სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
სიახლეები

უმაღლეს სასწავლებლებს სწავლების მეთოდის ასარჩევად 5-დღიანი ვადა აქვთ - რას ითვალისწინებს მთავრობის დადგენილება?
01-04-2020
-
+


საგანგებო მდგომარეობის პირობებში, უმაღლეს სასწავლებლებს სწავლების მეთოდის ასარჩევად 5-დღიანი ვადა აქვთ. აღნიშნულს საქართველოს მთავრობის 205-ე დადგენილება ითვალისწინებს. 

დოკუმენტის თანახმად, სასწავლებლებმა, 6 აპრილამდე სასწავლო პროცესის დისტანციური/ელექტრონული ფორმით ან კომუნიკაციის სხვა საშუალებების გამოყენებით განხორციელების, მათ შორის, კურიკულუმის დაგეგმვის, სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ადმინისტრირებისთვის საჭირო მიდგომებისა და მეთოდების გამოყენების თაობაზე ინფორმაცია სსიპ „განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს“ წერილობითი ფორმით უნდა მიაწოდოს.

ამასთან, საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ სასწავლო პროცესი კონკრეტული წესებით უნდა განხორციელდეს. 

„კერძოდ, სასწავლო პროცესი წარიმართოს დისტანციურ რეჟიმში, ელექტრონული ფორმით ან კომუნიკაციის სხვა საშუალებების გამოყენებით (ასეთის შესაძლებლობის შემთხვევაში).

დისტანციური/ელექტრონული ფორმით ან კომუნიკაციის სხვა საშუალებებით განხორციელებული სასწავლო პროცესის ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით რეკომენდებულია, უმაღლესმა საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა იხელმძღვანელონ ევროპის უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტოების ასოციაციის (ENQA) მიერ 2018 წელს შემუშავებული ელექტრონული სწავლების შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის სახელმძღვანელო პრინციპებით.

თითოეულმა უმაღლესმა საგანმანათლებლო დაწესებულებამ უზრუნველყოს ელექტრონული სწავლების აპლიკაციის/პლატფორმის შერჩევა და გამართულად გამოყენება, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი იქნება სასწავლო პროცესის ინტერაქტიულად წარმართვა. უმაღლესმა საგანმანათლებლო დაწესებულებამ, დისტანციური სწავლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, შეიმუშაოს ელექტრონული სწავლების შერჩეული აპლიკაციის/პლატფორმის გამოყენებასთან დაკავშირებული ინსტრუქცია/ვიდეოგზამკვლევი და უზრუნველყოს სტუდენტებისა და პერსონალისთვის გაცნობა“, - წერია დადგენილებაში.

როგორც დადგენილებაშია ნათქვამი, საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგ, უმაღლესმა საგანმანათლებლო დაწესებულებამ ლექტორის მიერ შერჩეული ფორმით, სრულად უზრუნველყოს უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობა დისტანციური სწავლების მიღმა დარჩენილი სტუდენტებისთვის: 

„სწავლის წარმართვის პროცესში სტუდენტებთან კომუნიკაცია უნდა განხორციელდეს მათი საჭიროებების გათვალისწინებითა და მათი პირადი სივრცის პატივისცემის პრინციპის დაცვით. დადგენილების ამოქმედებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება ვალდებულია, სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს (შემდგომში – ცენტრი) წერილობითი ფორმით მიაწოდოს ინფორმაცია სასწავლო პროცესის დისტანციური/ელექტრონული ფორმით ან კომუნიკაციის სხვა საშუალებების გამოყენებით განხორციელების, მათ შორის, კურიკულუმის დაგეგმვის, სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ადმინისტრირებისთვის საჭირო მიდგომებისა და მეთოდების გამოყენების თაობაზე.

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობის ელექტრონული ფორმით, დისტანციური წესით განხორციელების მიზნით, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში კოლეგიური ორგანოების საქმიანობა (მათ შორის, აკადემიური საბჭოს, წარმომადგენლობითი საბჭოს, ფაკულტეტის საბჭოს, სტუდენტთა თვითმმართველობების, სადისერტაციო საბჭოებისა და სხვა) განხორციელდეს დისტანციურად, ადმინისტრაციული წარმოებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესების დაცვით (გადაწყვეტილებების მიღებისათვის კვორუმის დადგენა, ხმის მიცემა, ოქმის წარმოება და სხვა)“.

დოკუმენტი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დასაქმებულების პირობებსაც ითვალისწინებს. დადგენილების თანახმად, ყველა პირი უნდა გადავიდეს დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც კონკრეტული პოზიციის/თანამდებობის პირის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ტერიტორიაზე ყოფნა/გამოცხადება დაკავშირებულია ამ პოზიციის/თანამდებობის სპეციფიკასთან.

„ამ პირების მიერ საქმიანობა ხორციელდება საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი მითითებების/რეკომენდაციების დაცვით. ამ მუხლით გათვალისწინებული დებულებების შესრულებაზე პასუხისმგებელია შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების რექტორი. ამ მუხლით გათვალისწინებული ფორმით სწავლის წარმართვის პერიოდში სტუდენტთა პერსონალური მონაცემების დაცვა ხორციელდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით“, - ნათქვამია დადგენილებაში. 

მთავრობის დადგენილებას პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია აწერს ხელს და ძალაში ხელმოწერისთანავე შევიდა.

კომენტარები


სკოლები
მოსწავლეებს ვირტუალურ სივრცეში ისტორიის მასწავლებელი ჯილდა ტერტერაშვილი ხელმძღვანელობდა
მოსწავლეთა თვითმმართველობის სხდომას უძღვებოდა თავმჯდომარე მარიამ ლანჩავა
სიახლეები
საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაციის დაწყებამდე რამდენიმე დღე დარჩა
არსებობს თუ არა საფრთხე, სასწავლო პროცესი კვლავ გადაიდოს?
დღევანდელი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ვთვლით, რომ სასწავლო პროცესი შეიძლება გადაიწიოს
საინტერესო
საფრანგეთის დაწყებითი სკოლები ქვეყნის მთავრობის განკარგულებით 12 მაისს გაიხსნა
Etaloni.ge აგრძელებს ჩვენ პლატფორმაში ჩართულ სკოლებთან ერთად სადისკუსიო/სააზროვნო თემების ციკლს
კოღოებს და ტკიპებს არ შეუძლიათ ყველა ტიპის ვირუსის გავრცელება
დისტანციურმა სწავლებამ მრავალრიცხოვანი საგანმანათლებლო რესურსი და ფორმატი აღმოგვაჩენინა
გამოიკვეთა სირთულეები, გაურკვევლობა, კითხვები
პიროვნება
„მონატრება დიდია, მაგრამ ყველაფერს ვაკეთებთ, რათა მოსწავლეებს მივაწოდოთ  სათანადო მასალები და არ ჩამორჩნენ პროგრამას“
„პროფესიული ზრდისთვის, საგანში გამოცდა უნდა ჩააბაროს მასწავლებელმა და თუ პროფესიონალია, უნდა დადოს ნორმალური ქულა“
„ჩემს მოსწავლეებს ბევრს ვესაუბრები ადამიანობაზე, მოქალაქეობრივ ვალდებულებებზე“...
„წარმატებისთვის ადამიანს თავდაუზოგავი შრომა სჭირდება და არა პატრონი. აუცილებლად გამოჩნდება ის, ვინც ამ შრომას დაგიფასებს“

„ბავშვების ჟრიამული სკოლას ძალიან სჭირდება და შექმნილმა რეალობამ ეს კიდევ ერთხელ დაგვანახა“

 

ეტალონი
შოუ-კონკურსს პროექტის ავტორი გოჩა ტყეშელაშვილი უძღვებოდა
Etaloni.ge-ს ცნობადობის და ეფექტიანობის კვლევა 2020 წლის თებერვალში ჩატარდა, რომელიც პიარ საკონსულტაციო ჯგუფი-მა (PRCG) განახორციელა
სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საზოგადოება