაში მასწავლებლები მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩაერთნენ
სტუდენტებს მიეცემათ შესაძლებლობა, სწავლა განაგრძონ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში
პიროვნება
სკოლები
პედაგოგები სკოლის სახელის ღირსეულად წარმოსაჩენად etaloni.ge-სთან აქტიურად თანამშრომლობენ
დირექტორმა, ენისე აბაშიძემ მოსწავლეებს სასწავლო წლის დასრულება მიულოცა, უსურვა წარმატებები და წამახალისებელი სიგელები გადასცა
მეათეკლასელი გრძელვადიანი სასწავლო კურსის ფარგლებში ციფრული ტექნოლოგიების მიმართულებით ცოდნას დაეუფლება
კლასის დამრიგებელმა, ნუნუ კვიციანმა მოსწავლეებს საზეიმო გაცილება მოუწყო
საინტერესო
რატომ არიან მასწავლებლები ყოველთვის დაღლილები - კვლევის შედეგი და რჩევები
„ამ მადლიან მადლისთვის გმადლობთ, მასწავლებელო!“ - ამ ლექსებით მეოთხეკლასელები პირველ მასწავლებელს დაემშვიდობებიან
ხანგრძლივი საზაფხულო არდადეგები მოსწავლეთა ფსიქიკაზე ცუდ გავლენას ახდენს
უსამართლობა ხომ არ არის მოსწავლეთა ბედნიერებასა და უბედურებაზე პასუხისმგებლობა მთლიანად მასწავლებლებს დავაკისროთ?
სიახლეები
საზოგადოება