სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
სიახლეები

სამაგისტრო გრანტის მოცულობა 2 მილიონ 250 ათასი ლარით განისაზღვრა - იხილეთ პრიორიტეტული პროგრამები
14-04-2021
-
+


საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 2021-2022 სასწავლო წლისათვის სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის წლიური მოცულობა და ოდენობა განისაზღვრა.

2021-2022 სასწავლო წლისთვის სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის წლიური მოცულობა განისაზღვროს 2 250 000 (ორი მილიონ ორას ორმოცდაათი ათასი) ლარით.

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაგისტრატურის თითოეულ საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებასა და პრიორიტეტულ საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებას შორის გასანაწილებელი გრანტის წლიური მოცულობა განისაზღვროს 2 000 000 (ორი მილიონი) ლარით.

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის „გ​​3“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მაგისტრანტების სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება განისაზღვროს 205 000 (ორას ხუთი ათასი) ლარით.

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 80​1 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული მაგისტრანტების საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ განსაზღვრული სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება განისაზღვროს 45 000 (ორმოცდახუთი ათასი) ლარით.

2021-2022 სასწავლო წლისათვის სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი გაიცემა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის საფასურის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 2 250 (ორი ათას ორას ორმოცდაათი) ლარისა.

2021-2022 სასწავლო წლისთვის:

ა) განისაზღვროს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაგისტრატურის შემდეგი საგანმანათლებლო პროგრამული მიმართულებები:

ა.ა) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი (გარდა ფიზიკისა);

ა.ბ) ჯანდაცვა;

ა.გ) ჰუმანიტარული;

ა.დ) ხელოვნება;

ა.ე) აგრარული;

ა.ვ) განათლება;

ა.ზ) სოციალური მეცნიერებები (გარდა ეკონომიკისა);

ა.თ) საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა);

ა.ი) სამართალი;

ა.კ) მათემატიკა და ფიზიკა;

ა.ლ) ინფორმაციული ტექნოლოგიები;

ა.მ) ბიზნესი და ეკონომიკა;

2021-2022 სასწავლო წლისათვის ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული თანხის 60,04% (1 200 800 (ერთი მილიონ ორასი ათას რვაასი ლარი) ნაწილდება ამ პროცენტული მაჩვენებლის ფარგლებში განსაზღვრულ მაგისტრატურის პრიორიტეტულ საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებებზე, პროცენტული მაჩვენებლების შემდეგნაირი განაწილებით:

ა) საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა) − 9,57%;

ბ) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი (გარდა ფიზიკისა) − 9,07%;

გ) სოციალური მეცნიერებები (გარდა ეკონომიკისა) − 8,57%;

დ) განათლება − 6,07%;

ე) ჰუმანიტარული − 6,07%;

ვ) ინფორმაციული ტექნოლოგიები − 5,87%;

ზ) ბიზნესი და ეკონომიკა − 5,07%;

თ) სამართალი − 3,07%;

ი) მათემატიკა და ფიზიკა − 2,67%;

კ) აგრარული − 2,17%;

ლ) ჯანდაცვა − 1,17%;

მ) ხელოვნება − 0,67%.

კომენტარები


სკოლები
„იმიტირებული არჩევნები“ სკოლის მე-11 და მე-12 კლასის მოსწალეებისთვის ჩატარდა
მოსწავლეები პროექტში აქტიური მონაწილეობისთვის სიგელებითა და სასაჩუქრე ნივთებით დაჯილდოვდნენ
წარმატების დამადასტურებელი სერტიფიკატებით izrune.ge-მ 30 მოსწავლე დააჯილდოვა
მოსწავლეებმა ჩიტის სახლები სკოლის ეზოში მდებარე ხეებზე განათავსეს
წინარეხის საჯარო სკოლაში ქართული ენის დღე აღნიშნეს
სიახლეები
კერძო სკოლის პედაგოგები დისკრიმინაციულ მიდგომებზე საუბრობენ
სკოლა უფლებამოსილია, გამოაცხადოს კონკურსი იმ პოზიციაზეც, რომელიც არ არის ვაკანტური, მაგრამ არსებობს საფუძველი, რომ პოზიცია კონკურსის დასრულებამდე გახდება ვაკანტური
ეს იქნება მთავარი პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც განათლების სისტემის ყველა მიმართულებას მოიცავს:
2020-2021 სასწავლო წელიც ასე, სეკვესტრირებულად ჩამთავრდება, კომპლექსური დავალებების ხარჯზე
პედაგოგებს გეგმური ტესტირება რუსთავის N2 დიაგნოსტიკურ ცენტრში ჩაუტარდათ
საინტერესო
მე-12 კლასის მოსწავლეებისთვის ბოლო ზარს სიმბოლური დატვირთვა აქვს
„იმისთვის რომ მთელი თაობის კატასტროფა ავიცილოთ თავიდან, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ განათლების უფლების რეალიზებისთვის“
თუ ჯერ კიდევ ვერ მოახერხეთ დასვენება და ძალების აღდგენა ეს რჩევები დაგეხმარებათ
განათლებაში მუშაობა მუდმივ ცვლილებებს გულისხმობს
პიროვნება
ჩემი ცხოვრება, izrune.ge-ში მოსვლის დღიდან, რადიკალურად შეიცვალა; უზომოდ ბედნიერი ვარ აქ მუშაობით, იმ გარემოთი, რაც დამხვდა და რაც მთავარია, ჩემი გუნდით
„პანდემიამ გადაგვიყვანა არანორმირებულ რეჟიმში და ამიტომ, განვიხილეთ, სასწავლო წლის ბოლომდე რა ღონისძიებები უნდა გავატაროთ, რათა არსებული ვითარება ნაკლებშესამჩნევი იყოს ბავშვებისთვის.“
ეტალონი
რომ  წარმატება არის კეთილგანწყობა და სიყვარულით განხორციელებული ნებისმიერი აქტივობა
„ეტალონი“ და izrune.ge აძლევს ბავშვებს მოტივაციას, რათა მაქსიმალურად მეტი დრო დაუთმონ განათლებას“
დირექტორებს გენერლის პასუხისმგებლობა გვაქვს, თორემ ჩვენც, თქვენთან ერთად, რიგითი ჯარისკაცები ვართ ამ დიდ საქმეში
სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საზოგადოება