სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
სიახლეები

რის მიხედვით მიიღებს სპეციალური მასწავლებელი პრაქტიკოსის, უფროსის, წამყვანისა და მენტორის სტატუსებს - ბრძანება გამოქვეყნდა
30-06-2020
-
+


მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში სპეციალური პედაგოგის განვითარების, წინსვლის ეტაპები და სტატუსის სახეები განისაზღვრა.

დადგინდა, რის მიხედვით განისაზღვრება სპეციალური მასწავლებლის სტატუსები. მთავრობის დადგენილებით, სპეციალურ მასწავლებელს ენიჭება პრაქტიკოსის, უფროსის, წამყვანისა და მენტორის სტატუსები.

ბრძანების მიხედვით, სპეციალური მასწავლებელი ახორციელებს თვითშეფასებას, თვითშეფასების შედეგების ანალიზის საფუძველზე გამოკვეთს პროფესიულ საჭიროებებს და ადგენს პროფესიული განვითარების ინდივიდუალურ გეგმას.

სპეციალური მასწავლებელი ყოველი წლის ბოლოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების დირექტორთან ან ხარისხის განვითარებისა და მხარდაჭერის ჯგუფთან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) განიხილავს პროფესიული განვითარების ინდივიდუალური გეგმის შესრულების შედეგებს, იღებს განმავითარებელ უკუკავშირს და ადგენს ახალ ინდივიდუალურ სამოქმედო გეგმას.

სპეციალური მასწავლებლის სტატუსის სახეებია:

ა) პრაქტიკოსი სპეციალური მასწავლებელი;

ბ) უფროსი სპეციალური მასწავლებელი;

გ) წამყვანი სპეციალური მასწავლებელი:

გ.ა) სენსორული დარღვევების მიმართულებით - მხედველობის ან სმენის დარღვევის სპეციალიზაცია;

გ.ბ) ინტელექტუალური და დასწავლის დარღვევების მიმართულებით სპეციალიზაცია;

გ.გ) მრავლობითი დარღვევების მიმართულებით სპეციალიზაცია.

სპეციალურ მასწავლებელს შეიძლება ჰქონდეს მხოლოდ ერთი სტატუსი.

სპეციალური მასწავლებლის იერარქიულად ყველაზე დაბალი სტატუსია პრაქტიკოსი სპეციალური მასწავლებლის სტატუსი, ხოლო ყველაზე მაღალი სტატუსია წამყვანი სპეციალური მასწავლებლის სტატუსი.

პრაქტიკოსი სპეციალური მასწავლებლის სტატუსი აქვს პირს, რომელიც:

ა) აკმაყოფილებს „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21​3 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით დადგენილ მოთხოვნებს;

ბ) არის „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 61​3 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული პირი.

უფროსი სპეციალური მასწავლებლის სტატუსი მიენიჭება პირს, რომელიც აკმაყოფილებს ერთ-ერთ შემდეგ მოთხოვნას:

ა) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ან მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად მინიჭებული განათლების მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი (ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის საგნის/საგნების სწავლების უფლების მითითებით) და გავლილი უნდა ჰქონდეს სპეციალური მასწავლებლის მომზადების მოდული ან მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში გავლილი უნდა ჰქონდეს სპეციალური მასწავლებლის მომზადების მოდული;

ბ) უნდა ჰქონდეს სულ მცირე ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის/საგნობრივი ჯგუფის მიმართულებით ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი და გავლილი უნდა ჰქონდეს სპეციალური განათლების სამაგისტრო პროგრამა;

გ) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლობის უფლება უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით და უნდა ჩააბაროს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული შესაბამისი გამოცდა.

წამყვანი სპეციალური მასწავლებლის სტატუსი მიენიჭება პირს, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ ერთ-ერთ მოთხოვნას:

ა) აქვს დოქტორის ხარისხი სპეციალურ განათლებაში;

ბ) ჩაბარებული აქვს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული წამყვანი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდა;

გ) აკმაყოფილებს „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21​3 მუხლის 3​1 პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.


კომენტარები


სკოლები
მოსწავლეები izrune.ge-ს შემეცნებით, სახალისო და მამოტივირებელ ტესტებს წარმატებით გადიან.
მეორეკლასელები შემოქმედებითად დატვირთულ აქტივობაში ხალისით ჩაერთვნენ
სიახლეები
ეს იყო ერთ-ერთი იდეა, რომელიც მინისტრმა გააჟღერა, თუმცა სხვადასხვა მოდელებზეა საუბარი
2021-2022 სასწავლო წლისთვის სკოლებში დარეგისტრირებას შეძლებენ ბავშვები, რომლებსაც 6 წელი 15 სექტემბრის ჩათვლით უსრულდება.
საინტერესო
აქტუალური რჩება რეკომენდაციები დისტანციის შენარჩუნების, ხელების დაბანისა და პირბადის ტარების შესახებ
10 მილიონამდე ადამიანს კორონავირუსის პანდემიის გამო პროფესიონალური ფსიქოლოგიური დახმარება დასჭირდება
ამიტომ მნიშვნელოვანია გააკონტროლოთ დღეში რამდენ საათს ატარებს თქვენი მოსწავლე შვილი მჯდომარე
დიარეა და გემოს დაკარგვა - ბავშვებში ტიპიური ნიშნებია
პიროვნება
„ადამიანმა უნდა შეძლოს სიძნელების დაძლევა“, - აცხადებს კლიმენტი ტაბატაძე
„პანდემიის მიუხედავად, ვფიქრობ გავუმკლავდებით ყველა გამოწვევას“, - აცხადებს ნინო ებრალიძე
„პანდემიამ კიდევ უფრო ნათლად  დამანახა, რომ იმაზე მეტად მყვარებია ჩემი პროფესია, ჩემი  მოსწავლეები და კოლეგები, ვიდრე წარმომედგინა“
ეტალონი
„ეტალონი“ არის ჩვენი მეგობარი, პარტნიორი... შევეცდებით, ერთმანეთი შევავსოთ და ერთმანეთის ტვირთი ვიტვირთო
„ადამიანის ამქვეყნად მოვლინების მთავარი არსი გახლავთ არა მხოლოდ, ფიზიოლოგიურად შვას მომავალი თაობა, არამედ
აღზარდოს კიდეც!“
„აჩვენეთ მთელ ქვეყანას გუნდურობის უპირატესობა თქვენი ოჯახის მაგალითზე!“
სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საზოგადოება