სიახლეები
ყველაზე პოპულარული


მასწავლებელთან დადებული ხელშეკრულების პირობები იცვლება - განათლების მინისტრის ახალი ბრძანება
14-12-2020
-
+


„საჯარო სკოლის დირექტორსა და მასწავლებელს შორის დადებული შრომითი ხელშეკრულების სავალდებულო პირობების დამტკიცების შესახებ“ მინისტრის ბრძანებაში ცვლილება შევიდა და მკაცრად განისაზღვრა მასწავლებელთან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების პირობები.

განათლების მინისტრის, მიხეილ ჩხენკელის 3 დეკემბრის ბრძანებაში - №114/ნ, აღნიშნულია:

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 2018 წლის 05 ივლისის №3024-რს საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის პირველი და მე-8 პუნქტების, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 20 აგვისტოს №174/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „მასწავლებლის საქმიანობის დაწყებისა და შეწყვეტის წესის“ 11​1 მუხლის საფუძველზე, ვბრძანებ:

მუხლი 1.

შეტანილ იქნეს ცვლილება „საჯარო სკოლის დირექტორსა და მასწავლებელს შორის დადებული შრომითი ხელშეკრულების სავალდებულო პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 11 ოქტომბრის  №959 ბრძანებაში (www.matsne.gov.ge, 11/10/2007; სარეგისტრაციო კოდი 270.030.000.22.022.010.977) და ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული „საჯარო სკოლის დირექტორსა და მასწავლებელს შორის დადებული შრომითი ხელშეკრულების სავალდებულო პირობების“ მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. შრომითი ხელშეკრულების სავალდებულო პირობები

შრომითი ხელშეკრულებით განისაზღვრება შრომითი ხელშეკრულების კატეგორია და:

ა) შრომითი ხელშეკრულების სარეგისტრაციო ნომერი, მისი დადების თარიღი და ადგილი;

ბ) ინფორმაცია შრომითი ხელშეკრულების მხარეთა შესახებ;

გ) მუშაობის დაწყების თარიღი და შრომითი ურთიერთობის ხანგრძლივობა;

დ) შრომითი ხელშეკრულების მხარეთა უფლებები და მოვალეობები, მათ შორის, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 20 აგვისტოს №4/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „მასწავლებლის საქმიანობის დაწყებისა და შეწყვეტის წესის“ 11​1 მუხლის მე-7, მე-8 და მე-9 პუნქტებით დადგენილი ფუნქციები, ამავე პუნქტებით დადგენილი წესით;

ე) სამუშაო დრო და დასვენების დრო;

ვ) სამუშაო ადგილი;

ზ) თანამდებობა და შესასრულებელი სამუშაოს სახე ან აღწერილობა;

თ) შრომის ანაზღაურების ოდენობა და გადახდის წესი;

ი) ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების წესი;

კ) ანაზღაურებადი შვებულების ხანგრძლივობა, ანაზღაურებისგარეშე შვებულების ხანგრძლივობა და ამ შვებულებების მიცემის წესი;

ლ) მხარეთა პასუხისმგებლობის წესი;

მ) დამსაქმებლისა და დასაქმებულის მიერ შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის წესი;

ნ) შრომითი ხელშეკრულების ეგზემპლართა რაოდენობა;

ო) შრომით ხელშეკრულებაზე ხელმომწერი მხარეების რეკვიზიტები;

პ) სხვა დამატებითი პირობები, რომელთა გათვალისწინება არ არის აკრძალული საქართველოს კანონმდებლობით.“


კომენტარები


სკოლები
მოსწავლეებმა განსაკუთრებით გაამახვილეს ყურადღება მეკვლეობის ჩვეულებაზე
სკოლა უზრუნველყოფილია პირბადეებით, უკონტაქტო თერმომეტრებით, დეზობარიერითა და სადეზინფექციო სითხეებით
სიახლეები
მომდევნო ოთხი წლის განმავლობაში დაგეგმილია პედაგოგთა და სკოლის თანამშრომელთა ხელფასების ზრდა
ვინ დაფარავს სოციალურად დაუცველი სტუდენტების უმაღლესში სწავლის მეორე სემესტრის გადასახადს
„მასწავლებელი ვარ, ოჯახში კი ორი მოსწავლეა; ჩვენ 30 ლარი უნდა გადავიხადოთ და შეღავათი როგორ გამოდის?!“
ეკატერინე ტიკარაძემ განაცხადა, რომ სავაჭრო ობიექტების გახსნის შემდეგ განიხილება განათლების სექტორის გახსნა
საინტერესო
ამას დიდი ბრიტანეთის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ინსტიტუტის კვლევის მონაცემები მოწმობს
მოსწავლეთა უმეტესობა ცხოვრების ჩვეული რიტმიდან ამოვარდნას ასწრებს და სასწავლო პროცესში დაბრუნების შემდეგაც, სადღესასწაულო ეიფორიაშია
წამალს კორონავირუსით იფიცირებულ 10 000 ადამიანზე ცდიან
ყველა სკოლა და კოლეჯი სამშაბათიდან თებერვლის არდადეგებამდე დისტანციურ სწავლაზე გადადის
მუტირებული კორონავირუსი „VUI - 202012/01“ ვრცელდება მარტივად, ვიდრე მისი წინამორბედები
პიროვნება
„მშობლებმაც დიდი ტვირთი აიღეს, რომელიც უნდა გაწიონ და ასწიონ ჩვენთან ერთად“
„ვუფრთხილდებით ერთმანეთს, ბავშვებს და სკოლაშიც არ ცდება გაკვეთილები“
„სიკეთისა და ბედნიერების მომტანი ყოფილიყოს. ჯერ ვირუსი დაგვემარცხებინოს და მალე ჩვენი ქვეყანაც გვენახოს გამთლიანებული“
„ყველა მასწავლებელს თავის მეთოდი აქვს; მე კი მიყვარს ურთიერთობა ბავშვებთან და წლების განმავლობაში არ დამჭირვებია ხმამაღალი სიტყვის წარმოთქმა“
„მინდა, მომავალმა თაობებმა უკეთ ითამაშონ და უფრო მეტი შეძლონ“
ეტალონი
„გისურვებთ წარმატებებს და საკლასო ოთახებში აღდგენილ სასწავლო პროცესს“
„დიდი გულით მივულოცავ მთელს საქართველოს ახალ წელს“ – 2021 წლის სურვილებს რესურსცენტრის ხელმძღვანელები, დირექტორები და მოსწავლეები გვიზიარებენ
30 ათასზე მეტი სტატია, 15 მილიონი მკითხველი, 1700-ზე მეტი საჯარო და ათეულობით კერძო თანამოაზრე სკოლა
24 დეკემბერს ქუთაისის „ეტალონი მოსწავლე“ დისტანციურ ფორმატში გამოვლინდა
„ეტალონის“ დისტანციური ფორმატის მორიგი კონკურსი 24 დეკემბერს ქუთაისელი მოსწავლეებისთვის ჩატარდა
სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საზოგადოება