სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საინტერესო

რამდენი დღე ეპატიება მასწავლებელს სამსახურის გაცდენა და როდის აქვს დირექციას მისი სკოლიდან გაშვების უფლება?
17-10-2021
-
+


მასწავლებლობა მარტივი არაა, ეს პროფესია განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას მოითხოვს. პედაგოგს არ აქვს უფლება, სკოლა მაშინ გააცდინოს, როცა მოესურვება. არსებობს გაცდენილი საათების ლიმიტი, რის შემდეგაც დირექციას უფლება აქვს მასწავლებელი სკოლიდან გაუშვას.

სკოლასა და მასწავლებელს შორის შრომითი ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს, თუ მასწავლებელი სკოლაში არ გამოცხადდება ზედიზედ 40 კალენდარული დღე ან თუ 6 თვის განმავლობაში 60 კალენდარულ დღეზე მეტს გააცდენს მაშინ, როდესაც მას გამოყენებული აქვს შრომის კოდექსით განსაზღვრული შვებულება.

გარდა ამისა, მასწავლებელთან დადებული შრომითი ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს:

  • მასწავლებლის სტატუსის შეწყვეტისას;
  • ხელშეკრულების პირობების დარღვევის, სააღმზრდელო საქმიანობისათვის შეუფერებელი ქმედების ჩადენის ან კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით არაკვალიფიციურობის დადასტურების შემთხვევაში;
  • საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

იმ შემთხვევაში კი თუ თავად პედაგოგს სურს სკოლის დატოვება, მასწავლებელი ვალდებულია დირექციას ამის შესახებ აცნობოს წერილობით, 30 კალენდარული დღით ადრე (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს შეუძლებელია გადაუდებელი სამედიცინო ან ოჯახური პირობების გამო).


კომენტარები


სიახლეები
სკოლებში სახელოვნებო განათლების სწავლების უფლება პროფესიული განათლების მქონე დარგის სპეციალისტებსაც ექნებათ
სტანდარტები შესაბამისობაში იქნება ახალი სკოლის მოდელის კონცეფციასთან

პრაქტიკოსების ნაწილს გამოცდით სტატუსის ამაღლება 2025 წლამდე შეეძლებათ - ცვლილება სპეცმასწავლებლებს ეხება
„სკოლებში მივიდა მითითებები, დირექტივები, რომელიც ცალსახად კანონის დარღვევაა. დირექტორებს ეუბნებიან, მასწავლებლებს ხელი მოაწერინონ განცხადებაზე" 
„ისტორიული პროცესები აღწერილია გამართულად, კომპეტენტურად და მრავალმხრივად“ - სამინისტროს განმარტება
სკოლები
პროექტის დასახელება იყო: „უმარტივესი მიკროორგანიზმებით გამოწვეული მძიმე ინფექციური დაავადება - მალარია“
სკოლაში ამ თემასთან დაკავშირებით საინტერესო აქტივობა განხორციელდა
სკოლის დირექტორი ნონა ივანიძე ამაყობს მოსწავლეთა მიღწევებით
სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საზოგადოება