სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საინტერესო

თანამედროვე მასწავლებლის ტოპ 7 პროფესიული უნარი
10-08-2019
-
+


თანამედროვე პედაგოგის ეს პროფესიული უნარები საგანმანათლებლო პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ სწავლების მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებული არ არის.

გთავაზობთ თანამედროვე მასწავლებლის ტოპ 7 პროფესიულ უნარს.

სწავლის პროცესში კომფორტული ფსიქოლოგიური გარემოს შექნის უნარიკომფორტული გარემო მოსწავლეებთან თანამშრომლობითი ატმოსფეროს შექმნის, ურთიერთობის აწყობის და ურთიერთგაგების საშუალებას იძლევა.

მასწავლებელს უნდა შეეძლოს საგანმანათლებლო პროცესის ისე ორგანიზება, რომ მოზარდმა თავისუფლად გამოთქვას საკუთარი აზრი, არ ეშინოდეს პროტესტის და კამათის, მასწავლებელი კი უსმენდეს, პატივისცემით ეპყრობოდეს და არ დაუშვას თავხედობა. პედაგოგს უნდა შეეძლოს დისციპლინის დამყარება ისე რომ ბავშვის მეგობრად დარჩეს. 

გაკვეთილის ორგანიზების უნარი ისე, რომ სასწავლო პროცესში მთელი კლასი იყოს ჩართული

მასწავლებელს უნდა შეეძლოს საგანმანათლებლო სივრცის შექმნა, იმ ინსტრუმენტებით (სტანდარტული ან ინტერაქტიული დაფები, კარადები, მერხები და ა.შ.), რომლებსაც სკოლა უზრუნველყოფს - მაგრამ არა მხოლოდ ეს. მან აუცილებლობის შემთხევაში სკოლაში რაღაც ახალი უნდა მიიტანოს  და აუციელებელი არ არის ეს იყოს ახალი ინსტრუმენტი. ეს შესაძლოა იყოს, მაგალითად, ახალი მეთოდიკა ან ტექნოლოგიები, ტრადიციული საშუალებების გამოყენების შესახებ ახალი ხედვა. 

ისეთი გარემოს შესაქმნელად, რომელშიც ბავშვისთვის სწავლა საინტერესო იქნება, პედაგოგმა ნათლად უნდა იცოდეს, რა მიზნით ატარებს გაკვეთილს ან ორგანიზებას უკეთებს კლასგარეშე ღონისძიებას, ისევე როგორც რა მიზნით და რისთვის გამოიყენებს ამა თუ იმ ინსტრუმენტს.

სტრატეგიული დაგეგმვის უნარი, სწავლების მეთოდების შერჩევა და გაკვეთილისთვის მასალების შექმნაპედაგოგის უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა - კლასთან სამუშაოდ სწორი სტრატეგიის და ტაქტიკის განსაზღვრა. მასწავლებელმა უნდა შეარჩიოს სასწავლო მასალა ისეთი სახით, რომ თითოეულ მოსწავლეს, მისი შესაძლებლობებიდან დამოუკიდებლად, შეეძლოს გაკვეთილის თემაში გარკვევა. ცოდნა, როგორ გააკეთო ისე, რომ აბსოლუტურად ყველა ბავშვი დააინტერესო, - კარგი მასწავლებლის უნარია.

საგნის მასალის გარდა, პედაგოგი განსაზღვრავს, თუ რა სტრატეგიას გამოიყენებს გაკვეთილის პროცესში: სათამაშო ტექნოლოგიებს, ბუნებაში გასვლას, ექსპერიმენტებს, მხატვრული ნაწარმოების შესწავლას, შემდეგ კი თეატრში მისი სიუჟეტის მიხედვით დადგმული სპექტაკლის ნახვას და ა.შ. პედაგოგი ირჩევს სტრატეგიას, არა მხოლოდ საკუთარი ცოდნიდან, კომპეტენციიდან ან შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, არამედ იმის გათვალისწინებით, მასალის მიწოდების როგორ ხერხს აღიქვამენ მისი მოსწავლეები უკეთ.

კლასის ატმოსფეროს შეგრძნების უნარიპედაგოგისთვის აუცილებელია ისწავლოს ბავშვების გუნება-განწყობის, მათი ინტერესების, მოთხოვნების, სწავლისადმი განწყობის განსაზღვრა. ეს არ ნიშნავს, რომ მათი სოციალური ქსელების გვერდს ვადევნოთ თვალი ან მოვაწყოთ კრება და მოსწავლეებს კითხვები დავუსვათ. მასწავლებელი, რომელსაც აღნიშნული უნარი აქვთ, ინფორმაციას მოსწავლესთან ურთიერთობისას იღებს და იყენებს ცოდნას ფსიქოლოგიის დარგიდან.

თუ ცოდნა არასაკმარისია, მასწავლებელს ყოველთვის შეუძლია რჩევისთვის სკოლის ფსიქოლოგს მიმართოს. თანდათანობით პედაგოგი თავს კოლეგის დახმარების გარეშეც გაართმევს.

საგანმანათლებლო პროცესის ყველა მონაწილესთან კომუნიკაციების დამყარების უნარიფსიქოლოგიის ცოდნა და კომუნიკაციის უნარები გამოსადეგია არა მხოლოდ მოსწავლეებთან არამედ მათ მშობლებთან. პედაგოგმა უნდა იცოდეს, როგორ განიხილოს ბავშვის პრობლემები და მიიღოს გადაწყვეტილებები, მოსწავლის ინტერესების გათვალისწინებით. მშობლებთან ურთიერთობისას ისევე როგორც კლასში ბავშვებთან ურთიერთობისას, მნიშვნელოვანია დისციპლინა. ცოდნა პედაგოგიკიდან, სოციოლოგიიდან, ფსიქოლოგიიდან.

იმისთვის რომ მშობლებთან ურთიერთობა იყოს ეფექტური, უნდა გაერკვეთ რატომ გაუჩნდა ბავშვის ესა თუ ის პრობლემა, გაიგოთ მშობლის აზრი ამის შესახებ, რის შემდეგაც უნდა გამოთქვათ საკუთარი ვარაუდები და მშობლებს პრობლემის გადაწყვეტის გზები შესთავაზოთ. 

გარდა მშობლებთან ურთიერთობისა, აუცილებელია სხვა მასწავლებლებთან და სკოლის თანამშრომლებთან კომუნიკაცია. მნიშვნელოვანია კოლეგების გაკვეთილებზე დასწრება, ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება, ერთობლივი მეცადინეობების ჩატარება და ა.შ. ურთიერთდახმარება ძალიან მნიშვნელოვანია.

პროფესიული იმიჯი, მათ შორის გარეგნულიპროფესიონალი დილეტანტისგან​ განირჩევა, მათ შორის, პროფესიული ეთიკის დაცვით. არაფერი ისე არ წარმოაჩენს მას, როგორც პედაგოგის საუბარი და მისი გარეგნული იერსახე.

ჩვენთან მასწავლებლის ჩაცმულობას სკოლების შინაგანაწესები არეგულირებს, სადაც წერია, რომ მათ „შესაფერისად“ უნდა ეცვათ. სხვა მხრივ პედაგოგებს განსაკუთრებული შეზღუდვები არ აქვთ. მთავარია, რომ მისი გარეგნული იერსახე შეეფერებოდეს ადგილს, სადაც ის მუშაობს.

პედაგოგის საუბარი უნდა იყოს ლიტერატურულთან ახლოს. ამავე დროს ახალგაზრდული სლენგის ცოდნა და მისი გონივრული გამოყენება ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა მოსწავლეებთან ურთიერთობისას დაგეხმაროთ.

მუდმივი სწრაფვა სრულყოფილებისკენმასწავლებელმა დრო უნდა დაუთმოს თვითგანათლებას. პიროვნული და პროფესიონალური კომპეტენციების განვითარება - ეს აუცილებელი პროცესია, რადგან განათლებაში რეგულარულად ჩნდება ახალი ტექნოლოგიები და სწავლების სტრატეგიები.

კომენტარები


სკოლები
იგი 2019 წლიდან მათემატიკის წამყვანი მასწავლებლის სტატუსით აგრძელებს მუშაობას
პროექტის განხორციელებაში აქტიურად იყვნენ ჩართული მოსწავლეთა მშობლები
სკოლა გიორგი გველესიანს სტატუსის ცვლილებას ულოცავს
მოსწავლეები ქართული ენის ანბანის სწავლას დიდი მოტივაციით შეუდგნენ
სკოლის დირექცია ულოცავს პედაგოგებს კარიერულ წინსვლას და კიდევ უფრო მეტ წარმატებას უსურვებს
სიახლეები
თუ სკოლა ვერ შეძლებს პრაქტიკოსი მასწავლებლის ნაცვლად ახალი კადრი მოყვანას, დროებით ხელშეკრულებას გაუფორმებს
კონკურსი ბათუმის მერიის ინიციატივით მიმდინარეობს, ორგანიზებას და ჩატარებას კი სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტი „ეტალონი“ უზრუნველყოფს
შემოდგომაზე ორგანიზებულ მასწავლებელთა გამოცდაზე დარეგისტრირებული აპლიკანთა საყურადღებოდ
უწყების ცნობით, სკოლაში სასკოლო მერხებისა და დაფების მიწოდებაც განხორციელდა
რაც შეეხება არდადეგებს, ზამთრის არდადეგები დაიწყება 30 დეკმბერს  და გაგრძელდება 14 იანვრის ჩათვლით
საინტერესო
პირველი შეცდომა არის რთული ქცევის მიმართ დამოკიდებულება
მასწავლებლები მუდმივად ცდილობენ, სწავლების ახალი სტრატეგიები შეიმუშაონ
ჯგუფური მუშაობის შემთხვევაში გახსოვდეთ, რომ სუსტი ბავშვები თავიანთ შესაძლებლობებს უკეთ პატარა ჯგუფებში ავლენენ
დიალოგის წარმოების სწავლით, თქვენ შეძლებთ გასაუბრებაზე თავი სარფიანად „გაყიდოთ“
პირველ რიგში, ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცდომა არის ის, რომ ჩვენ მათ ვექცევით როგორც პატარას
პიროვნება
ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროსი, მაია ცქიტიშვილი 16 წლის იყო, დედა რომ გახდა
ეტალონი

„ეტალონი“ არის აზროვნების, მათი გონების გაფართოებისა და ცხოვრებისეული გზის არჩევის ერთ-ერთი საშუალება

ტესტირების დღესთან დაკავშირებით, ჩემპიონატში ჩართული ხონის მუნიციპალიტეტის ყველა სკოლა უკვე ინფორმირებულია
ტესტირების დღესთან დაკავშირებით, ჩემპიონატში ჩართული წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ყველა სკოლა უკვე ინფორმირებულია
ინტელექტ-ჩემპიონატში გურჯაანის გამორჩეული ახალგაზრდები მონაწილეობდნენ
საზოგადოება